ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NARUSZEWO ROK 2018

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy zobacz>>
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2018 roku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń dydaktycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie utraty mocy Zarządzeń Wójta Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Naruszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla inwestycji na "Część 4. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w miejscowości Naruszewo" oraz do dokonania odbioru dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zakresem zamówienia podstawowego zgodnie z zakresem doprecyzowanym w Protokole konieczności z dnia 14.12.2017 r. zobacz>>
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Naruszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Rozbudowa dróg gminnych Troski - Wróblewo, Wróblewo - Zaborowo i Wróblewo - Beszyno w celu poprawy bezpieczeństwa oraz spójności systemu komunikacyjnego Gminy Naruszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2017 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w 2018 roku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej w Nacpolsku i Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Radzyminku zobacz>>
Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia wspólnego inspektora ochrony danych zobacz>>
Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadań pn. "Budowa przyłącza wodociągowego dla potrzeb budynku Szkoły Podstawowej w Nacpolsku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nacpolsku zobacz>>
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Radzyminku zobacz>>
Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Nacpolsk zobacz>>
Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę siłowni plenerowej w m. Krysk w ramach zadania pn. "Budowa siłowni plenerowej w m. Krysk celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Naruszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nacpolsku zobacz>>
Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Radzyminku zobacz>>
Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza zobacz>>
Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniające w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont do realizacji projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zobacz>>
Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniające w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont do realizacji projektu "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zobacz>>
Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nacpolsku zobacz>>
Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Radzyminku zobacz>>
Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji zadań z zakresu świadczenia dobry start zobacz>>
Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk" zobacz>>
Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 7 sierpnia 2018 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu informatycznego gwarantującego obsługę informatyczną Gminnej Komisji Wyborczej w Naruszewie oraz wskazania Gminnej Komisji Wyborczej w Naruszewie osoby gwarantującej właściwe wykonywanie zadań informatycznych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zobacz>>
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nacpolsku zobacz>>
Zarządzenie Nr 55A/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Radzyminku zobacz>>
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnych norm zużycia paliwa samochodu służbowego i ciągników rolniczych zobacz>>
Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 września 2018 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania i ds. ustalenia wyników głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 57A/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 września 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborach wójta, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Budowa siłowni plenerowej w m. Krysk celem poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Naruszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 61/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Budowa plenerowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Nacpolsk celem międzypokoleniowej integracji społecznej w ramach rządowego programu Otwarte Strefy Aktywności" zobacz>>
Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 października 2018 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru zobacz>>
Zarządzenie Nr 63/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zobacz>>
Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Zarządzenie Nr 65/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Zarządzenie Nr 66/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Zarządzenie Nr 67/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Katarzyny Tarnickiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 68/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowe zobacz>>
Zarządzenie Nr 69/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 70/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w roku 2019" zobacz>>
Zarządzenie Nr 71/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Zarządzenie Nr 72/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy i ustalenia za ten dzień pracującej soboty zobacz>>
Zarządzenie Nr 73/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Zarządzenie Nr 74/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk" zobacz>>
Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia przerwy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych w dniach 24,27,28 i 31 grudnia 2018 r. w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych: w Naruszewie, Radzyminku, Krysku i Zaborowie zobacz>>
Zarządzenie Nr 76/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Naruszewo na rok 2018 zobacz>>
Zarządzenie Nr 77/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, druków ścisłego zarachowania oraz stanu materiałów w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 80/2018 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 18/09 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Naruszewo zobacz>>
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-11 15:28:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-20 10:54:31
  • Liczba odsłon: 635
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521858]

przewiń do góry