1. Obwieszczenia - Zawiadomienie Nr RSG.6220.7.2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 60 m dla potrzeb podlewania upraw rolnych w gospodarstwie rolnym inwestora, na terenie działki nr ew,. 73 w miejscowości Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

2. Wystąpienie Nr RSG.6220.7.2015 z dnia 04 stycznia 2016 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 60 m dla potrzeb podlewania upraw rolnych w gospodarstwie rolnym inwestora, na terenie działki nr ew. 73 w miejscowości Drochowo, gmina Naruszewo zobacz>>

3. Wystąpienie Nr RSG.6220.7.2015 z dnia 04 stycznia 2016 roku do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 60 m dla potrzeb podlewania upraw rolnych w gospodarstwie rolnym inwestora, na terenie działki nr ew. 73 w miejscowości Drochowo, gmina Naruszewo zobacz>>

4. Wystąpienie Nr RSG.6220.5.2015 z dnia 20.01.2016 roku do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego "Skarboszewo VI" wraz z przeróbka na działkach o nr ew. 82 i 84/1 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

5. Wystąpienie Nr RSG.6220.5.2015 z dnia 20.01.2016 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego "Skarboszewo VI" wraz z przeróbka na działkach o nr ew. 82 i 84/1 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

6. Obwieszczenie z dnia 26 stycznia 2016 roku o wydaniu decyzji Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6733.6.2015 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci napowietrznej oświetlenia drogowego na terenie działek oznaczonych nr ew.: 44/1, 44/2, 48, 57/2, 176 w miejscowości Krysk gmina Naruszewo zobacz>>

6a. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
 
7. Wystąpienie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 11 lutego 2016 roku   do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych jak niebezpieczne na terenie działki nr ew. 290/2 w miejscowości Strzembowo gmina Naruszewo zobacz>>

8. Wystąpienie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 11 lutego 2016 roku   do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych jak niebezpieczne na terenie działki nr ew. 290/2 w miejscowości Strzembowo gmina Naruszewo zobacz>>

9. Postanowienie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 16 lutego 2016 roku o dopuszczeniu do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne" na terenie działki numer ew. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>

10. Postanowienie Nr RSG.6220.7.2015 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 60 m dla potrzeb podlewania upraw rolnych, na działce o nr ew. 73 w miejscowości Drochowo, gmina Naruszewo zobacz>>

11. Zawiadomienie Nr RSG.6220.1.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego SKARBOSZEWO IX w granicach własności działki nr 34/4 obręb Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński w woj. mazowieckim zobacz>>

12. Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego SKARBOSZEWO IX w granicach własności działki nr 34/4 obręb Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński w woj. mazowieckim zobacz>>

13.  Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego SKARBOSZEWO IX w granicach własności działki nr 34/4 obręb Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński w woj. mazowieckim zobacz>>

14. Zawiadomienie Nr RSG.6220.7.2015 z dnia 07.03.2016 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej do 60 m dla potrzeb podlewania upraw rolnych, na działce o nr ew. 73 w miejscowości Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

15. Obwieszczenie Nr RSG.6220.5.2015 z dnia 21 marca 2016 roku o prowadzeniu postępowania w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Skarboszewo VI" w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, w obrębie działek o nr ewid. 82 i 84/1, po otrzymaniu uzupełnienia raportu zobacz>>

15a. Wystąpienie Nr RSG.6220.5.2015 z dnia 22 marca 2016 roku do RDOŚ w Warszawie i PPIS w Płońsku o uzgodnienie uzupełnienia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Skarboszewo VI" wraz z przeróbką na działkach o nr ew. 82 i 84/1 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>  

16. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.7.2015 z dnia 24 marca 2016 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 60 m planowanej do realizacji na działce o nr ew. 73 w miejscowości Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

17. Postanowienie Nr RSG.6220.1.2016 z dnia 04 kwietnia 2016 roku zobowiązujące do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Skarboszewo IX" w granicach działki o nr ew. 34/4, obręb Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

18. Obwieszczenie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 19 kwietnia 2016 roku o prowadzeniu postępowania w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki numer ewid. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo, po otrzymaniu uzupełnienia raportu zobacz>>  

19. Wystąpienie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 19 kwietnia 2016 roku do RDOŚ w Warszawie i PPIS w Płońsku o uzgodnienie uzupełnienia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o nr ew. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo zobacz>>

20. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach o nr ew.: 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 w celu zasilania dz. nr 64/4 w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo zobacz>>

21. Zawiadomienie Nr RSG.6220.5.2015 z dnia 29.04.2016 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ze złoża Skarboszewo VI wraz z przeróbką na działkach o nr ew. 82 i 84/1 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

22. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.2016 z dnia 12.05.2016 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach o nr ew.: 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 w celu zasilania dz. nr 64/4 w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo zobacz>>

23.   Obwieszczenie z dnia 30 maja 2016 roku o   wydaniu decyzji Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6733.1.2016 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym zlokalizowanej na terenie działek oznaczonych nr ew.: 64/4, 64/5, 64/6, 64/7 położonych w miejscowości Radzymin gmina Naruszewo zobacz>>

24. Obwieszczenie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 31 maja 2016 roku o otrzymaniu uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku dotyczących realizacji przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o nr ew. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo zobacz>>

25. Zawiadomienie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 31 maja 2016 roku o niezałatwieniu sprawy w terminie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o nr ew. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo zobacz>>

26.   Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.5.2015 z dnia 6 czerwca 2016 roku   o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Skarboszewo VI na działkach o nr ew. 82 i 84/1 w miejscowości Skarboszewo gmina Naruszewo zobacz>>

27.   Obwieszczenia - Zawiadomienie Nr RSG.6220.2.2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce nr ew. 14/4 w miejscowości Wróblewo gmina Naruszewo zobacz>>

28.   Wystąpienie Nr RSG.6220.2.2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce nr ew. 14/4 w miejscowości Wróblewo gmina Naruszewo zobacz>>

29.   Wystąpienie Nr RSG.6220.2.2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce nr ew. 14/4 w miejscowości Wróblewo gmina Naruszewo zobacz>>

30. Obwieszczenie - Zawiadomienie nr RSG.6220.3.2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 1/44 w miejscowości Wróblewo-Osiedle (obręb PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

31. Wystąpienie Nr RSG.6220.3.2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na  budowie studni głębinowej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 1/44 w miejscowości Wróblewo-Osiedle (obręb PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

32. Wystąpienie Nr RSG.6220.3.2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na  budowie studni głębinowej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 1/44 w miejscowości Wróblewo-Osiedle (obręb PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

33. Obwieszczenie - Zawiadomienie nr RSG.6220.4.2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 23/1 w miejscowości Kozarzewo gmina Naruszewo zobacz>>

34.  Wystąpienie Nr RSG.6220.4.2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na  budowie studni głębinowej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 23/1 w miejscowości Kozarzewo gmina Naruszewo zobacz>>

35.  Wystąpienie Nr RSG.6220.4.2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na  budowie studni głębinowej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 23/1 w miejscowości Kozarzewo gmina Naruszewo zobacz>>

36. Zawiadomienie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 12.07.2016 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o nr ew. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo zobacz>>

37. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.6.2015 z dnia 15 lipca 2016 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie działki o nr ew. 290/2 w miejscowości Strzembowo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
38. Ogłoszenia Wójta Gminy Naruszewo w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia zobacz>> zobacz>>

39. Postanowienie Nr RSG.6220.2.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni wierconej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 14/4, położonej w obrębie PGR Wróblewo (miejscowość Wróblewo-Osiedle), gmina Naruszewo zobacz>>

40. Postanowienie Nr RSG.6220.3.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni wierconej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 1/44, położonej w obrębie PGR Wróblewo, miejscowość Wróblewo-Osiedle, gmina Naruszewo zobacz>>

41. Postanowienie Nr RSG.6220.4.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni wierconej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 23/1 w miejscowość Kozarzewo, gmina Naruszewo zobacz>>

42. Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku  o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na "eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasków skaleniowo - kwarcowych) SKARBOSZEWO IX" w granicach ewidencyjnych działki 34/4 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 

 

43. Postanowienie Nr  RSG.6220.1.2016 z dnia 22 lipca 2016 roku o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Skarboszewo IX w granicach własności działki 34/4 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>

44. Obwieszczenia - Zawiadomienie Nr RSG.6220.2.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku   o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni wierconej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce nr ew. 14/4 w miejscowości Wróblewo gmina Naruszewo zobacz>>

