1. Decyzja z dnia 07 stycznia 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLN 4410 A na działce nr ewid. 52 położonej w miejscowości Naruszewo, gmina Naruszewo  zobacz>>

2. Obwieszczenie Nr 7331/CP-4/10/09 z dnia 07 stycznia 2010 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLN 4410 A na działce nr ewid. 52 położonej w miejscowości Naruszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

3. Postanowienie Nr 7624-6/5/09 z dnia 11 stycznia 2010r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Gminę Naruszewo przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo i Radzymin gmina Naruszewo zobacz>>

4. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr 7624-6/6/09 z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu przebudowy drogi gminnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 13/1 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo i numerach: 195, 176-część, 126 oraz 120-część w obrębie geodezyjnym Radzymin gmina Naruszewo, długości około 3000 mb zobacz>> 

5. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr 7331/CP-6/8/09 z dnia 18 lutego 2010 roku o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch elektrowni wiatrowych z infrastrukturą na działkach o numerach ewidencyjnych: 13 i dz. nr 14, dz. nr 19 i dz. nr 21 oraz dz. nr 12 i dz. nr 18 w miejscowości Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

6. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr 7624-6/8/09 z dnia 03 marca 2010 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Radzymin o łącznej długości 2864,50m zobacz>>

7. Obwieszczenie Nr 7331/CP-6/10/09 z dnia 05 marca 2010 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o mocy 0,6 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: dz. nr 13 i dz. nr 14, dz. nr 19 i dz. nr 21 oraz dz. nr 12 i dz. nr 18 w obrębie geodezyjnym Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

8.  Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 7624-1/2/2010 z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ze stacją paliw i infrastrukturą towarzyszącą" na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Wróblewo (obręb geodezyjny PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

9. Postanowienie Nr 7624-1/5/2010 z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego ze stacją paliw i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Wróblewo (obręb geodezyjny PGR Wróblewo), gmina Naruszewo zobacz>>

10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr 7624-1/6/2010 z dnia 06 maja 2010 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego ze stacją paliw i infrastrukturą towarzyszącą planowanego do realizacji na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Wróblewo (obręb geodezyjny PGR Wróblewo) zobacz>>

11. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr 7624-1/8/2010 z dnia 19 maja 2010 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego ze stacją paliw i infrastrukturą towarzyszącą planowanych do realizacji na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Radzymin (obręb geodezyjny PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

12. Decyzja z dnia 19 maja 2010 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego ze stacją paliw i infrastrukturą towarzyszącą planowanych do realizacji na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Radzymin (obręb geodezyjny PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

13. Zawiadomienie Nr RSG.7331/CP-1/6/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia i przyłącza kablowego ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach 23/3 i 23/4 dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 23/4 w obrębie geodezyjnym Nacpolsk, gmina Naruszewo zobacz>>

14. Obwieszczenie z dnia 06 lipca 2010 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia NN i przyłącza kablowego ze złączem kablowo - pomiarowym dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 24/4 w miejscowości Nacpolsk (obręb geodezyjny PGR Nacpolsk) gmina Naruszewo zobacz>>

15. Decyzja Nr CP - 1/10 z dnia 06 lipca 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia NN i przyłącza kablowego ze złączem kablowo - pomiarowym dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 24/4 w miejscowości Nacpolsk (obręb geodezyjny PGR Nacpolsk) gmina Naruszewo zobacz>>

16. Zawiadomienie - Obwieszczenie nr RSG. 7624-2 /2/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku  o wszczęciu postępowania  administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji planowanej do realizacji na działce nr ewid. 155/2  w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo Zobacz >>

17. Wystąpienie nr RSG. 7624-2 /3/2010 z dnia 12 lipca 2010 rok do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz wystąpienie nr  RSG. 7624-2 /4/2010 z dnia 12 lipca 2010 do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Warszawie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” na działce nr ewid. 155/2 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo Zobacz >>

18. Wystąpienie nr RSG. 7624-2/5/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w sprawie ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji” na działce nr ewid. 155/2 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

19. Zawiadomienie - Obwieszczenie nr RSG. 7624-3/2/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku  o wszczęciu postępowania  administracyjnego z wniosku Gminy Naruszewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej i przyłączy do posesji w obrębie geodezyjnym Radzymin gmina Naruszewo zobacz>>

20. Wystąpienie nr RSG. 7624-3/3/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz wystąpienie nr RSG. 7624-3/4/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Radzymin gmina Naruszewo" zobacz>>

21. Zawiadomienie - Obwieszczenie nr RSG. 7624-4/2/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku  o wszczęciu postępowania  administracyjnego z wniosku Gminy Naruszewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej długości 1756,00 mb w miejscowości Grąbczewo gmina Naruszewo zobacz

22. Wystąpienie nr RSG. 7624-4/3/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz wystąpienie nr RSG. 7624-4/4/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo" długości 1756 mb zobacz>>

23. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr 7331/CP-2/1o/10 z dnia 07 września 2010 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia ze złączem pomiarowym na działkach nr 90, 73 i 71 dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 71 w obrębie geodezyjnym Srebrna gmina Naruszewo zobacz>>

24. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr 7331/CP-3/1o/10 z dnia 14 września 2010 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z oprawami o długości 138 mb w miejscowości Krysk gmina Naruszewo zobacz>>

25. Postanowienie Nr 7624-4/5/10 z dnia 20 września 2010r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Gminę Naruszewo przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w obrębie geodezyjnym Grąbczewo gmina Naruszewo powiat płoński zobacz>>

26. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr 7624-4/7/10 z dnia 23 września 2010 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo o długości 1 756 mb zobacz>>

27. Postanowienie Nr RSG. 7624-2/6/10 z dnia 01.10.2010r dotyczące obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu Zobacz >>

28. Postanowienie Nr 7624-3/4/10 z dnia 08 października 2010r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Gminę Naruszewo przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Radzymin oraz w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>

29. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr 7624-3/5/2010 z dnia 15 października 2010 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Radzymin oraz w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo, gmina Naruszewo zobacz>> 

30. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr 7331/CP-2/7/10 z dnia 21 października 2010 roku dotyczącego ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia nn ze  złączem pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 71 w miejscowości Srebrna gmina Naruszewo Zobacz >>

31. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr 7331/CP-3/9/10 z dnia 21 października 2010 roku dotyczącego ustalenia  lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na polegającej na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia NN 0,4 KV oświetlenia drogowego wraz z oprawami na działkach o nr ewid.: 44/2, 44/1, 48, 49/1 w miejscowości Krysk gmina Naruszewo  Zobacz >>

32. Decyzja z dnia 29 października 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia NN ze złączem pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 71 w m. Srebrna gmina Naruszewo zobacz>>

33. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie  linii napowietrznej niskiego napięcia NN ze złączem pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 71 w m. Srebrna gmina Naruszewo zobacz>>

34. Decyzja z dnia 18 listopada 2010 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia NN 0,4 KV oświetlenia drogowego wraz z oprawami w m. Krysk gmina Naruszewo zobacz>>

35. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej niskiego napięcia NN 0,4 KV oświetlenia drogowego wraz z oprawami w m. Krysk gmina Naruszewo zobacz>>

36. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr 7624-3/8/09 z dnia 26 listopada 2010 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Radzymin oraz w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo gmina Naruszewo powiat płoński zobacz>>

37. Decyzja z dnia 26 listopada 2010 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym Radzymin oraz w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo gmina Naruszewo powiat Płońsk zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-07 15:57:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 09:55:07
  • Liczba odsłon: 1363
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521824]

przewiń do góry