Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
238 Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2021 roku Sabalski Dominik 2021-02-22
237 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Naruszewo w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 Sabalski Dominik 2021-01-13
236 Przebudowa drogi gminnej nr 300523W w miejscowości Radzymin Sabalski Dominik 2020-11-30
235 Poprawa jakości infrastruktury drogowej Gminy Naruszewo poprzez rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Krysk na odcinku 766, 55 mb Sabalski Dominik 2020-11-04
234 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2020/2021 Sabalski Dominik 2020-08-28
233 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2020/2021 Sabalski Dominik 2020-08-28
232 Przebudowa drogi gminnej nr 300549W w miejscowości Drochówka Sabalski Dominik 2020-07-22
167 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2014 roku Sabalski Dominik 2020-07-07
172 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2014/2015 Sabalski Dominik 2020-07-07
204 Doposażenie szkół w ramach projektu „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” realizowanego w latach 2017 – 2019 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Sabalski Dominik 2020-07-07
205 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym Sabalski Dominik 2020-07-07
230 Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2020 roku Sabalski Dominik 2020-07-07
229 Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską. Marciniak Izabela 2020-01-10
227 Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pieścidła Sabalski Dominik 2019-12-09
228 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w roku 2020 Sabalski Dominik 2019-12-04
225 Przebudowa drogi gminnej nr 300523W Radzymin - Wróblewo Sabalski Dominik 2019-08-23
226 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2019/2020 Sabalski Dominik 2019-07-29
224 Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Skarboszewo Sabalski Dominik 2019-07-09
223 Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2019 roku Sabalski Dominik 2019-02-12
222 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w roku 2019 Sabalski Dominik 2018-12-17
221 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk Sabalski Dominik 2018-09-26
219 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo Sabalski Dominik 2018-08-28
218 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2018/2019 Sabalski Dominik 2018-07-20
216 Realizacja Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Nacpolsk. Marciniak Izabela 2018-07-13
214 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo Sabalski Dominik 2018-06-22
213 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w roku 2018 Sabalski Dominik 2018-05-23
212 Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Naruszewo Sabalski Dominik 2018-04-23
209 Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2018 roku Sabalski Dominik 2018-02-07
210 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 roku Sabalski Dominik 2018-01-23
207 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Naruszewo w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 Sabalski Dominik 2017-12-13
206 Doposażenie szkół w sprzęt komputerowy w ramach projektu „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” realizowanego w latach 2017 – 2019 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Sabalski Dominik 2017-12-07
200 Rozbudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej Sabalski Dominik 2017-07-18
199 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej Sabalski Dominik 2017-05-10
198 Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2017 roku Sabalski Dominik 2017-04-04
196 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Sabalski Dominik 2017-03-30
195 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2017 roku Sabalski Dominik 2017-01-23
194 „Poprawa efektywności energetycznej, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno – usługowego na zespół szkolno – przedszkolny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Naruszewie”. Sabalski Dominik 2017-01-11
193 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2017/2018 Sabalski Dominik 2016-12-19
190 Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle – Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej Sabalski Dominik 2016-07-25
188 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krysk i Postróże Sabalski Dominik 2016-04-19
189 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych prze okres 4 lat Sabalski Dominik 2016-04-19
187 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2016 roku Sabalski Dominik 2016-03-08
186 Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Krysku dla potrzeb oddziału przedszkolnego Sabalski Dominik 2015-11-26
185 Przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łazęki od km 0+000 do km 1+715 Sabalski Dominik 2015-08-25
184 Dowóz uczniów do szkól na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2015/2016 Rykowski Witold 2015-06-26
182 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2015/2016 Sabalski Dominik 2015-04-27
181 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2015 roku Sabalski Dominik 2015-03-09
