UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE  VIII KADENCJI  ROK 2020

Uchwała Nr XVII/112/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVII/113/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Naruszewo na lata 2020-2022 zobacz>>
Uchwała Nr XVII/114/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVII/115/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020 zobacz>>
Protokół Nr XVII/2020 z XVII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 30 stycznia 2020 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 lutego 2020 roku z sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/56/2019 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w prawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zobacz>>
Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020 zobacz>>
Protokół Nr XVIII/2020 z XVIII Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 25 lutego 2020 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XIX/120/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2020 roku" zobacz>>
Uchwała Nr XIX/121/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki zobacz>>
Uchwała Nr XIX/122/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XIX/123/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020 zobacz>>
Protokół Nr XIX/2020 z XIX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 17 marca 2020 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XX/124/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Naruszewo w 2020 roku" zobacz>>
Uchwała Nr XX/125/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XX/126/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Naruszewo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr XX/127/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobacz>>
Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zobacz>>
Uchwała Nr XX/129/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zobacz>>
Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XX/132/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020 zobacz>>
Uchwała Nr XX/133/3030 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 21 maja 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego zobacz>>
Protokół Nr XX/2020 z XX Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 21 maja 2020 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>


Uchwała Nr XXI/134/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Naruszewo wotum zaufania zobacz>>
Uchwała Nr XXI/135/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok zobacz>>
Uchwała Nr XXI/136/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Naruszewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok zobacz>>
Uchwała Nr XXI/137/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Uchwała Nr XXI/138/2020 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2020 zobacz>>
Protokół Nr XXI/2020 z XXI Sesji Rady Gminy w Naruszewie odbytej w dniu 23 czerwca 2020 roku w lokalu Urzędu Gminy w Naruszewie pod przewodnictwem Pana Zbigniewa Nowickiego - Przewodniczącego Rady Gminy zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-06 15:05:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-14 15:34:54
  • Liczba odsłon: 542
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522008]

przewiń do góry