ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NARUSZEWO ROK 2010

Zarządzenie Nr 2 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie prowadzenia instruktażu stanowiskowego zobacz>>
Zarządzenie Nr 3 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia zasad przydziału pracownikom środków ochrony indywidualnej zobacz>>
Zarządzenie Nr 4 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal sportowych zobacz>>
Zarządzenie Nr 6 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 7 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 8 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 9 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej zobacz>>  
Zarządzenie Nr 10 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy zobacz>>  
Zarządzenie Nr 11 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia budynku Urzędu Gminy Naruszewo, pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy i pomieszczeń gospodarczych znajdujących się poza budynkiem Urzędu Gminy zobacz>>  
Zarządzenie Nr 12 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Naruszewo do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 13 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Zarządzenie Nr 14 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych zobacz>>
Zarządzenie Nr 15 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego zobacz>>
Zarządzenie Nr 16 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Zarządzenie Nr 17 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego zobacz >>
Zarządzenie Nr 18 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Naruszewie na rok 2010 zobacz>>
Zarządzenie Nr 19 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Zarządzenie Nr 20 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 zobacz>> 
Zarządzenie Nr 21 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Zarządzenie Nr 22 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Awietisjan i Pana Marcina Salaka ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 23 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie określenia terminów składania wniosków na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2010/2011 zobacz>>
Zarządzenie Nr 24 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Odnowa wsi Naruszewo poprzez rozbudowę remizy OSP" zobacz>>
Zarządzenie Nr 25 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Zarządzenie Nr 26 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2010 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 27 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Zarządzenie Nr 28 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 września 2010 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 29 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 września 2010 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Naruszewie do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 30 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w/g stanu na dzień 30 października 2010 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 31 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>  
Zarządzenie Nr 32 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Zarządzenie Nr 34 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Zarządzenie Nr 35 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 października 2010 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Naruszewie" zobacz>>
Zarządzenie Nr 36 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zaborowo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 37 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pod nazwą: "Remont drogi gminnej w miejscowości Stachowo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 38 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zobacz>>
Zarządzenie Nr 39 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 40 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>>
Zarządzenie Nr 41 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy zobacz>>
Zarządzenie Nr 42 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego zobacz>>
Zarządzenie Nr 43 / 2010 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Naruszewo na rok 2010 zobacz>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-12 13:08:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-17 13:52:36
  • Liczba odsłon: 1137
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521805]

przewiń do góry