ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NARUSZEWO ROK 2009

Zarządzenie Nr 1 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 stycznia 2009 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 2 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok zobacz >>
Zarządzenie Nr 3 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz >>
Zarządzenie Nr 4 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru zobacz >>
Zarządzenie Nr 5/ 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Naruszewo regulaminu okresowej oceny pracowników zobacz >>
Zarządzenie Nr 6 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Naruszewie zobacz >>
Zarządzenie Nr 7 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru zobacz >>
Zarządzenie Nr 8 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 06 marca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej zobacz>>
Zarządzenie Nr 9 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Naruszewo zobacz >>
Zarządzenie Nr 10 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18  marca 2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2008 rok zobacz >>
Zarządzenie Nr 11 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie powołania pełnomocnika do sprawy wyborów - urzędnika wyborczego zobacz >>
Zarządzenie Nr 12 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w Urzędzie Gminy w Naruszewie" zobacz >>
Zarządzenie Nr 13 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia "Szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Naruszewie zobacz >>
Zarządzenie Nr 14 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz >>
Zarządzenie Nr 15 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych zobacz>>
Zarządzenie Nr 16 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej zobacz>>
Zarządzanie Nr 17 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie powołania członka obwodowej komisji wyborczej zobacz>>
Zarządzenie Nr 18 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 19 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy zobacz>>
Zarządzenie Nr 20 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej zobacz>>
Zarządzenie Nr 21 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 22 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 czerwca 2009 roku zmieniające Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02.03.2009 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 23A / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 24 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie i udzielenia pełnomocnictwa zobacz>>
Zarządzenie Nr 25 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla rozstrzygnięcia zamówienia na dowóz młodzieży do szkół na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 26 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 27 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie i udzielenia pełnomocnictwa zobacz>>
Zarządzenie Nr 28 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy zobacz>>
Zarządzenie Nr 29 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 30 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 08 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej zobacz>>
Zarządzenie Nr 31 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 8 lipca 2009 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nacpolsku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 32 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 lipca 2009 roku w sprawie określenia stanowisk prac zleconych, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Gminy w Naruszewie oraz jednostkach organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 33 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 34 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w jednostce organizacyjnej Gminy Naruszewo oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru zobacz>>
Zarządzenie Nr 35 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych zobacz>>  
Zarządzenie Nr 36 /2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 sierpnia 2009 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie i udzielenia pełnomocnictwa zobacz>>          
Zarządzenie Nr 37 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego zobacz>>  
Zarządzenie Nr 38 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 39 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 sierpnia 2009 rokui w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy zobacz>>
Zarządzenie Nr 40 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie odwołania II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 194/5, położonej w obrębie Krysk zobacz>>
Zarządzenie Nr 41 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 11/1, położonej w obrębie PGR Wróblewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 42 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej zobacz>>
Zarządzenie Nr 43 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 sierpnia 2009 w sprawie powołania Komisji przetargowej zobacz>>
Zarządzenie Nr 44 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2009 roku zobacz>>  
Zarządzenie Nr 45 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 46 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 września 2009 roku w sprawie określenia terminów składania wniosków na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2009/10 zobacz>>
Zarządzenie Nr 47 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 września 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 48 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 września 2009 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 49 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 7 września 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2007 WÓJTA GMINY NARUSZEWO z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej  zobacz>>
Zarządzenie Nr 50 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zasad ustalania miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe zobacz>>
Zarządzenie Nr 51 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 września 2009 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Nr 300509W Bogusławice-Radzymin", odcinek długości 912 m zobacz>>
Zarządzenie Nr 52 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia zobacz>>
Zarządzenie Nr 53 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 października 2009 roku w sprawie powołania komisji do fizycznego zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 54 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 października 2009 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Naruszewie" zobacz>>
Zarządzenie Nr 55 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 października 2009 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Zaborowie" zobacz>>
Zarządzenie Nr 56 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 57 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo" zobacz>> 
Zarządzenie Nr 58 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 listopada 2009 roku o zmianie Zarządzenia Wójta Gminy Naruszewo Nr 13/2007 z dnia 16 maja 2007 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 59 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 60 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 grudnia 2009 roku w sprawie wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy zobacz>>
Zarządzenie Nr 61 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sosenkowo-Osiedle i Skarszyn" zobacz>>
Zarządzenie Nr 62 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 63 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo w sprawie powołania zespołu powypadkowego zobacz>>
Zarządzanie Nr 64 / 2009 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Systemu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Naruszewo na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa zobacz>> 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-22 15:05:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-17 13:53:38
  • Liczba odsłon: 1278
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521776]

przewiń do góry