Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie
Naruszewo 19A, 09-152 Naruszewo

Tel. 23 663-12-47, gopsnaruszewo@naruszewo.pl  

NIP 567-15-43-173

REGON 130503921

Godziny urzędowania: Poniedziałek – Piątek   8:00 - 16:00

 

Kadra pracownicza GOPS w Naruszewie:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Wanda Matuszewska

Specjalista pracy socjalnej - Grażyna Bielska

Specjalista pracy socjalnej - Urszula Błaszkowska

Specjalista pracy socjalnej - Agnieszka Kozarzewska

Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - mgr Wioletta Mariańska

Referent ds. świadczeń wychowawczych - Marta Żurowska

Asystent Rodziny - Ewelina Krupińska

Główny Księgowy GOPS - Marek Ostrowski

 

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej >> zobacz <<


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie jest jednostką organizacyjną gminy Naruszewo.

Działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
 • ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
 • kodeksu postępowania administracyjnego

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji codziennego życia tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu (artykuł 7 ustawy o pomocy społecznej): ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezdomności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Krawczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-04 08:30:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-10 12:47:59
 • Liczba odsłon: 12102
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521794]

przewiń do góry