ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NARUSZEWO ROK 2013

Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 stycznia 2013 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>  
Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży niezabudowanej działki gruntu nr 18/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Radzyminek, gmina Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzymin" zobacz>>
Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Naruszewie do kierowania akcją kurierską zobacz>>
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 lutego 2013 roku w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zaborowo zobacz>>
Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m 3 na dobę - Etap III" zobacz>>
Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zaakceptowania Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Instrukcji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania zobacz>>
Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej /art.265 pkt 2 ufp/ zobacz>>
Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 7 lutego 2013 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie wszystkich zamówień publicznych dotyczących projektu pn. "Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj" współfinansowanego ze środków UE w ramach EFSS POKL - na okres od 23 kwietnia 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. zobacz>>
Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 stycznia 2013 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół zobacz>>
Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły w Sobanicach zobacz>>
Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zaborowo zobacz>>
Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nacpolsku zobacz>>
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz>>
Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzyminku zobacz>>
Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Naruszewie na rok 2013 zobacz>>
Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Nacpolsku zobacz>>
Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz>>
Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzyminku zobacz>>
Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02 lipca 2013 roku w sprawie rozdysponowania mienia ruchomego znajdującego się na stanie likwidowanej Szkoły w Sobanicach zobacz>>
Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Nacpolsku zobacz>>
Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzyminku zobacz>>
Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie awaryjnej studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Pieścidłach" zobacz>>
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Wieczorek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Grzymały ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Przybysiak - Opały ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Kazimierczak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania komisji do dokonania inwentaryzacji wykonanych a nieuregulowanych finansowo prac w ramach realizacji zadania pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie" zobacz>>
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2013/2014 zobacz>>
Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanowej na boiskach sportowych w Naruszewie" zobacz>>
Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Krysku i powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej zobacz>>
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro w Urzędzie Gminy w Naruszewie z wyłączeniem jednostek organizacyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zobacz>>
Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zaborowo zobacz>>
Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz>>
Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Zarządzenie Nr 57/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>
Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanowej na boiskach sportowych w Naruszewie" zobacz>>
Zarządzenie Nr 59/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m 3 na dobę - Etap III" zobacz>>
Zarządzenie Nr 62/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Utrzymania Rezultatów Projektu pod nazwą "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA) zobacz>>
Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Utrzymania Rezultatów Projektu pod nazwą "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" (Projekt BW) zobacz>>
Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 66/2013 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2013 zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-08-14 08:43:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-17 13:51:51
  • Liczba odsłon: 1020
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521928]

przewiń do góry