1. Obwieszczenie Nr RSG.6733.7.2014 z dnia 07.01.2015 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 193, 206, 216, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 217/7 dla zasilania działek nr 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 217/7 w miejsc. Sobanice, gm. Naruszewo zobacz>>
 
2. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna w ilości 7 sztuk pni drzew gatunku topola w miejsc. Stary Nacpolsk  zobacz>>
 • Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 08 stycznia 2015 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo  zobacz>>
 • Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego  zobacz>>
 • Projekt umowy sprzedaży  zobacz>>
3. Informacja Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 stycznia 2015 roku o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna w ilości 7 sztuk pni drzew gatunku topola w miejsc. Stary Nacpolsk zobacz>>
 
4. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 22 stycznia 2015 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 193, 206, 216, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 217/7 dla zasilania działek nr 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 217/5, 217/6, 217/7 w miejsc. Sobanice, gm. Naruszewo zobacz>>
 
5. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna w ilości 7 sztuk pni drzew gatunku topola w miejsc. Stary Nacpolsk    zobacz>>
 • Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo    zobacz>>
 • Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego    zobacz>>
 • Projekt umowy sprzedaży    zobacz>>
6. Informacja Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 stycznia 2015 roku o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna w ilości 7 sztuk pni drzew gatunku topola w miejsc. Stary Nacpolsk zobacz>>
 
7. Obwieszczenie Nr RSG.6220.2.2015 z dnia 16 lutego 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO II, w granicach ewidencyjnych działki nr 83/4 w miejsc. Skarboszewo, gm. Naruszewo zobacz>>  
 
8. Wystąpienie nr RSG.6220.2.2015 z dnia 16 lutego 2015 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na  eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO II, w granicach ewidencyjnych działki nr 83/4 w miejsc. Skarboszewo, gm. Naruszewo zobacz>>
 
9. Wystąpienie nr RSG.6220.2.2015 z dnia 16 lutego 2015 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na  eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO II, w granicach ewidencyjnych działki nr 83/4 w miejsc. Skarboszewo, gm. Naruszewo zobacz>>
 
10. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.8.2013 z dnia 26 lutego 2015 roku    o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego o powierzchni do 20 ha zlokalizowanego w miejscowości Radzymin na działce ewid. 24/6 oraz przebudowie rowów odwadniających teren zobacz>>
 
11. Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 03 marca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni ok. 20 ha, w tym lustra wody ok. 17,65 ha na terenie działki o nr ew. 24/6 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo oraz przebudowa rowów odwadniających teren zobacz>>  
 
12. Wystąpienie nr RSG.6220.1.2015 z dnia 04 marca 2015 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na  wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni ok. 20 ha, w tym lustra wody ok. 17,65 ha na terenie działki o nr ew. 24/6 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo oraz przebudowa rowów odwadniających teren zobacz>>  
 
13. Wystąpienie nr RSG.6220.1.2015 z dnia 04 marca 2015 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na  wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni ok. 20 ha, w tym lustra wody ok. 17,65 ha na terenie działki o nr ew. 24/6 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo oraz przebudowa rowów odwadniających teren zobacz>>
 
14. Postanowienie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 08 kwietnia 2015 roku zobowiązujące do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni około 20 ha, w tym lustra wody około 17,65 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na działce o nr ewid. 24/6 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo zobacz>>
 
15.   Postanowienie Nr RSG.6220.2.2015 z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO II, w granicach ewidencyjnych działki nr 83/4 w miejsc. Skarboszewo, gm. Naruszewo zobacz>>
 
16.  Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 13 kwietnia 2015 roku o    wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 12, 70, 77/3, 77/4, 77/1, 78, 79 w miejscowości Krysk, gmina Naruszewo zobacz>>
 
17.  Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 14 kwietnia 2015 roku o    wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 35, 26, 25, 24/3, 24/5, 48 w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>
 
18. Obwieszczenie Nr RSG.6220.3.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ciągu dróg gminnych Zaborowo - Potyry o łącznej długości 8.318 mb na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej zobacz
 
19. Wystąpienie nr RSG.6220.3.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ciągu dróg gminnych Zaborowo - Potyry wraz z przebudową infrastruktury technicznej na terenie gminy Naruszewo zobacz
 
20.  Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 28 kwietnia 2015 roku o   wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie mieszkania w budynku szkoły podstawowej dla potrzeb oddziału przedszkolnego na działce nr ew. 196/4 w miejscowości Krysk, gm. Naruszewo zobacz
 
21.   Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.2.2015 z dnia 30.04.2015 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w granicach złoża "Skarboszewo II" na działce o nr ew. 83/4 w miejscowości Skarboszewo gmina Naruszewo zobacz
 
