Informacja Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 stycznia 2008 roku Zobacz >>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia na terenie gminy Naruszewo Zobacz>>

Zawiadomienie z dnia 11 stycznia 2008 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo – Kębłowice długości 9084,59 mb na terenie obrębów geodezyjnych: Rąbież, Drochówka, Strzembowo, Kębłowice w gminie Naruszewo i obrębu geodezyjnego Grodziec w gminie Czerwińsk nad Wisłą Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2008 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo – Kębłowice długości 9084,59 mb na terenie obrębów geodezyjnych: Rąbież, Drochówka, Strzembowo, Kębłowice w gminie Naruszewo i obrębu geodezyjnego Grodziec w gminie Czerwińsk nad Wisłą Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 15 lutego 2008 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Zaborowo-Stachowo długości 2877 mb  na terenie obrębów: Zaborowo, Michałowo i Stachowo w gminie Naruszewo   Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wykonanie urządzenia wodnego -studni głębinowej o głębokości 75 m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw sadowniczych na terenie działki nr ewid. 25/3 w miejscowości Srebrna gmina Naruszewo.  Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 21 lutego 2008 roku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i jego zakresu dla budowy studni głębinowej na terenie działki nr ewid. 25/3 w miejscowości Srebrna gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 21 lutego 2008 roku do Starostwa Powiatowego wydz. Środowiska i Rolnictwa w Płońsku o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla budowy studni głębinowej na terenie działki nr ewid. 25/3 w miejscowości Srebrna gmina Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 21 lutego 2008 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości 75 m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw sadowniczych na terenie działki nr ewid. 25/3 w miejscowości Srebrna gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 22 lutego 2008 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie PTC Sp. z o. o. w Warszawie dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA 22553 Troski na działce nr 7 w miejscowości Troski gmina Naruszewo po ponownym rozpatrzeniu zostało zakończone, materiał dowodowy nie uległ zmianie.  Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 25 lutego 2008 roku do Starostwa Powiatowego wydz. Środowiska i Rolnictwa w Płońsku o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla przebudowy drogi gminnej Nr 0726014 Nacpolsk – Żukowo Poświętne długości 817 mb, na terenie obrębu geodezyjnego Żukowo gmina Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 25 lutego 2008 roku o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Nr 0726014 Nacpolsk – Żukowo Poświętne długości 817 mb, na terenie obrębu geodezyjnego Żukowo gmina Naruszewo Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Nr 0726014 Nacpolsk – Żukowo Poświętne długości 817 mb, na terenie obrębu geodezyjnego Żukowo gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 25 lutego 2008 roku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońskuo wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla przebudowy drogi gminnej Nr 0726014 Nacpolsk – Żukowo Poświętne długości 817 mb, na terenie obrębu geodezyjnego Żukowo gmina Naruszewo  Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 29 lutego 2008 roku do Starostwa Powiatowego wydz. Środowiska i Rolnictwa w Płońsku o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu  dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo – Kębłowice na terenie obrębów geodezyjnych: Rąbież, Drochówka, Strzembowo, Kębłowice w gminie Naruszewo i obrębu geodezyjnego Grodziec w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 29 lutego 2008 roku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo – Kębłowice dł. 9084,59 mb na  terenie obrębów geodezyjnych: Rąbież, Drochówka, Strzembowo, Kębłowice w gminie Naruszewo i obrębu geodezyjnego Grodziec w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 14 marca 2008 roku o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Nr 300538W o długości 2060 mb w obrębie geodezyjnym Zaborowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Obwieszczenie  z dnia 14 marca 2008 roku o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Nr 300538W o długości 2060 mb w obrębie geodezyjnym Zaborowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 14 marca 2008 roku do Starostwa Powiatowego wydz. Środowiska i Rolnictwa w Płońsku o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla przebudowy