ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NARUSZEWO ROK 2017

Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 stycznia 2017 roku w sprawie stawek czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 stycznia 2017 roku w sprawie stawek czynszu za garaże na terenie Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 09 stycznia 2017 roku w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Naruszewo uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2017 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" zobacz>>
Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2017 roku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji zadań w sprawach przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2017 roku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie i udzielenia pełnomocnictwa zobacz>>
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art.265 pkt 2 ufp/ zobacz>>
Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej" zobacz>>
Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 czerwca 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 08 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej" zobacz>>
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnych norm zużycia paliwa samochodu służbowego i ciągników rolniczych zobacz>>
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno - usługowego na zespół szkolno - przedszkolny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Naruszewie" zobacz>>
Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" zobacz>>
Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji zobacz>>
Zarządzenie Nr 33/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Julity Kozaczuk-Turkowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Alicji Niewiadomskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Załęskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Arkadiusz Sadowskiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zobacz>>
Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Zarządzenie Nr 39A/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 września 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle - Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej" zobacz>>
Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 września 2017 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu pn. "Uczyć inaczej - to uczyć ciekawiej" realizowanego w latach 2017 - 2019 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zobacz>>
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym" zobacz>>
Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadań pn. "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo - Szkoła Podstawowa w Radzyminku" oraz "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo - Zespół Szkół w Nacpolsku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym" zobacz>>
Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym" zobacz>>
Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej 300535W Wróblewo - Michałowo w miejscowości Beszyno" zobacz>>
Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna zobacz>>
Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 08 listopada 2017 roku w sprawie wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy zobacz>>
Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zobacz>>
Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru zobacz>>
Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie i udzielenia pełnomocnictwa zobacz>>
Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Naruszewo w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r." zobacz>>
Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie i udzielenia pełnomocnictwa zobacz>>
Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego zobacz>>
Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy zobacz>>
Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnych norm zużycia paliwa samochodu służbowego i ciągników rolniczych zobacz>>
Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2017 zobacz>>
Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadań pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym" zobacz>>
Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla inwestycji na "Część 3. Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Naruszewo - Szkoła Podstawowa w Zaborowie", w ramach realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej" zobacz>>
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-14 09:30:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-20 10:50:40
  • Liczba odsłon: 760
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521863]

przewiń do góry