58. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.10.2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami i stanowiskiem słupowym linii napowietrznej nN-0,4kV, na terenie działek o numerach ewid.:38/1, 38/3, 39/6, 40/1, 40/3, 40/4, 41, 42, 43/1, 47/2, 47/3, 49, 50/6, 66 i 76 w miejscowości Potyry, gm. Naruszewo zobacz>>
 
57. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.8.2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 50 Ciechanów - Płońsk - Wyszogród w miejscowości Nacpolsk i Żukowo na odcinku od km 48+106,50 do km 49+637,50 poprzez budowę chodnika, gm. Naruszewo zobacz>>
 
56. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.9.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-04kV wraz z przyłączami na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 51/4, 51/5, 54/1, 59/1 i 64 w miejscowości Potyry, gm. Naruszewo zobacz>>
 
55. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.7.2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 571 Naruszewo - Nasielsk na terenie działek o nr ewid. 194/1 i 195/3 położonych w obrębie Krysk, gm. Naruszewo zobacz>>
 
54. Obwieszczenie Nr RSG.6733.6.2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej, nN-04kV na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 147/8, 150, 155/1 i 207 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo zobacz>>
 
53. Wystąpienie Nr RSG.6220.5.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ""budowie drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo" zobacz>>
 
52.  Wystąpienie Nr RSG.6220.5.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo" zobacz>>
 
51.   Wystąpienie Nr RSG.6220.5.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku  do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo" zobacz>>
 
50.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.5.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo" zobacz>>
 
49. Wystąpienie Nr RSG.6220.4.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku  do Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie drogi gminnej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo" zobacz>>
 
48.  Wystąpienie Nr RSG.6220.4.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie drogi gminnej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo" zobacz>>
 
47.   Wystąpienie Nr RSG.6220.4.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku  do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie drogi gminnej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo" zobacz>>
 
46.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.4.2019 z dnia 29 listopada 2019 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie drogi gminnej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo" zobacz>>
 
45. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 27 listopada 2019 roku  o wydaniu decyzji znak RSG.6220.3.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "ŻUKOWO II" w granicach własności działki nr 12/7 obręb Żukowo, gmina Naruszewo, powiat płoński, woj. mazowieckie zobacz>>
 
44. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.6.2019 z dnia 14 listopada 2019 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej, nN-04kV na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 147/8, 150, 155/1 i 207 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo zobacz>>
 
43. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.3.2019 z dnia 31 października 2019 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ŻUKOWO II w granicach własności działki nr 12/7 obręb Żukowo, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie" zobacz>>
 
42. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.6.2019 z dnia 11 października 2019 roku o niezałatwieniu sprawy w terminie w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-04kV na terenie działek nr ewid. 147/8, 150, 155/1 i 207 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo zobacz>>
 
41. Wystąpienie Nr RSG.6220.3.2019 z dnia 23 września 2019 roku  do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ŻUKOWO II w granicach własności działki nr 12/7 obręb Żukowo, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie" zobacz>>
 
40.   Wystąpienie Nr RSG.6220.3.2019 z dnia 23 września 2019 roku  do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ŻUKOWO II w granicach własności działki nr 12/7 obręb Żukowo, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie" zobacz>>
 
39.  Wystąpienie Nr RSG.6220.3.2019 z dnia 23 września 2019 roku  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ŻUKOWO II w granicach własności działki nr 12/7 obręb Żukowo, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie" zobacz>>
 
38.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.3.2019 z dnia 23 września 2019 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ŻUKOWO II w granicach własności działki nr 12/7 obręb Żukowo, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie" zobacz>>
 
37.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.6.2019 z dnia 10 września 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej, nN-04kV na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 147/8, 150, 155/1 i 207 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo zobacz>>
 
36. Obwieszczenie z dnia 6 września 2019 roku o wydaniu decyzji znak RSG.6733.5.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie dwóch lamp hybrydowych na terenie części działki o nr ewid. 48/4 położonej w obrębie Nacpolsk, gmina Naruszewo zobacz>>
 
35. Obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2019 roku o wydaniu decyzji znak RSG.6733.4.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie dwóch lamp hybrydowych na terenie części działki o nr ewid. 28/29 położonej w obrębie PGR Nacpolsk, gmina Naruszewo zobacz>>
 
34.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.5.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch lamp hybrydowych na terenie działki o nr ewid. 48/4 położonej w obrębie Nacpolsk, gmina Naruszewo zobacz>>
 
33.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.4.2019 z dnia 06 sierpnia 2019 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch lamp hybrydowych na terenie działki o nr ewid. 28/29 położonej w obrębie PGR Nacpolsk, gmina Naruszewo zobacz>>
 
32.  Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 5 sierpnia 2019 roku  o wydaniu decyzji znak RSG.6220.1.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej na terenie działki o nr ew. 66 w miejscowości Nowe Naruszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
31. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.5.2019 z dnia 26 lipca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie dwóch lamp hybrydowych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 48/4 położonej w obrębie Nacpolsk, gmina Naruszewo Zobacz>>
 
30.  Zawiadomienie Nr RSG.6220.1.2019 z dnia 18 lipca 2019 roku  o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66 (obręb 0015) w miejscowości Nowe Naruszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
29.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.4.2019 z dnia 17 lipca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie dwóch lamp hybrydowych na terenie działki o numerze ewidencyjnym 28/29 położonej w obrębie PGR Nacpolsk, gm. Naruszewo zobacz>>
 
28.  Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 2 lipca 2019 roku  o wydaniu decyzji znak RSG.6220.2.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie studni głębinowej na terenie działki nr 154/1 w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie" zobacz>>
 
27. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 206 położonej w obrębie Sobanice, gmina Naruszewo zobacz>>
 
26. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.2.2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 36 położonych w obrębie Radzymin, gmina Naruszewo Zobacz>>
 
25. Postanowienie Nr RSG.6220.1.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66 (obręb 0015) w miejscowości Nowe Naruszewo, gmina Naruszewo" zobacz>>
 
24. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.3.2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia  polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na terenie działek o nr ewid. 4/1, 5, 6/1, 6/2, 82/1, 83/1, 85, 86, 87, 88, 90/2, 128/1 położonych w obrębie Radzyminek, gmina Naruszewo Zobacz>>
 
23. Zawiadomienie Nr RSG.6220.2.2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej na terenie działki nr 154/1 w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie zobacz>>
 
22.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.3.2019 z dnia 28 maja 2019 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 4/1, 5, 6/1, 6/2 oraz na terenie działek o nr ewid. 82/1, 83/1, 85, 86, 87, 88, 90/2, 128/1 w miejsc. Radzyminek, gm. Naruszewo zobacz>>
 
21.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.2.2019 z dnia 28 maja 2019 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 36 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo zobacz>>
 
20.  Postanowienie Nr RSG.6220.2.2019 z dnia 28 maja 2019 roku  w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie studni głębinowej na terenie działki nr 154/1 w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie" zobacz>>
 
19.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.2019 z dnia 27 maja 2019 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 206 w miejsc. Sobanice, gm. Naruszewo zobacz>>
 
18. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i użyczenie na terenie gminy Naruszewo zobacz>>
 
17.  Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 14 maja 2019 roku  o wydaniu decyzji znak RSG.6220.1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Skarboszewo VIII" na terenie nieruchomości stanowiących działki o nr ew.: 87/2, 88, 87/6 oraz działki o nr ew.: 91/2, 95/2 i 87/10 (nowo udokumentowany obszar złoża) w miejscowości Skarboszewo, gm. Naruszewo zobacz>>
 
16.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.3.2019 z dnia 09 maja 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 4/1, 5, 6/1, 6/2 oraz na terenie działek o nr ewid. 82/1, 83/1, 85, 86, 87, 88, 90/2, 128/1 w miejsc. Radzyminek, gm. Naruszewo zobacz>>
 
15.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.2.2019 z dnia 09 maja 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 36 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo zobacz>>
 
14.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.2019 z dnia 09 maja 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie gminnej sieci wodociągowej na terenie działki o nr ewid. 206 w miejsc. Sobanice, gm. Naruszewo zobacz>>
 
13. Zawiadomienie Nr RSG.6220.1.2018 z dnia 30 kwietnia 2019 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Skarboszewo VIII" na terenie nieruchomości stanowiących działki o nr ew.: 87/2, 88 i 87/6 oraz działki o nr ew.: 91/2, 95/2 i 87/10 (nowo udokumentowany obszar złoża) w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
12.  Postanowienie Nr RSG.6220.1.2018 z dnia 11 kwietnia 2019 roku  w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "Skarboszewo VIII" na terenie nieruchomości stanowiących działki o nr ew.: 87/2, 88 i 87/6 oraz działki o nr ew.: 91/2, 95/2 i 87/10 (nowo udokumentowany obszar złoża) w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
11. Wystąpienie Nr RSG.6220.2.2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku  do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie studni głębinowej na terenie działki nr 154/1 w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie" zobacz>>
 
10.   Wystąpienie Nr RSG.6220.2.2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku  do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie studni głębinowej na terenie działki nr 154/1 w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie" zobacz>>
 
9.  Wystąpienie Nr RSG.6220.2.2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie studni głębinowej na terenie działki nr 154/1 w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie" zobacz>>
 
8.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.2.2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie studni głębinowej na terenie działki nr 154/1 w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo, pow. płoński, woj. mazowieckie" zobacz>>
 
7. Wniosek do RDOŚ, do PGW Wody Polskie, do PPIS o ponowną opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego wydobywania kruszywa naturalnego w m. Skarboszewo zobacz>>
 
6.  Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2019 z dnia 01 marca 2019 roku do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66 (obręb 00015) w miejscowości Nowe Naruszewo, Gmina Naruszewo" zobacz>>
 
5.  Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2019 z dnia 01 marca 2019 roku do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66 (obręb 00015) w miejscowości Nowe Naruszewo, Gmina Naruszewo" zobacz>>
 
4. Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2019 z dnia 01 marca 2019 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na: "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66 (obręb 00015) w miejscowości Nowe Naruszewo, Gmina Naruszewo" zobacz>>
 
3. Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2019 z dnia 01 marca 2019 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 66 (obręb 00015) w miejscowości Nowe Naruszewo, Gmina Naruszewo" zobacz>>
 
2.  Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 30 stycznia 2019 roku  o wydaniu decyzji znak RSG.6733.5.2018 w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie linii kablowej, linii napowietrznej, stacji transformatorowej oraz przebudowie linii napowietrznej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 142/1, 142/2, 141/2, 141/1, 146, 151, 154/2, 151/1, 157, 159, 153, 152, 150, 148, 147/6, 147/10, 147/9, 127, 63/2 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo zobacz>>
 
1.  Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 3 stycznia 2019 roku  znak RSG.6733.5.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie linii kablowej, linii napowietrznej, stacji transformatorowej oraz przebudowie linii napowietrznej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 142/1, 142/2, 141/2, 141/1, 146, 151, 154/2, 151/1, 157, 159, 153, 152, 150, 148, 147/6, 147/10, 147/9, 127, 63/2 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo zobacz>>
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-03 11:13:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 09:38:27
  • Liczba odsłon: 818
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521935]

przewiń do góry