Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


Uchwała Nr 3.j./42/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu zobacz>>

Uchwała Nr 3.I./66/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.295.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.294.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.207.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2020 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Naruszewo informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku zobacz>>

Uchwała Nr Ci.103.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok zobacz>>

Uchwała Nr Ci.27.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.26.2020 Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.324.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.323.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.109.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok zobacz>>

Uchwała Nr Ci.344.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok zobacz>>

Uchwała Nr Ci.343.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.54.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.331.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok zobacz>>

Uchwała Nr Ci.330.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.37.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.36.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.327.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.326.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.55.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.54.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.353.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.352.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.13.3015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.356.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok zobacz>>

Uchwała Nr Ci.355.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.214.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Naruszewo z dnia 09.06.2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Naruszewo zobacz>>

Uchwała Nr Ci.131.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok zobacz>> 

Uchwała Nr Ci.51.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.50.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.398.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.397.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.55.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej zobacz>>

Uchwała Nr Ci.54.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.21.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej zobacz>>  

Uchwała Nr Ci.20.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.357.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu zobacz>>

Uchwała Nr Ci.356.2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zobacz>>

Uchwała nr 2/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej zobacz>>

Uchwała nr 1/C/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu zobacz>>

Uchwała nr 299/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej zobacz>>

Uchwała nr 300/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Naruszewo projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-14 10:39:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-12 14:13:55
  • Liczba odsłon: 3680
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521748]

przewiń do góry