Zobacz podgałęzie
Gminny Ośrodek Pomocy Spłecznej w Naruszewie informuje, iż dokonano wyboru oferty na realizację szkolenia warsztatowego w tym indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem w ramach projektu:  "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo"
Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Ciechanowie, ul. Płońska 57 a, 06 - 400 Ciechanów. 
Oferta otrzymała łącznie 100 pkt na 100 możliwych do uzyskania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2012r . do 30  września 2012r w pokoju nr 4 (parter za sekretariatem) przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2012/2013.
dokumenty do pobrania:
 1. informacja_o_wnioskach_z_funduszu_alimentacyjnego.pdf ,
 2. wniosek-o-ustalenie-prawa-do-swiadczen-z-funduszu-alimentacyjnego.pdf ,
 3. oswiadczenie-czlonka-rodziny-o-dochodzie-podlegajacym-opodatkowaniu-podatkiem-dochodowym-od-osob-fizycznych-zalacznik-5.pdf
 4. oswiadczenie-czlonka-rodziny-o-wysokosci-dochodu-niepodlegajacemu-opodatkowaniu-zalacznik-4.pdf
 5. oswiadczenie-czlonka-rodziny-rozliczajacego-sie-na-podstawie-przepisow-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowym-zalacznik-3.pdf
 6. oswiadczenie-o-wielkosci-gospodarstwa-rolnego-zalacznik-7.pdf
 7. oswiadczenie-o-wysokosci-skladek-na-ubezpieczenie-zdrowotne-zalacznik-6.pdf
 8. oswiadczenie_dotyczace_formy_wyplaty__swiadczen.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia warsztatowego w ramach projektu: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo", Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapytanie_ofertowe_na_szkolenie_warsztatowe.pdf ,
  zalacznik_nr_1_do_zapytania_ofertowego.pdf ,
zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf ,
 
Aneks do regulaminy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie " Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  aneks_do_regulaminu.pdf , zalacznik_nr_2_do_zapytania_ofertowego.pdf
 
Dokumenty rekrutacyjne dla osób chętnych do udziału w projekcie: "Program aktywizacji - społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
formularz_rekrutacyjny.pdf ,
ankieta_rekrutacyjna_2012.pdf ,
oswiadczenie_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf ,
deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.pdf ,
oswiadczenie.pdf
 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie : "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego regulamin.pdf
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie zaprasza do udziału w projekcie: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia "Magazynier z obsługą wózków widłowych" w ramach projektu "Program aktywiazacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" projket współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapytanie.pdf
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie zaprasza do składania oferta na realizacje szkolenia "Bukieciarstwo - IKEBANA" w ramach projektu "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zapytanie_ofertowe.pdf
Wykonawcy szkoleń w ramach projektu: "Program aktywizacji społeczno  - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  szkolenia.pdf
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na zakup kserokopiarki w ramach projektu: "Program aktywizacji  społeczno  - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej  zapytanie_o_cenę_kserokopiarki.pdf
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie zaprasza do składania ofert na dostawę obiadów dla dzieci  w szkole  zapytanie_o_cenę_obiadu.doc
 
Informacje dotyczące składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2011/2012 Osoby, które w 2010 roku nie składały zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym mogą złożyć oświadczenie zamiast zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.
gminny_ośrodek_pomocy_społecznej_w_Naruszewie_informuje.doc, wniosek_o_ustal_praw_do_zasiłku_rodzinnego_oraz_dod.pdf, oświadczenie_o_dochodach_nieopodatkowanych.pdf.


Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie zaprasza do składania ofert na realizację: "Kursu kosmetycznego" w ramach projektu: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej kurs_kosmetyczny.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie zaprasza do składania ofert na realizację kursu: "Kucharz małej gastronomii"
w ramach projektu: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez   ośrodki pomocy społecznej kucharz_malej_gastronomii.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie zaprasza do składania ofert na realizację kursu: "Obsługa komputera i kas fiskalnych" w ramach projektu: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez   ośrodki pomocy społecznej kurs._komputerowy..pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie zaprasza do składania ofert na realizację kursu: "Magazynier z obsługą wózków widłowych" w ramach projektu: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez   ośrodki pomocy społecznej magazynier_z_obsługą_wózków_widłowych.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia zawodowego: "Operator koparko - ładowarki" w ramach projektu: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez   ośrodki pomocy społecznej  operator_koparko_-_ładowarki.pdf

Informacje dotyczące składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2011/2012 informacja_w_sprawie_świadczeń_z_funduszu_alimentacyjnego.pdf,
formularz_wniosku_do_funduszu_alimentacyjnego.pdf,
oświadczenie-_fundusz_alimentacyjny-_dochody_nieopodatkowane.pdf

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie zaprasza do składania ofert na realizację szkolenia "Ja - moje możliwości a rynek pracy" w tym indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem w ramach projektu: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez   ośrodki pomocy społecznej zapytanie_ofertowe__ja_-_moje_możliwości_a_rynek_pracy_.pdf

Wyłoniono Beneficjentów Ostatecznych do projektu: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez   ośrodki pomocy społecznej 

Zakończono rekrutację  osób chętnych do udziału w projekcie: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez   ośrodki pomocy społecznej

Rekrutacja osób chętnych  kończy się w dniu 20.06.2011 r.- dotyczy projektu: "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez   ośrodki pomocy społecznej
rekrutacja_do_udziału_w_projekcie_kończy_się_20_czerwca_2011_r.pdf

Dokumenty rekrutacyjne dla osób chętnych do udziału w projekcie "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez   ośrodki pomocy społecznej   formularz_zgłoszeniowy.pdf oświadczenie_-_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie-1.pdf , ankieta_rekrutacyjna.pdf.  

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez   ośrodki pomocy społecznej zobacz>>>

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Naruszewie  zaprasza do udziału w projekcie "Program aktywizacji społeczno - zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój   i upowszechnianie aktywnej integracji przez   ośrodki pomocy społecznej zobacz >>>

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-28 15:39:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Grażyna Bielska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-23 12:10:33
 • Liczba odsłon: 45248
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521940]

przewiń do góry