Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
220 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk Sabalski Dominik 2018-08-22
215 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo Sabalski Dominik 2018-07-10
217 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2018/2019 Sabalski Dominik 2018-07-03
211 Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Naruszewo Sabalski Dominik 2018-03-09
203 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym Sabalski Dominik 2017-10-11
202 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym Sabalski Dominik 2017-09-29
201 Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2017/2018 Sabalski Dominik 2017-08-31
197 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2017 roku Sabalski Dominik 2017-03-21
174 Budowa boiska sportowego w miejscowości Radzyminek Marciniak Izabela 2014-06-23
130 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 400 000, 00 zł. Marciniak Izabela 2011-09-29
129 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej Nr 300534W przez wieś Kozarzewo." Marciniak Izabela 2011-09-28
126 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na wykonanie stałej organizacji ruchu (na skrzyżowaniu) na drodze krajowej Nr 50 Płońsk – Sochaczew w km 45+273 strona prawa z drogą wewnętrzną (osiedlową) przez wieś Zaborowo w km 0+000. Łukasz Krawczyk 2011-08-18
116 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo o wydajności do 5 m3 na dobę Łukasz Krawczyk 2010-12-16
110 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo - Kębłowice Łukasz Krawczyk 2010-08-02
48 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na budowę boisk do piłki nożnej i siatkówki w Krysku Łukasz Krawczyk 2006-08-09

[Liczba odsłon: 1522035]

przewiń do góry