Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 29 października 2020 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi gminnej w m. Zaborowo, gm. Naruszewo" zobacz>>
 
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 14 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami) na działkach nr ewid.: 202/2, 203/2, 201/2, 133, 201/1, 202/1 położonych w miejsc. Postróże, Gmina Naruszewo zobacz>>
 
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 14 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami) na działkach nr ewid.: 208/2, 207/2, 209/2, 206/2, 205/2, 204, 203/2, 202/2 położonych w miejsc. Postróże, Gmina Naruszewo zobacz>>
 
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 28 września 2020 r. znak: AB.6740.489.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo, gmina Naruszewo" Zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18 czerwca 2020 r. znak: WOOŚ-II.420.346.2018.SM.24 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 300523 w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo Zobacz>>

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 6 kwietnia 2020 r. o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kablowej nN 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi zlokalizowanej na działkach położonych w miejscowości Grodziec, gmina Czerwińsk nad Wisłą oraz w miejscowości Kębłowice, gmina Naruszewo zobacz>>

Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 30 marca 2020 r. znak: AB.6740.730.2019 dot. decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa drogi gminnej w m. Zaborowo, gmina Naruszewo" Zobacz>>

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 marca 2020 r. znak: WOOŚ-II.420.63.2019.OŁN.17 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. Budowa drogi gminnej nr 300533 w miejsc. Troski i Skwary, gmina Naruszewo zobacz>>

Decyzja Wójta Gminy Załuski z dnia 04 marca 2020 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3069 W Trębki - Kamienica - Strzembowo do drogi nr 570 od km 0+000 do km 6+248" zobacz>>
 
Informacja Wójta Gminy Załuski z dnia 04 marca 2020 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3069 W Trębki - Kamienica - Strzembowo do drogi nr 570 od km 0+000 do km 6+248" zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. znak: WOOŚ-II.420.346.2018.SM.22 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 300523 w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo Zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 lutego 2020 r. znak: WOOŚ-II.420.63.2019.OŁN.16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. Budowa drogi gminnej nr 300533 w miejsc. Troski i Skwary, gmina Naruszewo zobacz>>
 
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Załuski z dnia 5 lutego 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3069 W Trębki - Kamienica - Strzembowo do drogi nr 570 od km 0+000 do km 6+248" zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 stycznia 2020 r. znak: WOOŚ-II.420.63.2019.OŁN.15 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. Budowa drogi gminnej nr 300533 w miejsc. Troski i Skwary, gmina Naruszewo zobacz>>
 
Wystąpienie Wójta Gminy Załuski z dnia 4 grudnia 2019 roku do organów uzgadniających o wyrażenie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz określenia zakresu raportu oddziaływania na śr4odowisko przedsięwzięcia "Polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo do drogi 570 od km 0+000 do km 6+248" zobacz>>
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Wójta Gminy Załuski z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 3069 W Trębki - Kamienica - Strzembowo do drogi nr 570 od km 0+000 do km 6+248" zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 listopada 2019 r. znak: WOOŚ-II.420.401.2018.PKR.29 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieścidła gmina Naruszewo Zobacz>>

Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. o zawiadomieniu w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Starosty Płońskiego z dnia 22.10.2019r. o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 208/2, 207/2, 209/2, 206/2, 205/2, 204, 203/2, 202/2 położonych w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>
 
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 5 grudnia 2019 r. o zawiadomieniu w sprawie wniesienia odwołania od decyzji Starosty Płońskiego z dnia 22.10.2019r. o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 202/2, 203/2, 201/2, 133, 201/1, 202/1 położonych w miejsc. Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 listopada 2019 r. znak: WOOŚ-II.420.346.2018.SM.20 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. udowa drogi gminnej nr 300523 w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo Zobacz>>
 
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 22 października 2019 r. o zawiadomieniu w sprawie o odmowie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 202/2, 203/2, 201/2, 133, 201/1, 202/1 położonych w miejsc. Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>
 
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 17 października 2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 202/2, 203/2, 201/2, 133, 201/1, 202/1 położonych w miejsc. Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>
 
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 22 października 2019 r. o zawiadomieniu w sprawie o odmowie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 208/2, 207/2, 209/2, 206/2, 205/2, 204, 203/2, 202/2 położonych w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>
 
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 17 października 2019 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 208/2, 207/2, 209/2, 206/2, 205/2, 204, 203/2, 202/2 położonych w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>
 
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 16 września 2019 r. o zawiadomieniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 208/2, 207/2, 209/2, 206/2, 205/2, 204, 203/2, 202/2 położonych w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>
 
