Jednostki organizacyjne Gminy Naruszewo:

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 9) w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Wg art. 10 wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Gmina posiada następujące jednostki organizacyjne:

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie
 • Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie
 • Szkoły:
   Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Naruszewie
  • Szkoła Podstawowa im. Piotra Sękowskiego w Nacpolsku
  • Szkoła Podstawowa im. gen. Zygmunta Padlewskiego w Radzyminku
  • Szkoła Podstawowa w Krysku
  • Szkoła Podstawowa w Zaborowie
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-14 15:26:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-10 11:58:32
 • Liczba odsłon: 9081
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521902]

przewiń do góry