Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie informuje, iż dokonano wyboru oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii "B"

Do gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie wpłyneła jedna oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie  kursu prawa jazdy kategorii "B" w ramach projektu "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta została rozpatrzona pod względem 3 kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym.

L.p.

Nazwa firmy

Kryterium cena –pkt

Kryterium doświadczenie -pkt

Kryterium miejsce realizacji szkolenia -pkt

Łączna liczba punktów

1

Liga Obrony Kraju
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców w Ciechanowie Filia w Płońsku
ul. 1 Maja 16
09 – 100 Płońsk

 

4300,00 zł tj. 80 pkt.

44 lata tj. 10 pkt

Płońsk tj. 10 pkt

100 pkt. na 100 pkt możliwych do uzyskania

Oferta wpłynęły do tut. OPS w wyznaczonym terminie tj. 22.10.2012r..

Oferta zgodna z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

W ofertach uwzględniono wymagania zamawiającego dotyczące realizacji kursu.

Załączono dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób mających prowadzić zajęcia.

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii "B" w ramach projektu "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo"  Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  1.   zapytanie ofertowe zobacz>>>
  2.   załącznik nr 1 zobacz>>>
  3.   załącznik nr 2 zobacz>>>
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grażyna Bielska
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-11 09:32:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Grażyna Bielska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-25 14:49:15
  • Liczba odsłon: 661
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521795]

przewiń do góry