Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie informuje, iż dokonano wyboru oferty na zorganizowanie i  przeprowadzenie kursu operatora wózków.
Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie wpłyneły 2 oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na operatora wózków widławych w ramach projektu "Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozówj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty zostały rozpatrzona pod względem 3 kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym.

L.p.

Nazwa firmy

Kryterium cena –pkt

Kryterium doświadczenie -pkt

Kryterium miejsce realizacji szkolenia -pkt

Łączna liczba punktów

1

Liga Obrony Kraju
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Ciechanowie
ul. Rzeczkowska 4
06– 400 Ciechanów

 

4450,00 zł tj. 78,20 pkt.

44 lata tj. 10 pkt

Ciechanów tj. 10 pkt

98,20 pkt. na 100 pkt możliwych do uzyskania

2

„BHP – FIRE” Kompleksowe Usługi BHP i Ochrona P. POŻ. Szymon Żebrowski

ul. Grunwaldzka 8A/17

09 – 100 Płońsk

4350,00 zł tj. 80,00 pkt.

6 lat - 10 pkt

Płońsk tj. 10 pkt

100 pkt. na 100 pkt możliwych do uzyskania

Oferty płynęły do tut. OPS w wyznaczonym terminie tj. 22.10.2012r. i 24.10.2012 do godziny 14.00.

Oferty zgodna z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

W ofertach uwzględniono wymagania zamawiającego dotyczące realizacji kursu.

Załączono dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób mających prowadzić zajęcia.

Dokonano wyboru oferty złożonej przez

„BHP – FIRE” Kompleksowe Usługi BHP i Ochrona P. POŻ. Szymon Żebrowski

ul. Grunwaldzka 8A/17

09 – 100 Płońsk

Dziękujemy Państwu za złożenie ofert.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na operatora wózków widławych w ramach projektu "Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozówj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. zapytanie ofertowe  zobacz>>>
  2. załącznik nr 1   zobacz>>>  
  3. załącznik nr 2 zobacz>>>
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grażyna Bielska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-11 09:19:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Grażyna Bielska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 14:40:01
  • Liczba odsłon: 617
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521915]

przewiń do góry