1. Postanowienie Nr RSG.6220.6.2011 z dnia 01 lutego 2012r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 67 m w miejscowości Stary Nacpolsk gmina Naruszewo zobacz>>

2. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.6.2011 z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 67 m w miejscowości Stary Nacpolsk gmina Naruszewo zobacz>> 

3. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków przygotowania i przechowywania warzyw wraz z częścią logistyczną w miejsc. Wróblewo-Osiedle (obręb geodezyjny PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

4. Wystąpienie nr RSG.6220.1.2012 z dnia 21 lutego 2012 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków przygotowania i przechowywania warzyw wraz z częścią logistyczną w miejsc. Wróblewo-Osiedle (obręb geodezyjny PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

5. Wystąpienie nr RSG.6220.1.2012 z dnia 21 lutego 2012 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków przygotowania i przechowywania warzyw wraz z częścią logistyczną w miejsc. Wróblewo-Osiedle (obręb geodezyjny PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

6. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.6.2011 z dnia 23 lutego 2012 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 67 m wraz z wyposażeniem w miejscowości Stary Nacpolsk (obręb geodezyjny Nacpolsk) gmina Naruszewo zobacz>>

7. Decyzja z dnia 23 lutego 2012 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 67 m wraz z wyposażeniem w miejscowości Stary Nacpolsk (obręb geodezyjny Nacpolsk) gmina Naruszewo zobacz>>

8. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zobacz>> 

  • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Naruszewo przeznaczonych do sprzedaży zobacz>>  

9. Postanowienie Nr RSG.6220.1.2012 z dnia 05 kwietnia 2012r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków do przygotowania i przechowywania warzyw wraz z częścią logistyczną w miejsc. Wróblewo-Osiedle (obręb geodezyjny PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

10. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16.04.2012 roku w sprawie I  przetargów  ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>

11. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.1.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków przygotowania i przechowywania warzyw wraz z częścią logistyczną w miejsc. Wróblewo-Osiedle (obręb geodezyjny PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

12. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2012 z dnia 10 maja 2012 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego polegającego na budowie zespołu budynków przygotowania i przechowywania warzyw wraz z częścią logistyczną w miejsc. Wróblewo-Osiedle (obręb geodezyjny PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

13. Decyzja z dnia 10 maja 2012 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  polegającego na budowie zespołu budynków przygotowania i przechowywania warzyw wraz z częścią logistyczną w miejsc. Wróblewo-Osiedle (obręb geodezyjny PGR Wróblewo) gmina Naruszewo zobacz>>

14. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zobacz>> 

  • Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Naruszewo przeznaczonych do sprzedaży zobacz>>

15. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 maja 2012 roku o wynikach I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Naruszewo:

- dz. nr 56/4 położona w obrębie Naruszewo zobacz>>

- dz. nr 22/2 położona w obrębie Pieścidła zobacz>>

- dz. nr 77 położona w obrębie Sosenkowo zobacz>>

16. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 czerwca 2012 roku o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Drochowo (dz. nr 77/1) na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>

17. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 04.06.2012r. o ponownym rozpatrzeniu sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla inwestycji pn. "Budowa parku elektrowni wiatrowych "Wyszogród" wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 34 MW, składająca się z 17 turbin wiatrowych o mocy 2,0 MW każda, o maksymalnej wysokości do 140 m n.p.t. wraz z przyłączem" w zakresie budowy 13 turbin o łącznej mocy 26 MW" zobacz>>

18. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Płońsk" o łącznej mocy do 6 MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłaczem w obrębie msc. Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>

19. Wystąpienie nr RSG.6220.2.2012 z dnia 20 lipca 2012 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Płońsk" o łącznej mocy do 6 MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłaczem w obrębie msc. Postróże, gmina Naruszewo  zobacz>>

20. Wystąpienie nr RSG.6220.2.2012 z dnia 20 lipca 2012 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Płońsk" o łącznej mocy do 6 MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłaczem w obrębie msc. Postróże, gmina Naruszewo  zobacz>>

21. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30.07.2012 roku w sprawie I  przetargów  ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>

22. Obwieszczenie - Zawiadomienie nr RSG.6733.1.2012 z dnia 02 sierpnia 2012 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w miejscowości Naruszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

23. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w miejscowości Naruszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

24. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27.08.2012r. o wydanych postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla inwestycji pn. "Budowa Farmy Wiatrowej "Wyszogród" składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 MW każda, o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą", tj. Postanowienia znak UGiM.6220.6.6.2012 z dnia 27.08.2012r. i Postanowienia znak UGiM.6220.6.8.2012 z dnia 27.08.2012 zobacz>>

25. Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 27.08.2012r. o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa Farmy Wiatrowej "Wyszogród" składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy 2,0 MW każda, o maksymalnej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą" zobacz>>

26. Decyzja znak RSG.6733.1.2012 z dnia 05 września 2012 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu boisk sportowych i urządzeń lekkoatletycznych oraz zasilanie i oświetlanie terenu w msc. Naruszewo, gm. Naruszewo zobacz>>

27. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu boisk sportowych i urządzeń lekkoatletycznych oraz zasilanie i oświetlanie terenu w msc. Naruszewo, gm. Naruszewo zobacz>>

28. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 września 2012 roku o wynikach I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Naruszewo:

- dz. nr 42 położona w obrębie Januszewo zobacz>>

- dz. nr 72 położona w obrębie Januszewo zobacz>>

- dz. nr 14 położona w obrębie Pieścidła zobacz>>

- dz. nr 160/2 położona w obrębie Zaborowo zobacz>>

29. Postanowienie Nr RSG.6220.2.2012 z dnia 11.09.2012 roku dotyczące obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Płońsk" o łącznej mocy do 6 MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem w obrębie msc. Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>

30. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14.09.2012 roku w sprawie przetargu  pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki zobacz>>

  • Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 września 2012 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo zobacz>>
  • Regulamin przetargu nieograniczonego pisemnego (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2012) zobacz>>

31. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Naruszewo w miejscowościach Pieścidła i Zaborowo zobacz>>

32. Postanowienie w sprawie dopuszczenia Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana w Warszawie do udziału w postępowaniu na prawach strony zobacz>>

33. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VIII w kat. C1 położonego na działce nr 88 w miejscowości Skarboszewo gmina Naruszewo zobacz>>

34. Wystąpienie nr RSG.6220.4.2012 z dnia 23 listopada 2012 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VIII w kat. C1 położonego na działce nr 88 w miejscowości Skarboszewo gmina Naruszewo  zobacz>>

35. Wystąpienie nr RSG.6220.4.2012 z dnia 23 listopada 2012 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VIII w kat. C1 położonego na działce nr 88 w miejscowości Skarboszewo gmina Naruszewo  zobacz>>

36. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05 grudnia 2012 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 99 m, dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w msc. Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

37. Wystąpienie nr RSG.6220.5.2012 z dnia 05 grudnia 2012 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 99 m, dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w msc. Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

38. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 grudnia 2012 roku o wynikach II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Naruszewo:

- dz. nr 14 położona w obrębie Pieścidła zobacz>>

- dz. nr 160/2 położona w obrębie Zaborowo zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-01 15:21:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 09:52:00
  • Liczba odsłon: 1391
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521859]

przewiń do góry