ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NARUSZEWO ROK 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Pauliny Kozera zobacz>>
Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Naruszewie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pomocowych, których beneficjentem jest Gmina Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2019 roku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia przerwy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych w dniach 28.01.2019r. do 8.02.2019r. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: w Nacpolsku, Krysku, Zaborowie zobacz>>
Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla odbioru Etapu I - stan surowy zamknięty zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Mieszkańcami Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Zarządzenie Nr 12/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych zobacz>>
Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Naruszewo z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie gminy Naruszewo pod kryptonimem "EWAKUACJA MALUCH 2019" zobacz>>
Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru zobacz>>
Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Naruszewo z dnia 01 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie gminy Naruszewo pod kryptonimem "WIOSNA 2019" zobacz>>
Zarządzenie Nr 17/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu informatycznego gwarantującego obsługę informatyczną wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 kwietnia 2019 roku z wprawie ustalenia przerwy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, w dniach 18, 19, 20 i 23 kwietnia 2019 r. w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Nacpolsku zobacz>>
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Naruszewo z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej na terenie gminy Naruszewo pod kryptonimem "NA RATUNEK" zobacz>>
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego zobacz>>
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora: 1. Szkoły Podstawowej w Krysku, 2. Szkoły Podstawowej w Zaborowie zobacz>>
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie ustalenia stawek za wynajem obiektów świetlicowych na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz>>
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie zobacz>
Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Joanny Smutek zobacz>>
Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo - Osiedle" zobacz>>
Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Skarboszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz>>
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie zobacz>>
Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego zobacz>>
Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy zobacz>>
Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia dobry start zobacz>>
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 300523W Radzymin - Wróblewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Naruszewo o z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia przerwy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych w dniach od 21 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. zobacz>>
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru zobacz>>
Zarządzenie Nr 50/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie zobacz>>
Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz>>
Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego zobacz>>
Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego zobacz>>
Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa zobacz>>
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę plenerowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 lipca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2019 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2016 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru zobacz>>
Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne zobacz>>
Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Skarboszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Naruszewie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Naruszewie zarządzonych na dzień 6 października 2019 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zobacz>>
Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Informatycznego oraz ustanowienia Koordynatora Gminnego ds. Informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 65A/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz>>
Zarządzenie Nr 65B/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 września 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zaborowie zobacz>>
Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Utwardzenie kostką brukową terenu wokół Szkoły Podstawowej w Zaborowie" zobacz>>
Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019  zobacz>>
Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Mileny Kowalskiej zobacz>>
Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru wniosków o udział w programie priorytetowym "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej", realizowanym z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zobacz>>
Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji odbiorowej dla zadania pn. "Budowa plenerowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Naruszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 sierpnia 2019 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 października 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Informatycznego oraz ustanowienia Koordynatora Gminnego ds. Informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 października 2019 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 października 2019 roku w sprawie odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego i powołania nowych członków zespołu interdyscyplinarnego zobacz>>
Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzeniu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Moniki Piekarzewskiej zobacz>>
Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 300523W Radzymin-Wróblewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zobacz>>
Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pieścidła" zobacz>>
Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w roku 2020" zobacz>>
Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty zobacz>>
Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską zobacz>>
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru zobacz>>
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia przerwy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych w dniach od 23 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r. zobacz>
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnych norm zużycia paliwa samochodu dostawczego zobacz>>
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2019 zobacz>>
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-16 11:37:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-20 11:02:09
  • Liczba odsłon: 691
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521752]

przewiń do góry