22. Obwieszczenie Nr RSG.6733.1.2015 z dnia 04.05.2015 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na    budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 12, 70, 77/1, 77/3, 77/4, 78, 79 w miejscowości Krysk gmina Naruszewo zobacz
 
23. Obwieszczenie Nr RSG.6733.2.2015 z dnia 04.05.2015 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na    budowie sieci wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych: 35, 26, 25, 24/3, 24/5, 48 w miejscowości Postróże gmina Naruszewo zobacz
 
24. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna w ilości 4 sztuk pni drzew gatunku topola w miejsc. Stary Nacpolsk  zobacz
 • Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo  zobacz
 • Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego  zobacz
 • Projekt umowy sprzedaży  zobacz
25. Informacja Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 maja 2015 roku o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna w ilości 4 sztuk pni drzew gatunku topola w miejsc. Stary Nacpolsk zobacz>>
 
26. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.2.2015 z dnia 20 maja 2015 roku  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego w granicach złoża "Skarboszewo II" na działce o nr ew. 83/4 w miejscowości Skarboszewo gmina Naruszewo zobacz>>
 
27.  Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 22 maja 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego zmieniającego decyzję ostateczną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno - usługowego na zespół szkolno - przedszkolny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie działki nr ew. 56/3 położonej w obrębie Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>
 
28. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 25 maja 2015 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 35, 26, 25, 24/3, 24/5, 48 w miejscowości Postróże gmina Naruszewo zobacz>>
 
29. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 25 maja 2015 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew.: 12, 70, 77/1, 77/3, 77/4, 78, 79 w miejscowości Krysk gmina Naruszewo zobacz>>
 
30.  Obwieszczenie z dnia 29 maja 2015 roku o wydaniu postanowienia w którym Wójt Gminy Naruszewo nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ciągu dróg gminnych Zaborowo - Potyry o łącznej długości 8.318 mb wraz z przebudową infrastruktury technicznej na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
 
31. Obwieszczenie Nr RSG.6733.3.2015 z dnia 29 maja 2015 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie mieszkania w budynku szkoły podstawowej dla potrzeb oddziału przedszkolnego na działce nr ew. 196/4 w miejscowości Krysk gmina Naruszewo zobacz>>
 
32.   Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.3.2015 z dnia 15.06.2015 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ciągu dróg gminnych Zaborowo - Potyry o łącznej długości 8.318 mb wraz z przebudową infrastruktury technicznej na terenie gminy Naruszewo zobacz>> 
 
33. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 17 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie mieszkania w budynku szkoły podstawowej dla potrzeb oddziału przedszkolnego na działce nr ew. 196/4 w miejscowości Krysk gmina Naruszewo zobacz>>
 
34. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 29 czerwca 2015 roku o wydaniu decyzji ustalającej zmianę decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie, remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno - usługowego na zespół szkolno - przedszkolny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie działki nr ew. 56/3 położonej w obrębie Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>
 
35. Obwieszczenie Nr RSG.6220.4.2015 z dnia 03 lipca 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piasku ze złoża POTYRY (działka o nr ew. 59/2 i 60/2) w miejscowości Potyry gmina Naruszewo zobacz>>  
 
36. Wystąpienie nr RSG.6220.4.2015 z dnia 03 lipca 2015 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piasku ze złoża POTYRY (działka o nr ew. 59/2 i 60/2) w miejscowości Potyry gmina Naruszewo zobacz>>
 
37. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.3.2015 z dnia 07 lipca 2015 roku  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie ciągu dróg gminnych Zaborowo - Potyry o łącznej długości 8.318 mb wraz z przebudową infrastruktury technicznej na terenie gminy Naruszewo  zobacz>>
 
38. Postanowienie Nr RSG.6220.4.2015 z dnia 31 lipca 2015 roku zobowiązujące do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na e ksploatacji złoża kruszywa naturalnego - piasku ze złoża POTYRY (działka o nr ew. 59/2 i 60/2) w miejscowości Potyry gmina Naruszewo zobacz>>
 
39. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu turystycznego Autosan H9.21 zobacz>>
 • Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo  zobacz>>
 • Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego  zobacz>>
 • Projekt umowy sprzedaży zobacz>>
40. Postanowienie Nr RSG.6220.4.2014 z dnia 31 sierpnia 2015 o podjęciu zawieszonego postępowania polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Skarboszewo V po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko zobacz>>
 
41. Obwieszczenie Wójta Gminy Naruszewo Nr RSG.6220.4.2014 z dnia 31 sierpnia 2015 roku o wszczęciu postępowania w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia  polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Skarboszewo V”, znajdującego się w obrębie działki o numerze ew. 81    w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
42. Wystąpienie nr RSG.6220.4.2014 z dnia 09 września 2015 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Skarboszewo V w granicach ewidencyjnych działki nr 81, obręb Skarboszewo gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>
 
