47. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.6.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MW na części działki nr 80, położonej w obrębie Skarboszewo, gmina Naruszewo" zobacz>>   Wszyscy zgodnie z wykazem zobacz>>

46. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie na terenie gminy Naruszewo zobacz>>

 
45. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.7.2020 z dnia 02 grudnia 2020 roku o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nN-0,4kV wraz z szafką pomiarową, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 49/4, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 56, 119/1, 176 i 189 położonych w obrębie Krysk, gmina Naruszewo zobacz>>
 
44. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.5.2020 z dnia 25 listopada 2020 roku dotyczące postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MW na działce nr 80, położonej w obrębie Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
43. Obwieszczenie Nr RSG.6733.5.2020 z dnia 26 października 2020 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN-15kV, na terenie działek nr 52/4, 52/6, 61/1, 220, 62/1, 63/1, 221/1, 64/1, 66/1, 210, 214, 219 obręb Cholewy (gmina Płońsk) oraz na terenie działki nr 26 obręb Wronino i działek nr 1/40, 2/3, 3/42, 5/1, 6 obręb PGR Wróblewo (gmina Naruszewo) zobacz>>
 
42. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.5.2020 z dnia 29 września 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN-15kV, na terenie działek nr 52/4, 52/6, 61/1, 220, 62/1, 63/1, 221/1, 64/1, 66/1, 210, 214, 219 obręb Cholewy, gmina Płońsk oraz na terenie działki nr 26 obręb Wronino i działek nr 1/40, 2/3, 3/42, 5/1, 6 obręb PGR Wróblewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
41. Postanowienie Nr RSG.6220.5.2020 z dnia 21 września 2020 roku o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MW na działce nr 80, położonej w obrębie Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
40. Postanowienie Nr RSG.6220.5.2020 z dnia 21 września 2020 roku zobowiązujące do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MW na działce nr 80, położonej w obrębie Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
39. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.5.2020 z dnia 21 września 2020 roku o niezałatwieniu sprawy w terminie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie dwóch gmin polegającej na budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN-15kV, na terenie działek nr 52/4, 52/6, 61/1, 220, 62/1, 63/1, 221/1, 64/1, 66/1, 210, 214, 219 obręb Cholewy, gmina Płońsk oraz na terenie działki nr 26 obręb Wronino i działek nr 1/40, 2/3, 3/42, 5/1, 6 obręb PGR Wróblewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
38. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.1.2020 z dnia 16 września 2020 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych dla potrzeb deszczowania upraw rolnych planowanego na terenie działki o nr ew.: 10 w miejscowości Skwary, gmina Naruszewo zobacz>>
 
37. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.5.2020 z dnia 11 września 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego, po przekazaniu sprawy wg właściwości od Urzędu Gminy w Płońsku, w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie dwóch gmin polegającej na budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym SN-15kV, na terenie działek nr 52/4, 52/6, 61/1, 220, 62/1, 63/1, 221/1, 64/1, 66/1, 210, 214, 219 obręb Cholewy, gmina Płońsk oraz na terenie działki nr 26 obręb Wronino i działek nr 1/40, 2/3, 3/42, 5/1, 6 obręb PGR Wróblewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
36. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.4.2020 z dnia 3 września 2020 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV na działce nr 118/4 oraz przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, na  działkach o numerach ewidencyjnych: 118/4, 108/1, 107/2, 108/2, 108/3, 108/4, 89, 83, 81, 82, 37, 51, 52, 50, 49, 45, 44 oraz na części działek nr: 109, 84/2 i 85 z obrębu 0002 Dłutowo; 120/1, 118/1 z obrębu 0004 Drochówka; 82, 81, 3/2, 2/1, 2/2, 178, 1, 8/1, 7, 6/2, 6/1, 5, 176 z obrębu 0006 Januszewo; 106/2, 105/3, 105/2, 104, 103/1, 102, 101/2, 100/4, 100/3, 98/2, 98/3, 97/1 oraz na części działek nr: 111, 110/1, 66/2, 64, 62/2, 62/4, 60, 58, 56/3, 54/2 z obrębu 0033 Strzembowo, gm. Naruszewo zobacz>>
 
35. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.1.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych dla potrzeb deszczowania upraw rolnych planowanego na terenie działki o nr ew.: 10 w miejscowości Skwary, gmina Naruszewo zobacz>>
 
34. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.4.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV na działce nr 118/4 oraz przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, na  działkach o numerach ewidencyjnych: 118/4, 108/1, 107/2, 108/2, 108/3, 108/4, 89, 83, 81, 82, 37, 51, 52, 50, 49, 45, 44 oraz na części działek nr: 109, 84/2 i 85 z obrębu 0002 Dłutowo; 120/1, 118/1 z obrębu 0004 Drochówka; 82, 81, 3/2, 2/1, 2/2, 178, 1, 8/1, 7, 6/2, 6/1, 5, 176 z obrębu 0006 Januszewo; 106/2, 105/3, 105/2, 104, 103/1, 102, 101/2, 100/4, 100/3, 98/2, 98/3, 97/1 oraz na części działek nr: 111, 110/1, 66/2, 64, 62/2, 62/4, 60, 58, 56/3, 54/2 z obrębu 0033 Strzembowo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
33. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.5.2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,6 MW na działce nr 80,  położonej w obrębie Skarboszewo, gmina Naruszewo" zobacz>>    Wszyscy zgodnie z wykazem zobacz>>

32. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.4.2020 z dnia 16 lipca 2020 roku o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV na działce nr 118/4 oraz przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, na  działkach o numerach ewidencyjnych: 118/4, 108/1, 107/2, 108/2, 108/3, 108/4, 89, 83, 81, 82, 37, 51, 52, 50, 49, 45, 44 oraz na części działek nr: 109, 84/2 i 85 z obrębu 0002 Dłutowo; 120/1, 118/1 z obrębu 0004 Drochówka; 82, 81, 3/2, 2/1, 2/2, 178, 1, 8/1, 7, 6/2, 6/1, 5, 176 z obrębu 0006 Januszewo; 106/2, 105/3, 105/2, 104, 103/1, 102, 101/2, 100/4, 100/3, 98/2, 98/3, 97/1 oraz na części działek nr: 111, 110/1, 66/2, 64, 62/2, 62/4, 60, 58, 56/3, 54/2 z obrębu 0033 Strzembowo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
31. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV, na terenie działek o numerach ewid: 41/1, 41/2, 42, 46/6, 47, 49/1, 49/2, 50, 51, 52/2, 53/4, 53/3, 55/1, 55/7, 57/1, 57/2 i 58 w miejscowości Stachowo, gm. Naruszewo zobacz>>
 
30. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.3.2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV wraz z szafką pomiarową, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 14, 15, 40 i 48/2 położonych w obrębie Srebrna, gm. Naruszewo zobacz>>
 
29. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.2.2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci  elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 2/34, 2/123, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18 i 3/49 położonych w obrębie Żukowo, gm. Naruszewo zobacz>>  
 
28. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV, na terenie działek o numerach ewid: 41/1, 41/2, 42, 46/6, 47, 49/1, 49/2, 50, 51, 52/2, 53/4, 53/3, 55/1, 55/7, 57/1, 57/2 i 58 w miejscowości Stachowo, gm. Naruszewo zobacz>>
 
27. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.4.2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Łazęki, gmina Naruszewo zobacz>>
 
26. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.3.2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
25. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.2.2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej (nr 300525W) w miejscowości Sobanice, gmina Naruszewo zobacz>>
 
24. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.3.2020 z dnia 9 czerwca 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV wraz z szafką pomiarową, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 14, 15, 40 i 48/2 położonych w obrębie Srebrna, gm. Naruszewo zobacz>>
 
23. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.2.2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci  elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 2/34, 2/123, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18 i 3/49 położonych w obrębie Żukowo, gm. Naruszewo zobacz>>
 
22. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.2.2020 z dnia 15 maja 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci  elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z szafkami kablowymi i pomiarowymi, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 2/34, 2/123, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18 i 3/49 położonych w obrębie Żukowo, gm. Naruszewo zobacz>>
 
21. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.3.2020 z dnia 15 maja 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV wraz z szafką pomiarową, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 14, 15, 40 i 48/2 położonych w obrębie Srebrna, gm. Naruszewo zobacz>>
 
20. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.3.2020 z dnia 14 maja 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
19. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.1.2020 z dnia 11 maja 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych dla potrzeb deszczowania upraw rolnych planowanego na terenie działki o nr ew.: 10 w miejscowości Skwary, gmina Naruszewo" zobacz>>   Wszyscy zgodnie z wykazem zobacz>>
 
18. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.2020 z dnia 8 maja 2020 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie (skablowaniu) linii elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV, na terenie działek o numerach ewid: 41/1, 41/2, 42, 46/6, 47, 49/1, 49/2, 50, 51, 52/2, 53/4, 53/3, 55/1, 55/7, 57/1, 57/2 i 58 w miejscowości Stachowo, gm. Naruszewo zobacz>>
 
17. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.4.2020 z dnia 8 maja 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie drogi gminnej w miejscowości Łazęki, gmina Naruszewo zobacz>>
 
16. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.2.2020 z dnia 5 maja 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie drogi gminnej (nr 300525W) w miejscowości Sobanice, gmina Naruszewo zobacz>>
 
15.   Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.4.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 roku   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie drogi gminnej w miejscowości Łazęki, gmina Naruszewo" zobacz>>   Wszyscy zgodnie z wykazem zobacz>>
 
14.   Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.3.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie drogi gminnej w miejscowości Grąbczewo, gmina Naruszewo" zobacz>>   Wszyscy zgodnie z wykazem zobacz>>
 
13.   Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.2.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 roku   o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie drogi gminnej (nr 300525W) w miejscowości Sobanice, gmina Naruszewo" zobacz>>   Wszyscy zgodnie z wykazem zobacz>>
 
12.  Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.4.2019 z dnia 27 lutego 2020 roku o wydaniu decyzji znak RSG.6220.4.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo zobacz>>
 
11.  Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.5.2019 z dnia 24 lutego 2020 roku o wydaniu decyzji znak RSG.6220.5.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 300540W w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo zobacz>>
 
10.  Obwieszczenie Nr RSG.6733.10.2019 z dnia 19 lutego 2020 roku  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami i stanowiskiem słupowym linii napowietrznej nN-0,4kV na terenie działek o nr ewid. 38/1, 38/3, 39/6, 40/1, 40/3, 40/4, 41, 42, 47/2, 47/3, 49, 50/6, 66 i 76 położonych w obrębie Potyry, gmina Naruszewo zobacz>>
 
9.  Obwieszczenie Nr RSG.6733.8.2019 z dnia 12 lutego 2020 roku  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 50 Ciechanów - Płońsk - Wyszogród w miejscowości Nacpolsk na odcinku od km 48+106,50 do km 49+248,14 poprzez budowę chodnika, gmina Naruszewo zobacz>>
 
8.  Obwieszczenie Nr RSG.6733.7.2019 z dnia 5 lutego 2020 roku  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 571 Naruszewo - Nasielsk na terenie działek o nr ew. 194/1 i 195/3 położonych w obrębie Krysk, gm. Naruszewo zobacz>>
 
7.  Obwieszczenie Nr RSG.6733.9.2019 z dnia 4 lutego 2020 roku  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z przyłączami na terenie działek o nr ewid. 51/4, 51/5, 54/1, 59/1 i 64 położonych w obrębie Potyry, gm. Naruszewo zobacz>>
 
6.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.5.2019 z dnia 29 stycznia 2020 roku  o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Srebrna, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>
 
5.  Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6220.4.2019 z dnia 29 stycznia 2020 roku  o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej w miejscowości Januszewo, gmina Naruszewo, powiat płoński zobacz>>
 
4. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.10.2019 z dnia 28 stycznia 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączami i stanowiskiem słupowym linii napowietrznej nN-0,4kV na terenie działek o nr ewid. 38/1, 38/3, 39/6, 40/1, 40/3, 40/4, 41, 42, 47/2, 47/3, 49, 50/6, 66 i 76 w miejscowości Potyry, gmina Naruszewo zobacz>>
 
3. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.8.2019 z dnia 22 stycznia 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 50 Ciechanów-Płońsk-Wyszogród w miejscowości Nacpolsk i Żukowo na odcinku od km 48 + 106,50 do km 49 + 637,50 poprzez budowę chodnika, gm. Naruszewo zobacz>>
 
2. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.7.2019 z dnia 13 stycznia 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 571 Naruszewo - Nasielsk, na terenie działek o nr ewid. 194/1 i 195/3 położonych w obrębie Krysk, gm. Naruszewo zobacz>>
 
1. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.9.2019 z dnia 10 stycznia 2020 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-04kV wraz z przyłączami na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 51/4, 51/5, 54/1, 59/1 i 64 w miejscowości Potyry, gm. Naruszewo zobacz>>
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-10 10:27:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 14:36:04
  • Liczba odsłon: 962
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521918]

przewiń do góry