drogi gminnej Nr 300538W o długości 2060 mb w obrębie geodezyjnym Zaborowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 14 marca 2008 roku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla przebudowy drogi gminnej Nr 300538W o długości 2060 mb w obrębie geodezyjnym Zaborowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 26 marca 2008 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa parkingu przy drodze gminnej Nr 0726014W Nacpolsk – Żukowo Poświętne długości 151,38 mb na terenie obrębu geodezyjnego Żukowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 26 marca 2008 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa parkingu przy drodze gminnej Nr 0726014W Nacpolsk – Żukowo Poświętne długości 151,38 mb na terenie obrębu geodezyjnego Żukowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 26 marca 2008 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie parkingu przy drodze gminnej Nr 0726014W Nacpolsk – Żukowo Poświętne długości 151,38 mb na terenie obrębu geodezyjnego Żukowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 26 marca 2008 roku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie parkingu przy drodze gminnej Nr 0726014W Nacpolsk – Żukowo Poświętne długości 151,38 mb na terenie obrębu geodezyjnego Żukowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 04 kwietnia 2008 roku w sprawie  wydania decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22553 Troski (wieża kratowa wraz z posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych i przyłącza energetycznego) na działce o numerze ewid. 7 w miejscowości Troski gmina Naruszewo woj. mazowieckie. Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 04 kwietnia 2008 roku w sprawie zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje  o środowisku i jego ochronie decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22553 Troski na działce nr ewid. 7 w miejscowości Troski  gmina Naruszewo powiat płoński woj. mazowieckie. Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2008 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Nr 7624/5/07 z dnia 12 lipca 2006 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków składającej się z następującego zespołu obiektów: osadnik wstępny trójkomorowy, złoże biologiczne I – stopnia, komora przepływu ścieków na działce 8/5 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/3, 3/4, 7/3, 8/6, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo gmina Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 10 kwietnia 2008 roku roku o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję Nr 7624/5/07 z dnia 12 lipca 2006 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków składającej się z następującego zespołu obiektów: osadnik wstępny trójkomorowy, złoże biologiczne I – stopnia, komora przepływu ścieków na działce 8/5 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/3, 3/4, 7/3, 8/6, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 10 kwietnia 2008 roku  roku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego do przesyłania oczyszczonych ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków na działce 8/5 do rowu melioracyjnego na działce 1/39 wraz z budową dwóch przepompowni na trasie odpływu oczyszczonych nieczystości przewodem tłocznym oraz budowie przyłącza kanalizacji  sanitarnej odbierającej ścieki z budynku dawnego dworu ( inwestycja liniowa) Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 10 kwietnia 2008 roku  roku do  Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego do przesyłania oczyszczonych ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków na działce 8/5 do rowu melioracyjnego na działce 1/39 wraz z budową dwóch przepompowni na trasie odpływu oczyszczonych nieczystości przewodem tłocznym oraz budowie przyłącza kanalizacji  sanitarnej odbierającej ścieki z budynku dawnego dworu ( inwestycja liniowa) Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2008 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przewodu tłocznego do transportu ścieków oczyszczonych z mechaniczno-biologicznejoczyszczalni ścieków planowanej do realizacji na działce o nr ewid. 8/5 do rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 1/39 wraz z budową dwóch przepompowni na trasie przewodu tłocznego oraz budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku dworu na działce nr ewid. 3/39 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo gmina Naruszewo. Budowę przewodu tłocznego planuje się na działkach o nr ewid.: 8/5, 8/6, 7/3, 3/38, 3/37, 3/10, 2/3, 1/39; natomiast budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej na działkach: 3/39, 7/3, 8/6 i 8/5 Zobacz >>