43. Wystąpienie nr RSG.6220.4.2014 z dnia 09 września 2015 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Skarboszewo V w granicach ewidencyjnych działki nr 81, obręb Skarboszewo gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>
 
44.  Obwieszczenie Nr RSG.6220.5.2015 z dnia 22 września 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Skarboszewo VI” wraz z przeróbką znajdującego się w obrębie działek o numerach ew. 82 i 84/1  w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
45. Wystąpienie nr RSG.6220.5.2015 z dnia 22 września 2015 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na   eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Skarboszewo VI” wraz z przeróbką znajdującego się w obrębie działek o numerach ew. 82 i 84/1    w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
46.  Wystąpienie nr RSG.6220.5.2015 z dnia 22 września 2015 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Skarboszewo VI” wraz z przeróbką znajdującego się w obrębie działek o numerach ew. 82 i 84/1 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
47. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 28 września 2015 roku o   wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie linii kablowo - napowietrznej SN i budowie stacji transformatorowej SN/nn na terenie działek o nr ew. 83/1 i 84/1 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

48. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 19 października 2015 roku o   zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie linii kablowo - napowietrznej SN i budowie stacji transformatorowej SN/nn na terenie działek o nr ew. 83/1 i 84/1 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

49. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Naruszewo, przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Naruszewo zobacz>>

50. Postanowienie Nr RSG.6220.5.2015 z dnia 27 października 2015 roku zobowiązujące do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Skarboszewo VI” wraz z przeróbką znajdującego się w obrębie działek o numerach ew. 82 i 84/1 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

51. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.4.2014 z dnia 28.10.2015 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Skarboszewo V w granicach ewidencyjnych działki nr 81, obręb Skarboszewo gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>

52. Obwieszczenie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 02 listopada 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr ew. 290/2 w miejsc. Strzembowo, gm. Naruszewo zobacz>>

53. Wystąpienie nr RSG.6220.6.2015 z dnia 02 listopada 2015 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr ew. 290/2 w miejsc. Strzembowo, gm. Naruszewo zobacz>>

54.  Wystąpienie nr RSG.6220.6.2015 z dnia 02 listopada 2015 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki nr ew. 290/2 w miejsc. Strzembowo, gm. Naruszewo zobacz>>

55. Obwieszczenie z dnia 05 listopada 2015 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie linii kablowo - napowietrznej SN i budowie stacji transformatorowej SN/nn na terenie działek o nr ew. 83/1 i 84/1 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

56. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Naruszewo, gm. Naruszewo zobacz>>

57. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.4.2014 z dnia 16 listopada 2015 roku  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Skarboszewo V w granicach ewidencyjnych działki nr 81, obręb Skarboszewo gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>

58. Postanowienie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 03 grudnia 2015 roku zobowiązujące do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce o nr ew. 290/2 w miejsc. Strzembowo, gm. Naruszewo zobacz>>

59. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 04 grudnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci napowietrznej oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ew. 44/1, 44/2, 48, 57/2, 176 w miejsc. Krysk, gm. Naruszewo zobacz>>

60. Obwieszczenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 grudnia 2015 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie Naruszewo, stanowiącej działkę nr 167 o pow. 0,5900 ha zobacz>>

61. Postanowienie Nr RSG.6220.5.2015 z dnia 14 grudnia 2015 o podjęciu zawieszonego postępowania polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Skarboszewo VI" wraz z przeróbką w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, w obrębie działek o nr ewid. 82 i 84/1 zobacz>>  

62. Obwieszczenie Wójta Gminy Naruszewo Nr RSG.6220.5.2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku o wszczęciu postępowania w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko    przedsięwzięcia    polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Skarboszewo VI” wraz z przeróbką w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, w obrębie działek o nr ewid. 82 i 84/1 zobacz>>

63.   Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 29 grudnia 2015 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci napowietrznej oświetlenia drogowego na terenie działek o nr ew. 44/1, 44/2, 48, 57/2, 176 w miejsc. Krysk, gmina Naruszewo zobacz>>

64. Postanowienie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku o podjęciu zawieszonego postępowania polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce o nr ew. 290/2 w miejsc. Strzembowo, gm. Naruszewo zobacz>>

65. Obwieszczenie Wójta Gminy Naruszewo Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku o wszczęciu postępowania w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na działce o nr ew. 290/2 w miejsc. Strzembowo, gm. Naruszewo zobacz>>
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-07 21:58:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 09:43:01
 • Liczba odsłon: 1768
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521933]

przewiń do góry