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 16 września 2019 r. o zawiadomieniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą (drogą wewnętrzną z placem manewrowym, tymczasowymi utwardzeniami oraz zjazdem z drogi gminnej) oraz rozbudowę drogi gminnej wraz z przebudową zjazdu na drogę powiatową na działkach nr ewid.: 202/2, 203/2, 201/2, 133, 201/1, 202/1 położonych w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2019 r. znak: WOOŚ-II.420.346.2018.SM.18 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 300523 w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo Zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2019 r. znak: WOOŚ-II.420.63.2019.OŁN.12 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. Budowa drogi gminnej nr 300533 w miejsc. Troski i Skwary, gmina Naruszewo zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 lipca 2019 r. znak: WOOŚ-II.420.346.2018.SM.16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. udowa drogi gminnej nr 300523 w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo Zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 czerwca 2019 r. znak: WOOŚ-II.420.63.2019.OŁN. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn. Budowa drogi gminnej nr 300533 w miejsc. Troski i Skwary, gmina Naruszewo zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 maja 2019 r. znak: WOOŚ-II.420.353.2018.SM.16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 300520 w miejsc. Zaborowo gmina Naruszewo Zobacz>>
 
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 29 maja 2019 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże" zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 r. znak: WOOŚ-II.420.346.2018.SM.13 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. udowa drogi gminnej nr 300523 w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo Zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2019 r. znak: WOOŚ-II.420.353.2018.SM.14 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 300520 w miejsc. Zaborowo gmina Naruszewo Zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 marca 2019 r. znak: WOOŚ-II.420.353.2018.SM.13 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 300520 w miejsc. Zaborowo gmina Naruszewo Zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 lutego 2019 r. znak: WOOŚ-II.420.63.2019.OŁN.4 o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 300533 w miejsc. Troski i Skwary, gmina Naruszewo zobacz>>

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 lutego 2019 r. znak: WOOŚ-II.420.63.2019.OLN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 300533 w miejsc. Troski i Skwary, gmina Naruszewo zobacz>>

Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dnia 20 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej w m. Krysk" Zobacz>>

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21 grudnia 2018 r. znak: WOOŚ-II.420.346.2018.SM.11 o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 300523 w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo Zobacz>> 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. znak: WOOŚ-II.420.353.2018.SM.9 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 300520 w miejsc. Zaborowo gmina Naruszewo Zobacz>>
 
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 23 listopada 2018 r. znak: WA.ZUZ.1.421.352.2018.MGR o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego wykonania urządzenia wodnego - wykonanie przepustu fi 500 pod projektowanym włączeniem drogi gminnej do drogi wojewódzkiej w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w m. Krysk, gm. Naruszewo" (lokalizacja: działka o numerze ewidencyjnym 176, obręb Krysk, gmina Naruszewo) zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 października 2018 r. znak: WOOŚ-II.420.353.2018.SM.7 o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 300520 w miejsc. Zaborowo gmina Naruszewo Zobacz>>
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dn. 17.09.2018 r. dotyczące wydania decyzji Nr 8/II/2018 uchylającej w części zaskarżoną decyzję Starosty Płońskiego Nr 19/2018 z dn. 17.01.2018 r. znak: AB.6740.620.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "rozbudowie drogi gminnej w miejscowości Postróże" i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji Zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 04 września 2018 r. znak: WOOŚ-II.420.353.2018.SM.2 o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 300520 Zaborowo gmina Naruszewo Zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2018 r. znak: WOOŚ-II.420.346.2018.SM.4 dotyczące wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 300523 w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo Zobacz>>
 
Obwieszczenie Starosty Płońskiego z dn. 22.08.2018 r. znak: AB.6740.167.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi gminnej w m. Krysk" Zobacz>>
 
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: WOOŚ-II.420.346.2018.SM.2 o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi gminnej nr 300523 w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo Zobacz>>
 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zobacz>>
 
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 26 czerwca 2018 r. znak: WOOŚ-I.4242.374.2017.PK.17 uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża w granicach obszaru górniczego POTYRY, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 59/2 i 60/2 w miejscowości Potyry, gmina Naruszewo, powiat płoński:

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 11 czerwca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidacji odcinka rowu melioracyjnego, o długości 153 m, na działce o nr ew. 85/4, obręb Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

Ogłoszenia Starosty Płońskiego z dnia 03 lipca 2017 roku dotyczące wydania decyzji ustalających mienie gromadzkie w miejscowościach Krysk zobacz>> i Radzymin zobacz>>

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie z dnia 30 kwietnia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci przepustów, wylotu oraz rowu na działce 16 obręb PGR Nacpolsk i działce 44 obręb Nacpolsk, gmina Naruszewo w związku z planowaną przebudową drogi krajowej nr 50 w miejsc. Nacpolsk, gmina Naruszewo na odcinku od km 48+106.50 do km 49+637.50 zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sabalski Dominik
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Sabalski Dominik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-05 10:38:10
  • Liczba odsłon: 3606
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521800]

przewiń do góry