Informacja Wójta Gminy Naruszewo z dnia 09 listopada 2010r.

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku zobacz>> 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 września 2010r.

na podstawie art. 94 Ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z pózn. zm.) i uchwały Nr XX/154/2002 Rady Gminy w Naruszewie w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 230, poz. 5849) - podaję do publicznej wiadomości wyborców, informację o okręgach wyborczych ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Naruszewie, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. zobacz>>

 

Informacja Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 września 2010r.

na podstawie art. 70a Ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych zobacz>>

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-05 13:57:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-09 13:57:55
  • Liczba odsłon: 781
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522026]

przewiń do góry