2013 rok

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie informuje o realizacji projektu:
"Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo"
Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Projekt współfinansowany za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Cel główny projektu: przciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz marginalizacji głównie bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo klientów OPS,
 2. W bieżącym roku projekt przewiduje szkolenia dla 11 osób,
 3. Osoby biorące udział w projekcie skorzystają: ze szkolenia warsztatowego, pracy socjanej, indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem oraz szkoleń/kursów dostosowany do indywidualnych predyspozycji zawodowych osób biorących udział w projekcie,
 4. Osoby biorące udział w projekcie otrzymają wsparcie dochodowe, catering,zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.
 5. Proces rekrutacji do udziału w projekcie rozpocznie się w pierwszym kwartale 2013 roku,
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grażyna Bielska
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-31 13:47:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Grażyna Bielska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-31 13:48:15
 • Liczba odsłon: 682
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521884]

przewiń do góry