Postanowienie z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie nie stwierdzenia potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 0726014 (nowy numer: 300514W) Nacpolsk – Żukowo Poświętne długości 817 m na terenie obrębu geodezyjnego Żukowo gmina Naruszewo na środowisko Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 16 kwietnia 2008 roku  roku do  Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 0726014 (nowy numer: 300514W) Nacpolsk – Żukowo Poświętne długości 817 m  na terenie obrębu geodezyjnego Żukowo w gminie Naruszewo.  Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 16 kwietnia 2008 roku  roku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 0726014 (nowy numer: 300514W) Nacpolsk – Żukowo Poświętne długości 817 m  na terenie obrębu geodezyjnego Żukowo w gminie Naruszewo.  Zobacz >>

Postanowienie z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie nie stwierdzenia potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości 75 m wraz  z obudową dla potrzeb nawodnień upraw sadowniczych, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 25/3 w miejscowości Srebrna gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 16 kwietnia 2008 roku  roku do  Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości 75 m wraz  z obudową dla potrzeb nawodnień upraw sadowniczych, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 25/3 w miejscowości Srebrna gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 16 kwietnia 2008 roku  roku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko  i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na wykonanie urządzeniu wodnego – studni głębinowej o głębokości 75 m wraz  z obudową dla potrzeb nawodnień upraw sadowniczych, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 25/3 w miejscowości Srebrna gmina Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 24 kwietnia 2008 roku roku o wszczęciu postępowania administracyjnego na żądanie strony w sprawie dotyczącej: uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia        Nr 7624/6/06 z dnia 10 lipca 2006 roku dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 07787 Wróblewo – Przemkowo - Wilamowice na odcinku od km 4+420 do km 4+948 długości 0,528 km, odcinek drogi w obrębie geodezyjnym Stachowo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 06 maja 2008 roku  roku do  Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego do przesyłania oczyszczonych ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków na działce 8/5 do rowu melioracyjnego na działce 1/39 wraz z budową dwóch przepompowni na trasie odpływu oczyszczonych nieczystości przewodem tłocznym oraz budowie przyłącza kanalizacji  sanitarnej odbierającej ścieki z budynku dawnego dworu ( inwestycja liniowa) Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 06 maja 2008 roku  roku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego do przesyłania oczyszczonych ścieków z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków na działce 8/5 do rowu melioracyjnego na działce 1/39 wraz z budową dwóch przepompowni na trasie odpływu oczyszczonych nieczystości przewodem tłocznym oraz budowie przyłącza kanalizacji  sanitarnej odbierającej ścieki z budynku dawnego dworu ( inwestycja liniowa) Zobacz >>

Postanowienie z dnia 06 maja 2008 roku w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego do przesyłania oczyszczonych ścieków  z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków na działce 8/5 do rowu melioracyjnego na działce 1/39 wraz z budową dwóch przepompowni na trasie odpływu oczyszczonych nieczystości przewodem tłocznym oraz budowie przyłącza kanalizacji  sanitarnej odbierającej ścieki z budynku dawnego dworu usytuowanego na działce nr 3/39 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 08 maja 2008 roku w sprawie dotyczącej uchylenia decyzji Nr 7624/8/06 z dnia 22 sierpnia 2006 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 07775 Wichorowo – Postróże dla odcinka od km 6+600 do km 7+393,75 w obrębie geodezyjnym Postróże gmina Naruszewo. Pas drogowy na tym odcinku graniczy z działkami o nr ewid.: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo – pomiarowym  na działkach o nr ewid.: 16 i 124 w m. Drochówka oraz  nr 35,34/1 i 33 w m. Strzembowo do zasilania działki nr 33  w miejscowości  Strzembowo  gmina Naruszewo. Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 300514W Nacpolsk – Żukowo Poświętne długości 817 m na terenie obrębu geodezyjnego Żukowo w gminie Naruszewo powiat płoński woj. mazowieckie. Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego własnego wniosku o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie parkingu przy drodze gminnej Nr 300514 Nacpolsk – Żukowo Poświętne o długości 151,38 m  w obrębie geodezyjnym Żukowo gmina Naruszewo Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 02 czerwca 2008 roku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków oraz budowie przewodu tłocznego odprowadzającego oczyszczone ścieki. Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 02 czerwca 2008 roku  w sprawie informacji zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie decyzję Nr 7624/6/08 z dnia 30 maja 2008 roku zmieniającą decyzję nr 7624/5/07 z dnia 12 lipca 2007 roku ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 02 czerwca 2008 roku w sprawie wydania decyzji Wójta Gminy Naruszewo Nr 7331/ CP-1 /08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie przewodu tłocznego odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni do rowu melioracyjnego wraz z budową dwóch przepompowni oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku dworu w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo gmina Naruszewo Zobacz >>

Obwieszczenie z dnia 02 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla terenu działek nr 8/5, dz. nr 7/3 – droga gminna, dz. 3/38, dz. nr 2/3 – droga powiatowa nr 3064 W Wróblewo - Wilamowice, dz. nr1/39 oraz dz. 3/39 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo gm. Naruszewo Zobacz >>

Postanowienie z dnia 06 czerwca 2008 roku w sprawie nie stwierdzenia potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przebudowy drogi w miejscowości Zaborowo Zobacz >>

Postanowienie Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o odstąpieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Zaborowo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2008 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 300538W długości 2060 m  na terenie obrębu geodezyjnego Zaborowo w gminie Naruszewo.  Zobacz >>

Obwieszczenie o wydaniu  postanowienia o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko własnego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo – Kębłowice  długości 9084,59 m na terenie obrębów geodezyjnych: Rąbież, Drochówka, Strzembowo, Kębłowice w gminie Naruszewo i na terenie obrębu geodezyjnego Grodziec w gminie Czerwińsk nad Wisłą Zobacz >>

Postanowienie Wójta Gminy Naruszewo w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogowego Drochówka-Strzembowo-Kębłowice długości 9084,59 m na terenie obrębów geodezyjnych: Rąbież, Drochówka, Strzembowo, Kębłowice w gminie Naruszewo i na terenie obrębu geodezyjnego Grodziec w gminie Czerwińsk nad Wisłą Zobacz >>

