Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
 1. rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;
 2. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego;
 3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń;
 4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;
 5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 6. stwierdzanie legitymacji procesowej; do wstąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa;
 7. wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego;
 8. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu;
 9. przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do właściwego archiwum państwowego;
 10. organizowanie uroczystości jubileuszowych
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-14 15:35:56
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-10 11:55:44
 • Liczba odsłon: 774
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522019]

przewiń do góry