45.   Obwieszczenie - Zawiadomienie nr RSG.6220.3.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku   o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 1/44 w miejscowości Wróblewo-Osiedle (obręb PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

46.   Obwieszczenie - Zawiadomienie nr RSG.6220.4.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku   o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 23/1 w miejscowości Kozarzewo gmina Naruszewo zobacz>>

47.   Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku   do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Skarboszewo IX" w granicach ewidencyjnych działki 34/4 w miejscowości Skarboszewo gmina Naruszewo zobacz>>

48.   Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku do   Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Skarboszewo IX" w granicach ewidencyjnych działki 34/4 w miejscowości Skarboszewo gmina Naruszewo zobacz>>

49. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.4.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budo wie studni wierconej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 23/1 w miejscowości Kozarzewo, gmina Naruszewo zobacz>>  

50. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.2.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budo wie studni wierconej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 14/4 w miejscowości Wróblewo- Osiedle, gmina Naruszewo zobacz>>

51. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.3.2016 z dnia 5 września 2016 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budo wie studni wierconej dla potrzeb nawadniania gruntów na działce o nr ew. 1/44 w miejscowości Wróblewo- Osiedle, gmina Naruszewo zobacz>>
 
52. Obwieszczenie - Zawiadomienie nr RSG.6733.2.2016 z dnia 20 września 2016 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznych napowietrzno-kablowych nN 0,4kV, budowie przyłącza w celu zasilenia nowego odbiorcy oraz demontażu istniejącej sieci elektroenergetycznej na działkach w obrębach Radzymin oraz PGR Wróblewo, gmina Naruszewo zobacz>>

53. Obwieszczenie - Zawiadomienie nr RSG.6733.2.2016 z dnia 10 października 2016 roku  o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznych napowietrzno-kablowych nN 0,4kV, budowie przyłącza w celu zasilenia nowego odbiorcy oraz demontażu istniejącej sieci elektroenergetycznej na działkach w obrębach Radzymin oraz PGR Wróblewo, gmina Naruszewo zobacz>>

54. Obwieszczenie z dnia 26 października 2016 roku o wydaniu decyzji Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6733.2.2016 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV, stacji transformatorowej SN/nN, sieci elektroenergetycznych napowietrzno-kablowych nN 0,4kV, budowie przyłącza w celu zasilenia nowego odbiorcy oraz demontażu istniejącej sieci elektroenergetycznej na działkach w obrębach Radzymin oraz PGR Wróblewo, gmina Naruszewo zobacz>>

55. Obwieszczenie z dnia 18 listopada 2016 roku o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na "eksploatacji złoża kruszywa naturalnego SKARBOSZEWO IX w granicach ewidencyjnych  działki 34/4 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo", po otrzymaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko zobacz>>

56. Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2016 z dnia 18 listopada 2016 roku do RDOŚ w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "eksploatacji złoża kruszywa naturalnego SKARBOSZEWO IX w granicach ewidencyjnych  działki 34/4 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo" po otrzymaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko zobacz>>

57. Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2016 z dnia 18 listopada 2016 roku do PPIS w Płońsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "eksploatacji złoża kruszywa naturalnego SKARBOSZEWO IX w granicach ewidencyjnych  działki 34/4 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo" po otrzymaniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko zobacz>>

58. Obwieszczenie - Zawiadomienie nr RSG.6220.5.2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej o głębokości 37 m dla potrzeb nawodnień upraw rolnych na działce nr ew. 42 w miejscowości Żukowo gmina Naruszewo zobacz>>

59. Wystąpienie Nr RSG.6220.5.2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej o głębokości 37 m dla potrzeb nawodnień upraw rolnych na działce nr ew. 42 w miejscowości Żukowo gmina Naruszewo zobacz>>

60. Wystąpienie Nr RSG.6220.5.2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej o głębokości 37 m dla potrzeb nawodnień upraw rolnych na działce nr ew. 42 w miejscowości Żukowo gmina Naruszewo zobacz>>

61. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.1.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "SKARBOSZEWO IX" w granicach ewidencyjnych działki 34/4 w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

62. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.3.2016 z dnia 31 grudnia 2016 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbiórce i budowie linii napowietrznej niskiego napięcia na działkach nr 30, 31/1, 32, 33/1, 33/2, 33/3 w miejscowości Nowe Naruszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-04 10:24:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 09:41:35
  • Liczba odsłon: 1800
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521920]

przewiń do góry