Informacja o uchyleniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 7624/6/06 z dnia 10 lipca 2006 roku dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 07787 Wróblewo – Przemkowo – Wilamowice, odcinek długości 0,528 km w obrębie geodezyjnym Stachowo gmina Naruszewo Zobacz >>

Decyzja o uchyleniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 7624/6/06 z dnia 10 lipca 2006 roku dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 07787 Wróblewo – Przemkowo – Wilamowice, odcinek długości 0,528 km w obrębie geodezyjnym Stachowo gmina Naruszewo Zobacz >>

Informacja o uchyleniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 7624/8/06 z dnia 22 sierpnia 2006 roku dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 07775 Wichorowo – Postróże dla odcinka od km 6+600 do km 7+393,75  na odcinku graniczącym z działkami o nr ewid.: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 w obrębie geodezyjnym Postróże gmina Naruszewo Zobacz >>

Decyzja o uchyleniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 7624/8/06 z dnia 22 sierpnia 2006 roku dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 07775 Wichorowo – Postróże dla odcinka od km 6+600 do km 7+393,75 na odcinku graniczącym z działkami o nr ewid.: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 obrębie geodezyjnym Postróże gmina Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie Wójta Gminy Naruszewo o wydaniu i zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi  gminnej Nr 300538 W długości 2060,00 m  w obrębie geodezyjnym Zaborowo gmina Naruszewo Zobacz >>

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi  gminnej Nr 300538 W długości 2060,00 m  w obrębie geodezyjnym Zaborowo gmina Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 25 lipca 2008 roku o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk dotyczącej: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 3068W od drogi wojewódzkiej Nr 570 Srebrna – Żukowo na odcinku od km 2+042 do km 2+716 długości 0,674 km w obrębie geodezyjnym Srebrna gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 25 lipca 2008 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, o udzielenie opinii  w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz określenia jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3068W od drogi wojewódzkiej Nr 570 Srebrna – Żukowo na odcinku od km 2+042 do km 2+716 długości 0,674 km w obrębie geodezyjnym Srebrna gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 25 lipca 2008 roku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o udzielenie opinii  w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz określenia jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3068W od drogi wojewódzkiej Nr 570 Srebrna – Żukowo na odcinku od km 2+042 do km 2+716 długości 0,674 km w obrębie geodezyjnym Srebrna gmina Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 28 lipca 2008 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 55 m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw sadowniczych i warzywnych na terenie działki nr ewid. 108 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 28 lipca 2008 roku do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o udzielenie opinii  w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz określenia jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 55 m  wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw owoców i warzyw, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 108 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 28 lipca 2008 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, o udzielenie opinii  w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz określenia jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 55 m  wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw owoców i warzyw, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 108 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo. Zobacz >>

Obwieszczenie-zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  o znaczeniu gminnym polegającym na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia ze złączem kablowo – pomiarowym dla potrzeb zasilania działki nr 33 w miejscowości Strzembowo  gmina Naruszewo. Zobacz >>

Decyzja ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie linii kablowej od słupa energetycznego zlokalizowanego na dz. nr 16 oraz po dz. nr  35 i dz. nr 34/1  ze złączem pomiarowym typu ZK 2a+1p na dz. nr 33 Zobacz >>

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia na terenie gminy Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 27 sierpnia 2008 roku o zakończeniu postępowania dowodowego  dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej Zobacz >>

Decyzja z dnia 05 września 2008 roku o umorzeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22553 Troski na działce nr ewid. 7 w miejscowości Troski  gmina Naruszewo powiat płoński woj. mazowieckie Zobacz >>

Postanowienie z dnia 15 września 2008 roku w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3068 W Srebrna - Żukowo długości 0,674 km na odcinku od km 2+042 do km 2+716 na terenie obrębu geodezyjnego Srebrna gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 16 września 2008 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3068 W Srebrna - Żukowo długości 0,674 km na odcinku od km 2+042 do km 2+716 na terenie obrębu geodezyjnego Srebrna gmina Naruszewo Zobacz >>

Decyzja z dnia 25 września 2008 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3068 W Srebrna - Żukowo długości 0,674 km na odcinku od km 2+042 do km 2+716, na terenie obrębu geodezyjnego Srebrna gmina Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 25 września 2008 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3068 W Srebrna - Żukowo długości 0,674 km na odcinku od km 2+042 do km 2+716, na terenie obrębu geodezyjnego Srebrna gmina Naruszewo Zobacz >>

