UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE IV KADENCJI ROK 2005

Uchwała Nr XVII / 125 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo  Zobacz >>
Uchwała Nr XVII / 126 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w miesięcznych stawkach wynagrodzenia zasadniczego pracowników oświaty nie będących nauczycielami i pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Zobacz >>
Uchwała Nr XVII / 127 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania Zobacz >>
Uchwała Nr XVII / 128 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005  Zobacz >>
Uchwała Nr XVII / 129 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok  Zobacz >>
Uchwała Nr XVII / 130 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wróblewie Zobacz >>
Uchwała Nr XVII / 131 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Zobacz >>
Protokół Nr XVII / 2005 Zobacz >>


Uchwała Nr XVIII / 132 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym Zobacz >>
Uchwała Nr XVIII / 133 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 Zobacz >>
Uchwała Nr XVIII / 134 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Naruszewo  Zobacz >>
Uchwała Nr XVIII / 135 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości  Zobacz >>
Uchwała Nr XVIII / 136 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  Zobacz >>
Protokół Nr XVIII / 2005 Zobacz >>


Uchwała Nr XIX / 137 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi  Zobacz >>
Uchwała Nr XIX / 138 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005  Zobacz >>
Uchwała Nr XIX / 139 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Wójtowi  Zobacz >>
Uchwała Nr XIX / 140 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum Publicznemu w Naruszewie Zobacz >>
Uchwała Nr XIX / 141 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji "PŁOŃSK" Zobacz >>


Uchwała Nr XX / 142 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 Zobacz >>
Uchwała Nr XX / 143 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie bezterminowego funkcjonowania Zespołu Szkół w Naruszewie i Zespołu Szkół w Nacpolsku   Zobacz >>
Uchwała Nr XX / 144 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktyczno - wychowawczych osobom zajmującym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych   Zobacz >>
Uchwała Nr XX / 145 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 pkt 7 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, na terenie gminy Naruszewo  Zobacz >>
Uchwała Nr XX / 146 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu gminy Naruszewo 2005 Zobacz >>
Uchwała Nr XX / 147 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2005 środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont korytarza górnego pełniącego rolę sali gimnastycznej oraz łazienek w Szkole Podstawowej w Krysku   Zobacz >>
Uchwała Nr XX / 148 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie nabycia niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Sobanice  Zobacz >>
Uchwała Nr XX / 149 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonych w Krysku Zobacz >>
Uchwała Nr XX / 150 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 września 2005 roku w sprawie  przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy z I półrocze 2005 roku  Zobacz >>


Uchwała Nr XXI / 151 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 września 2005 roku sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 Zobacz >> dokument chwilowo niedostępny
Uchwała Nr XXI / 152 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 września 2005 roku w sprawie ustalenie wynagrodzenia Wójta oraz dokonania ustalenia czynności w sprawach zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Naruszewo Zobacz >>
Uchwała Nr XXI / 153 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 września 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zaopiniowania wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczenej w Naruszewie Zobacz >> dokument chwilowo niedostępny
Uchwała Nr XXI / 154 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 22 września 2005 roku w sprawie przystąpienia do realizacji budowy sieci szlaków rowerowych Zobacz >>


Uchwała Nr XXII / 155 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości Zobacz >>
Uchwała Nr XXII / 156 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z  dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku Zobacz >>
Uchwała Nr XXII / 157 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Zobacz >>
Uchwała Nr XXII / 158 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 Zobacz >> dokument chwilowo nie dostępny
Uchwała Nr XXII / 159 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie nabycia nie zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Żukowo w celu poszerzenia drogi gminnej Nr 0726014 Nacpolsk - Żukowo Poświętne Zobacz >>
Protokół Nr XXII / 2005 Zobacz >>


Uchwała Nr XXIII / 160 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok Zobacz >>
Uchwała Nr XXIII / 161 / 2005 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 Zobacz >>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Krawczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-22 13:30:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 11:01:22
  • Liczba odsłon: 1031
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521937]

przewiń do góry