180 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Naruszewo w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2017 Sabalski Dominik 2014-12-08
179 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo od km 0+000 do km 0+694,7 Sabalski Dominik 2014-09-12
178 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Potyry Sabalski Dominik 2014-08-29
177 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie gminy Naruszewo Marciniak Izabela 2014-08-13
176 Budowa boiska sportowego w miejscowości Radzyminek Marciniak Izabela 2014-07-31
175 Rewitalizacja ul. Wspólnej w miejscowości Nacpolsk Marciniak Izabela 2014-07-08
170 Budowa boiska sportowego oraz trzech placów zabaw na terenie gminy Naruszewo Marciniak Izabela 2014-06-04
165 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanowej na boiskach sportowych w Naruszewie Marciniak Izabela 2013-09-10
161 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie awaryjnej studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Pieścidłach” Marciniak Izabela 2013-08-27
156 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2013 roku Konczewski Tomasz 2013-05-10
154 Kompleksowa organizacja wycieczki w ramach projektu pn: Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj realizowanego w latach 2012-2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konczewski Tomasz 2013-04-29
152 Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m3 na dobę – Etap III Marciniak Izabela 2013-04-17
144 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych w latach 2012 – 2014 dla uczniów Zespołów Szkół w Naruszewie i Nacpolsku oraz w Szkołach Podstawowych w Radzyminku i Zaborowie w ramach projektu „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Łukasz Krawczyk 2012-11-30
143 Usługi przewozowe uczniów w ramach projektu: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konczewski Tomasz 2012-10-17
134 Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Grąbczewo. Marciniak Izabela 2012-08-10
139 Wyłonienie wykonawców usług w zakresie Kierownika Projektu część I zamówienia i Asystenta Kierownika Projektu część II zamówienia projektu pn. BĄDŹ TWÓRCZY - OBSERWUJ, ODKRYWAJ I DZIAŁAJ Współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Łukasz Krawczyk 2012-07-19
136 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzymin. Marciniak Izabela 2012-06-05
135 Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin. Łukasz Krawczyk 2012-05-15
133 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2012 roku. Marciniak Izabela 2012-02-29
132 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Naruszewo w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 Łukasz Krawczyk 2012-01-03
131 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Kozarzewo” Marciniak Izabela 2011-10-31
125 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę szkolnego placu zabaw w Naruszewie w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” Łukasz Krawczyk 2011-08-24
124 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu krótkoterminowego do kwoty 3 000 000, 00 zł Łukasz Krawczyk 2011-08-04
123 Kompleksowa obsługa bankowa budzetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat. Łukasz Krawczyk 2011-07-04
122 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi, której przedmiotem jest dowożenie młodzieży do szkół (bez opiekuna) na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2011/2012 Łukasz Krawczyk 2011-06-27
117 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo o wydajności do 5 m3 na dobę Łukasz Krawczyk 2011-06-15
121 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół oraz Hali Sportowej w Naruszewie. Łukasz Krawczyk 2011-06-14
120 Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie Łukasz Krawczyk 2011-04-28
119 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg na terenie gminy Naruszewo Łukasz Krawczyk 2011-04-28
118 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa na drogi gminne Łukasz Krawczyk 2011-04-06
106 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Naruszewie" Łukasz Krawczyk 2010-06-29
107 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na świadczenie stałej usługi bankowej polegającej na obsłudze rachunków zamawiającego w okresie 1 roku Łukasz Krawczyk 2010-06-25
81 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Krysk Piątkowski Mariusz 2009-05-12
50 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy dwóch dróg gminnch Łukasz Krawczyk 2007-03-21
49 Ogłoszenie o wyborze najkorzystnieszej oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zaplecza gospodarczo - sanitarnego dla obiektu sportowego w Krysku Łukasz Krawczyk 2006-08-21
47 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ograniczonym na budowę parkingu przydrożnego przy cmentarzu w miejscowości Radzymin Łukasz Krawczyk 2006-07-26
39 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo. Łukasz Krawczyk 2006-06-01
32 O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na wykonanie projektów budowlanych z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi i secyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę dwóch dróg gminnych oraz projektu stałej oranizacji ruchu na tych drogach Łukasz Krawczyk 2005-09-13

[Liczba odsłon: 1521820]

przewiń do góry