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Naruszewo Zobacz >>

Uchwała Nr XXIV/84/2008 Rady Gminy w  Naruszewie z dnia  26 sierpnia  2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 26 września 2008 roku o podjęciu przez Radę Gminy Naruszewo uchwały Nr XXIV/84/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie z dnia 7 października 2008 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oo uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 55 m wraz  z obudową dla potrzeb nawodnień upraw owoców i warzyw, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 108 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo Zobacz >>

Postanowienie z dnia 7 października 2008 roku w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości 55 m wraz  z obudową dla potrzeb nawodnień upraw owoców i warzyw, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 108 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo Z obacz >>

Zawiadomienie nr 7624/9-1/08 z dnia 9 października 2008 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: wykonanie urządzenia wodnego - dwóch studni głębinowych o głębokości po 60 m każda wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich na terenie działki nr ewid. 65 w miejscowości Troski gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie Nr 7624/9-2/08 i 7624/9-3/08 z dnia 9 października 2008 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wykonaniu urządzenia wodnego - dwóch studni głębinowych o głębokości po 60 m każda wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich na terenie działki nr ewid. 65 w miejscowości Troski gmina Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie nr 7624/10-1/08 z dnia 10 października 2008 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości około 60 m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich na terenie działki nr ewid. 23/1 w miejscowości Kozarzewo gmina Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie nr 7624/11/08 z dnia 10 października 2008 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi gminnej Nr 300509W Bogusławice – Radzymin, odcinek długości około 1 km w obrębie geodezyjnym Radzymin gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie Nr 7624/11-2/08 i 7624/11-3/08 z dnia 10 października 2008 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy drogi gminnej Nr 300509W Bogusławice – Radzymin, odcinek długości około 1 km w obrębie geodezyjnym Radzymin gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie Nr 7624/10-2/08 i 7624/10-3/08 z dnia 10 października 2008 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 60 m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 23/1 w miejscowości Kozarzewo gmina Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie i Obwieszczenie Nr 7624/ 12 /08 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. budowa stacji paliw płynnych oraz stacji LPG na działce nr ewid. 65/9 w miejscowości Skwary  gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie Nr 7624/12-2/08 i 7624/12-3/08 z dnia 12 listopada 2008  2008 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz określenia jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych oraz stacji LPG na działce nr ewid. 65/9 w miejscowości Skwary  gmina Naruszewo Zobacz >>

Zawiadomienie z dnia 14 listopada 2008 roku dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr 7624/11/08 dotyczące przebudowy drogi gminnej Nr 300509W Bogusławice – Radzymin, odcinek długości 1008 mb w obrębie geodezyjnym Radzymin gmina Naruszewo Zobacz >>

Decyzja nr 7624/ 11 /08 z dnia 14 listopada 2008 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi gminnej Nr 300509W Bogusławice – Radzymin, odcinek długości 1008 mb w obrębie geodezyjnym Radzymin gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie Nr 7624/9-4/08 i 7624/9-5/08 z dnia 11 grudnia 2008  2008 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych – dwóch studni głębinowych o głębokości ok. 60 m wraz  z obudową dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich, planowanych do realizacji na działce nr ewid. 65  w miejscowości Troski gmina Naruszewo. Zobacz >>

Postanowienie nr 7624/ 9 /08 z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych – dwóch studni głębinowych o głębokości 60 m wraz  z obudową i wydajności 30 m 3 /dobę dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich, planowanych do realizacji na działce nr ewid. 65 w miejscowości Troski gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie Nr 7624/10-4/08 i 7624/10-5/08 z dnia 12 grudnia 2008  2008 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 60 m wraz  z obudową dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 23/1 w miejscowości Kozarzewo gmina Naruszewo Zobacz >>

Postanowienie nr 7624/ 10 /08 z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 60 m wraz  z obudową dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 23/1 w miejscowości Kozarzewo gmina Naruszewo Zobacz >>

Wystąpienie Nr 7624/12-4/08 i 7624/12-5/08 z dnia 16 grudnia 2008  2008 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i stacji LPG  planowanych do realizacji na działce nr ewid. 65/9 w miejscowości Skwary gmina Naruszewo. Zobacz >>

Postanowienie nr 7624/ 12 /08 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych i stacji LPG  planowanych do realizacji na działce nr ewid. 65/9 w miejscowości Skwary gmina Naruszewo. Zobacz >>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Antczak Łukasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-21 15:13:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 10:02:01
  • Liczba odsłon: 1350
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521838]

przewiń do góry