36. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 14 grudnia 2018 roku znak RSG.6733.5.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie linii kablowej, linii napowietrznej, stacji transformatorowej oraz przebudowie linii napowietrznej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 142/1, 142/2, 141/2, 141/1, 146, 151, 154/2, 151/1, 157, 159, 153, 152, 150, 148, 147/6, 147/10, 147/9, 127, 63/2 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo zobacz>>
 
35. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 03 grudnia 2018 roku o wydaniu decyzji znak RSG.6220.4.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "wydobywanie kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża w granicach obszaru górniczego POTYRY, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 59/2 i 60/2 w miejsc. Potyry, gm. Naruszewo zobacz>>
 
34. Obwieszczenie z dn. 21 listopada 2018 r.  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 30, 31/2, 31/3, 31/4, 32/1, 32/2, 37 i 50 w miejscowości Skarszyn, gmina Naruszewo zobacz>>
 
33. Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku do RDOŚ w Warszawie, do PPIS w Płońsku i  DRZGW w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "SKARBOSZEWO VIII" na działkach o nr ew. 87/2, 88, 87/6 oraz na działkach 91/2, 95/2 i 87/10 w związku z nowo udokumentowanym obszarem złoża położonych w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>
 
32. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 15 listopada 2018 roku znak RSG.6220.1.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża "SKARBOSZEWO VIII" na działkach o nr ew. 87/2, 88, 87/6 oraz na działkach 91/2, 95/2 i 87/10 w związku z nowo udokumentowanym obszarem złoża położonych w miejscowości Skarboszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>
 
31. Obwieszczenie - Zawiadomienie znak RSG.6733.4.2018 z dnia 6 listopada 2018 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 30, 31/2, 31/3, 31/4, 32/1, 32/2, 37 i 50 w miejscowości Skarszyn, gmina Naruszewo zobacz>>
 
30. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.4.2015 z dnia 30 października 2018 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża w granicach obszaru górniczego POTYRY, na działkach o nr ew. 59/2 i 60/2 w miejscowości Potyry, gmina Naruszewo, powiat płoński" zobacz>>
 
29. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 17 października 2018 roku znak RSG.6733.4.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 30, 31/2, 31/3, 31/4, 32/1, 32/2, 37 i 50 w miejscowości Skarszyn, gmina Naruszewo zobacz>>
 
28. Obwieszczenie Nr RSG.6220.4.2015 z dnia 19 września 2018 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej realizacji przedsięwzięcia pn. "wydobywanie kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża w granicach obszaru górniczego POTYRY, na działkach o nr ew. 59/2 i 60/2 w miejscowości Potyry, gmina Naruszewo, powiat płoński" zobacz>>
 
27. Obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2018 roku o wydaniu decyzji znak RSG.6733.3.2018 w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie instalacji oczyszczalni ścieków na terenie działki o nr ew. 8/5 w miejsc. Wróblewo-Osiedle (obręb PGR Wróblewo), gmina Naruszewo zobacz>>
 
26. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 1 sierpnia 2018 roku znak RSG.6733.3.2018 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie instalacji oczyszczalni ścieków na terenie działki o nr ew. 8/5 w miejsc. Wróblewo-Osiedle (obręb PGR Wróblewo), gmina Naruszewo zobacz>>
 
25. Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2018 roku o wydaniu decyzji znak RSG.6220.2.2017 zmieniającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na w eksploatacji złoża kruszywa naturalnego Skarboszewo VI na działkach o nr ew. 82, 84/1 i 85/4 w miejscowości Skarboszewo, gm. Naruszewo zobacz>>
 
24. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 16 lipca 2018 roku znak RSG.6733.3.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie instalacji oczyszczalni ścieków na terenie działki o nr ew. 8/5 w miejsc. Wróblewo-Osiedle (obręb PGR Wróblewo), gmina Naruszewo zobacz>>
 
23. Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2018 roku o wydaniu decyzji Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6733.2.2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie budynku pomocniczego Szkoły Podstawowej oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby muzeum szkolnego i sali terapeutycznej, na terenie działki o nr ew. 196/4 w miejsc. Krysk, gmina Naruszewo zobacz>> 
 
22. Wystąpienie Nr RSG.6220.4.2015 z dnia 05 lipca 2018 roku do RDOŚ w Warszawie i do PPIS w Płońsku o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "wydobywanie kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża w granicach obszaru górniczego POTYRY, na działkach o nr ew. 59/2 i 60/2 w miejscowości Potyry, gmina Naruszewo, powiat płoński" zobacz>>

21. Zawiadomienie Nr RSG.6220.2.2017 z dnia 28 czerwca 2018 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Skarboszewo VI" wraz z przeróbką, w związku z powiększeniem złoża o działkę nr ewid. 85/4 w miejsc. Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

20. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.2.2018 z dnia 27 czerwca 2018 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku pomocniczego Szkoły Podstawowej oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby muzeum szkolnego i sali terapeutycznej na terenie działki o nr ew. 196/4 w miejsc. Krysk, gm. Naruszewo zobacz>>

19. Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2018 roku o wydaniu decyzji znak RSG.6220.1.2015 odmawiającej ustalenia warunków środowiskowych na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nowego stawu rybnego o powierzchni 18,68 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na działce o nr ew. 251 w miejsc. Radzymin, gm. Naruszewo zobacz>>

18. Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6733.1.2018 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew.: 12/2, 12/3, 12/4, 12/6, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/19, 12/36, 12/39 w miejscowości Nacpolsk (obręb PGR Nacpolsk), gmina Naruszewo zobacz>>
 
17. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 4 czerwca 2018 roku znak RSG.6733.2.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie budynku pomocniczego Szkoły Podstawowej oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby muzeum szkolnego i sali terapeutycznej, na terenie działki o nr ew. 196/4 w miejsc. Krysk, gmina Naruszewo zobacz>>

16.  Obwieszczenia - Zawiadomienie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 25 maja 2018 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu nowego stawu rybnego o powierzchni 18,68 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na działce o nr ew. 251 w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo zobacz>>
 
15. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.2018 z dnia 22 maja 2018 roku   o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew.:12/2, 12/3, 12/4, 12/6, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/19, 12/36, 12/39 w miejscowości Nacpolsk (obręb PGR Nacpolsk), gmina Naruszewo zobacz>>

14. Obwieszczenie Nr RSG.6220.2.2017 z dnia 21 maja 2018 roku o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Skarboszewo VI" wraz z przeróbką, w związku z powiększeniem złoża o działkę nr ewid. 85/4 w miejsc. Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

13. Wystąpienie Nr RSG.6220.4.2015 z dnia 17 maja 2018 roku do PPIS w Płońsku o ponowną opinię do uzupełnienia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża w granicach obszaru górniczego POTYRY, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 59/2 i 60/2 w miejscowości Potyry, gmina Naruszewo, powiat płoński" zobacz>>

12. Wystąpienie Nr RSG.6220.4.2015 z dnia 17 maja 2018 roku do RDOŚ w Warszawie o ponowne uzgodnienie uzupełnienia do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża w granicach obszaru górniczego POTYRY, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 59/2 i 60/2 w miejscowości Potyry, gmina Naruszewo, powiat płoński" zobacz>>

11. Obwieszczenie - Zawiadomienie z dnia 30 kwietnia 2018 roku  znak RSG.6733.1.2018 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek o nr ew.: 12/2, 12/3, 12/4, 12/6, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/19, 12/36, 12/39 w miejscowości Nacpolsk (obręb PGR Nacpolsk), gmina Naruszewo zobacz>>

10. Obwieszczenie z dnia 4 kwietnia 2018 roku  o wydaniu decyzji Wójta Gminy Naruszewo znak RSG.6733.7.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej na terenie działki o nr ew. 196/4 w miejscowości Krysk, gmina Naruszewo zobacz>>

9.  Wystąpienie Nr RSG.6220.4.2015 z dnia 3 kwietnia 2018 roku do PPIS w Płońsku o ponowną opinię do uzupełnienia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża w granicach obszaru górniczego POTYRY, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 59/2 i 60/2 w miejscowości Potyry, gmina Naruszewo, powiat płoński" zobacz>>

8. Wystąpienie Nr RSG.6220.4.2015 z dnia 3 kwietnia 2018 roku do RDOŚ w Warszawie o ponowne uzgodnienie uzupełnienia do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "wydobywaniu kopaliny - kruszywa naturalnego ze złoża w granicach obszaru górniczego POTYRY, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 59/2 i 60/2 w miejscowości Potyry, gmina Naruszewo, powiat płoński" zobacz>>

7.  Wystąpienie Nr RSG.6220.2.2017 z dnia 19 marca 2018 roku   do PPIS w Płońsku o ponowną opinię do uzupełnienia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Skarboszewo VI" wraz z przeróbką, w związku z powiększeniem złoża o działkę o nr ew. 85/4 w miejscowości Skarboszewo gmina Naruszewo i zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RSG.6220.5.2015 z dnia 06 czerwca 2016 roku" zobacz>>

6.  Wystąpienie Nr RSG.6220.2.2017 z dnia 19 marca 2018 roku   do RDOŚ w Warszawie o ponowne uzgodnienie uzupełnienia do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Skarboszewo VI" wraz z przeróbką, w związku z powiększeniem złoża o działkę o nr ew. 85/4 w miejscowości Skarboszewo gmina Naruszewo i zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RSG.6220.5.2015 z dnia 06 czerwca 2016 roku" zobacz>>

5. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.7.2017 z dnia 16 marca 2018 roku  o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji istniejącego budynku Szkoły Podstawowej na terenie działki o nr ew. 196/4 w miejsc. Krysk, gmina Naruszewo zobacz>>

4. Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 07 lutego 2018 roku  do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni 18,68 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na działce o nr ew. 251 w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo" zobacz>>

3. Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 07 lutego 2018 roku  do PPIS w Płońsku o ponowną opinię do uzupełnienia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni 18,68 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na działce o nr ew. 251 w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo" zobacz>>

2. Wystąpienie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 07 lutego 2018 roku  do RDOŚ w Warszawie o ponowne uzgodnienie uzupełnienia do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na   "wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni 18,68 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na działce o nr ew. 251 w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo" zobacz>>

1.  Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2015 z dnia 07 lutego 2018 roku  o ponownym prowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu nowego ziemnego stawu rybnego o powierzchni 18,68 ha wraz z przebudową rowów odwadniających teren na działce o nr ew. 251 w miejscowości Radzymin, gmina Naruszewo" zobacz>>
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-08 11:06:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 09:39:15
  • Liczba odsłon: 1106
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521888]

przewiń do góry