UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE IV KADENCJI ROK 2004

Uchwała Nr VIII / 64 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2004 Zobacz >>
Uchwała Nr VIII / 65 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 12 stycznia 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Naruszewo Zobacz >>
Protokół Nr VIII / 2004   Zobacz >> 


Uchwała Nr IX / 66 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Naruszewo Zobacz >>

  • Załącznik do Uchwały IX / 66 / 2004 Rady Gminy Naruszewo z dnia 20 lutego 2004 roku Zobacz >>  

Uchwała Nr IX / 67 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Zobacz >>
Uchwała Nr IX / 68 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 Zobacz >>
Uchwała Nr IX / 69 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Skarboszewo Zobacz >>
Uchwała Nr IX / 70 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu systemu rurociągów naftowych na obszarze obrębów : Skarszyn, Sosenkowo PGR, Nacpolsk PGR, Zaborowo, Potyry, Grąbczewo, Srebrna, Nowe Naruszewo, Strzembowo i Dłutowo gminy Naruszewo Zobacz >>
Uchwała Nr IX / 71 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu PGR Nacpolsk Zobacz >>
Uchwała Nr IX / 72 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Naruszewo Zobacz >>
Uchwała Nr IX / 73 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowe Naruszewo Zobacz >>
Uchwała Nr IX / 74 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radzymin Zobacz >>
Uchwała Nr IX / 75 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Strzembowo Zobacz >>
Uchwała Nr IX / 76 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zaborowo Zobacz >>
Uchwała Nr IX / 77 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr II / 24 / 2002 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 16 grudnia 2002 roku Zobacz >>
Uchwała Nr IX / 78 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Kozarzewie Zobacz >>
Uchwała Nr IX / 79 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych w dodatkach mieszkaniowych Zobacz >>
Protokół Nr IX / 2004  Zobacz >>


Uchwała Nr X / 80 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi Zobacz >>
Uchwała Nr X / 81 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Zobacz >>
Uchwała Nr X / 82 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Zobacz >>
Uchwała Nr X / 83 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego  z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Zobacz >>
Uchwała Nr X / 84 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej Zobacz >>
Uchwała Nr X / 85 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 Zobacz >>
Uchwała Nr X / 86 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania i kontroli Zobacz >>
Uchwała Nr X / 87 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Naruszewo Zobacz >>
Uchwała Nr X / 88 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku o zamiarze przystąpienia do Ekologicznego Związku Gmin Powiatu Płońskiego  Zobacz >>
Uchwała Nr X / 89 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie nabycia gruntu położonego w Krysku  Zobacz >>
Uchwała Nr X / 90 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych na 2004 rok  Zobacz >>
Uchwała Nr X / 91 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie Program współpracy Gminy Naruszewo na 2004 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zobacz >>
Uchwała Nr X / 92 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Naruszewo Zobacz >>
Protokół Nr X / 2004  Zobacz >>


Uchwała Nr XI / 93 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004  Zobacz >>
Uchwała Nr XI / 94 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Naruszewo na lata 2004 - 2013 Zobacz >> 
Uchwała Nr XI / 95 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną Zobacz >>
Protokół Nr XI / 2004  Zobacz >>


Uchwała Nr XII / 96 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku Zobacz >>
Uchwała Nr XII / 97 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004 Zobacz >>
Uchwała Nr XII / 98 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Zobacz >>
Uchwała Nr XII / 99 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Zobacz >>
Uchwała Nr XII / 100 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Zobacz >>
Uchwała Nr XII / 101 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie dzieci Zobacz >>
Uchwała Nr XII / 102 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zobacz >>
Uchwała Nr XII / 103 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany wartości punktu dla pracowników Zespołu Placówek Oświatowych w Naruszewie Zobacz >>
Uchwała Nr XII / 104 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie załatwienia skargi z dnia 08 czerwca 2004 roku na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku Zobacz >> 
Protokół Nr XII / 2004   Zobacz >>


Uchwała Nr XIII / 105 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 01 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004  Zobacz >>
Protokół Nr XIII / 2004  Zobacz >>


Uchwała Nr XIV / 106 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2004 roku w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Naruszewo na lata 2004 - 2012" Zobacz >> 
Uchwała Nr XIV / 107 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2004 roku w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Naruszewo na lata 2004 - 2012"  Zobacz >> 
Uchwała Nr XIV / 108 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004  Zobacz >>  
Uchwała Nr XIV / 109 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Naruszewo  Zobacz >>
Uchwała Nr XIV / 110 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2004 roku w sprawie ustalenia obwodów publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Naruszewo  Zobacz >>
Uchwała Nr XIV / 111 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 października 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Naruszewo Zobacz >>
Protokół Nr XIV / 2004   Zobacz >>


Uchwała Nr XV / 112 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Naruszewo Zobacz >> }
Uchwała Nr XV / 113 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  Zobacz >>
Uchwała Nr XV / 114 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Zobacz >>
Uchwała Nr XV / 115 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004  Zobacz >>
Uchwała Nr XV / 116 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Powiatu  Płońskiego i przyjęcia Statutu Zobacz >> 
Uchwała Nr XV / 117 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia zabezpieczenia w formie weksla in blanco oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji  Zobacz >> 
Uchwała Nr XV / 118 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Naruszewo  Zobacz >>
Uchwała Nr XV / 119 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Zobacz >>
Protokół Nr XV / 2004  Zobacz >>


Uchwała Nr XVI / 120 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok  Zobacz >> 
Uchwała Nr XVI / 121 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004  Zobacz >> 
Uchwała Nr XVI / 122 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach Zobacz >>
Uchwała Nr XVI / 123 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości   Zobacz >>
Uchwała Nr XVI / 124 / 2004 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach Zobacz >> 
Protokół Nr XV / 2004  Zobacz >>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Krawczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-03-17 15:34:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 11:06:31
  • Liczba odsłon: 1235
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521865]

przewiń do góry