1. Postanowienie Nr RSG.6220.4.2012 z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Skarboszewo VIII" w kat. C1, znajdującego się w miejsc. Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

2. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

- budowie ujęcia wód podziemnych, składającego się z trzech studni o głębokości 90 m każda, wydajności maksymalnej 300 m 3 /h (po 100 m 3 /h dla każdej studni), eksploatującego czwartorzędowy poziom wodonośny;

- wykonaniu rurociągów wodociągowych i systemu nawodnień rolniczych dla nawadniania upraw na obszarze około 160 ha

w miejsc. Wróblewo-Osiedle, obręb PGR Wróblewo, gmina Naruszewo zobacz>>

3. Wystąpienie nr RSG.6220.6.2012 z dnia 17 stycznia 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

- budowie ujęcia wód podziemnych, składającego się z trzech studni o głębokości 90 m każda, wydajności maksymalnej 300 m 3 /h (po 100 m 3 /h dla każdej studni), eksploatującego czwartorzędowy poziom wodonośny;

- wykonaniu rurociągów wodociągowych i systemu nawodnień rolniczych dla nawadniania upraw na obszarze około 160 ha

w miejsc. Wróblewo-Osiedle, obręb PGR Wróblewo, gmina Naruszewo zobacz>>  

4. Wystąpienie nr RSG.6220.6.2012 z dnia 17 stycznia 2013 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

- budowie ujęcia wód podziemnych, składającego się z trzech studni o głębokości 90 m każda, wydajności maksymalnej 300 m 3 /h (po 100 m 3 /h dla każdej studni), eksploatującego czwartorzędowy poziom wodonośny;

- wykonaniu rurociągów wodociągowych i systemu nawodnień rolniczych dla nawadniania upraw na obszarze około 160 ha

w miejsc. Wróblewo-Osiedle, obręb PGR Wróblewo, gmina Naruszewo  zobacz>> 

5. Postanowienie Nr RSG.6220.5.2012 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 99 m, dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w msc. Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

6. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.4.2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VIII w kat. C1 położonego na działce nr 88 w miejscowości Skarboszewo gmina Naruszewo zobacz>>

7. Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo z dnia 24 stycznia 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego "blok193", połączonego z robotami geologicznymi i użyciem materiałów wybuchowych wraz z wierceniem otworów poszukiwawczych o głębokości większej niż 1000 m, którego inwestorem będzie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Sanoku obejmującego swym zasięgiem m.in. obszar gminy Naruszewo zobacz>>

8. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.4.2012 z dnia 06 lutego 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża "Skarboszewo VIII" w kat. C1, znajdującego się w miejsc. Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

9. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w miejsc. Zaborowo, gmina Naruszewo zobacz>>

10. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.5.2012 z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 99 m, dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w msc. Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

11. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.5.2012 z dnia 25 lutego 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 99 m, dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w msc. Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

12. Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dn. 15.03.2013 r. zawiadamiające o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Baboszewo z dn. 24.01.2013 r. ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego "blok 193" obejmującego m.in. obszar gminy Naruszewo zobacz >>

13. Postanowienie Wójta Gminy Naruszewo Nr RSG.6220.6.2012 z dnia 25.03.2013 roku dotyczące nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych składającego się z trzech studni o głębokości 90 m każda, wydajności maksymalnej 300 m 3 /h (po 100 m 3 /h dla każdej studni) eksploatującego czwartorzędowy poziom wodonośny oraz wykonanie rurociągów wodociągowych i systemu nawodnień rolniczych dla nawadniania upraw na obszarze około 160 ha, na działkach o nr ew. 1/45, 2/3, 3/42, 5/1, 6, 9, 10/1, 10/6, 18/3 i 18/4 w miejscowości Wróblewo – Osiedle, obręb PGR Wróblewo gmina Naruszewo zobacz>>

14. Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w miejsc. Zaborowo, gmina Naruszewo zobacz>>

15. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.6.2012 z dnia 09 kwietnia 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wód podziemnych składającego się z trzech studni o głębokości 90 m każda, wydajności maksymalnej 300 m 3 /h (po 100 m 3 /h dla każdej studni) eksploatującego czwartorzędowy poziom wodonośny oraz wykonanie rurociągów wodociągowych i systemu nawodnień rolniczych dla nawadniania upraw na obszarze około 160 ha, w miejscowości Wróblewo – Osiedle, obręb PGR Wróblewo gmina Naruszewo zobacz>>  

16. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 51 m dla potrzeb podlewania upraw rolnych w gospodarstwie inwestora w miejscowości Rąbież, gmina Naruszewo zobacz>>

17. Wystąpienie nr RSG.6220.1.2013 z dnia 12 kwietnia 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 51 m dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie, w miejsc. Rąbież, gmina Naruszewo zobacz>>

18. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.6.2012 z dnia 18 kwietnia 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu trzech studni o głębokości 90m każda, wydajności maksymalnej 300 m 3 /h (po 100 m 3 /h dla każdej studni) eksploatującego czwartorzędowy poziom wodonośny oraz wykonanie rurociągów wodociągowych i systemu nawodnień rolniczych dla nawadniania upraw na obszarze około 160 ha, w miejsc. Wróblewo-Osiedle, obręb PGR Wróblewo, gm. Naruszewo zobacz>>

19. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie II rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w miejsc. Zaborowo, gmina Naruszewo  zobacz>>

20. Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo na odcinku od km 0+607 do km 1+807 dł. 1200 m" zobacz>>

21. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Płońsk" przewidzianych do realizacji w obrębie Postróże, gm. Naruszewo zobacz>>

22. Obwieszczenie Wójta Gminy Naruszewo o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Płońsk" przewidzianych do realizacji w obrębie Postróże, gm. Naruszewo zobacz>>

23. Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Płońsk" przewidzianych do realizacji w obrębie Postróże, gm. Naruszewo zobacz>>

24. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowaniam administracyjnego z dnia 21.06.2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VII w miejsc. Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

25. Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VII w miejsc. Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

26. Postanowienie Nr RSG.6220.1.2013 z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 51 m, dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie w msc. Rąbież, gm. Naruszewo zobacz>>

27. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 01 lipca 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji stacji paliw płynnych w miejsc. Nacpolsk, gm. Naruszewo zobacz>>

28. Wystąpienie nr RSG.6220.3.2013 z dnia 01 lipca 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji stacji paliw płynnych w miejsc. Nacpolsk, gm. Naruszewo zobacz>>

29. Wystąpienie nr RSG.6220.3.2012 z dnia 01 lipca 2013 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji stacji paliw płynnych w miejsc. Nacpolsk, gm. Naruszewo zobacz>>

30. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 03 lipca 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk na odcinku od km 3+107 do km 4+772 na terenie obrębu Łazęki gmina Naruszewo zobacz>>

31. Wystąpienie nr RSG.6220.4.2013 z dnia 03 lipca 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk na odcinku od km 3+107 do km 4+772 na terenie obrębu Łazęki gmina Naruszewo zobacz>>

32. Wystąpienie nr RSG.6220.4.2013 z dnia 03 lipca 2013 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk na odcinku od km 3+107 do km 4+772 na terenie obrębu Łazęki gmina Naruszewo zobacz>>

33. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 03 lipca 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo na terenie obrębów geodezyjnych: Naruszewo, Nowe Naruszewo, Skwary i Kozarzewo gmina Naruszewo zobacz>>

34. Wystąpienie nr RSG.6220.5.2013 z dnia 03 lipca 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo na terenie obrębów geodezyjnych: Naruszewo, Nowe Naruszewo, Skwary i Kozarzewo gmina Naruszewo zobacz>>  

35. Wystąpienie nr RSG.6220.5.2013 z dnia 03 lipca 2013 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo na terenie obrębów geodezyjnych: Naruszewo, Nowe Naruszewo, Skwary i Kozarzewo gmina Naruszewo zobacz>> 

36. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej o głębokości około 50,0 m i wydajności około 17,0 m 3  / h w pobliżu istniejącej studni Nr 1 w miejscowości Pieścidła gmina Naruszewo zobacz>>

37. Wystąpienie nr RSG.6220.6.2013 z dnia 09 lipca 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej o głębokości około 50,0 m i wydajności około 17,0 m 3  / h w pobliżu istniejącej studni Nr 1 w miejscowości Pieścidła gmina Naruszewo  zobacz>> 

38. Wystąpienie nr RSG.6220.6.2013 z dnia 09 lipca 2013 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej o głębokości około 50,0 m i wydajności około 17,0 m 3  / h w pobliżu istniejącej studni Nr 1 w miejscowości Pieścidła gmina Naruszewo  zobacz>>

39. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową i adaptacją na lakiernię proszkową w miejscowości Nowy Nacpolsk gmina Naruszewo zobacz>>

40. Wystąpienie nr RSG.6220.7.2013 z dnia 23 lipca 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową i adaptacją na lakiernię proszkową w miejscowości Nowy Nacpolsk gmina Naruszewo zobacz>> 

41. Wystąpienie nr RSG.6220.7.2013 z dnia 23 lipca 2013 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową i adaptacją na lakiernię proszkową w miejscowości Nowy Nacpolsk gmina Naruszewo zobacz>>

42. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.1.2013 z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 51 m, dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie w msc. Rąbież, gm. Naruszewo zobacz>> 

43. Postanowienie Nr RSG.6220.2.2013 z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VII w miejsc. Skarboszewo, gmina Naruszewo  zobacz>> 

44. Obwieszczenie Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo na odcinku od km 0+607 do km 1+807 długości 1200 km zobacz>> 

45. Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w dniu 05 lipca 2013 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie parku elektrowni wiatrowych „Płońsk” o łącznej mocy 6 MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem w obrębie miejscowości Postróże gmina Naruszewo zobacz>> 

46. Postanowienie Nr RSG.6220.3.2013 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji stacji paliw płynnych w miejsc. Nacpolsk, gm. Naruszewo  zobacz>>

47. Postanowienie Nr RSG.6220.6.2013 z dnia 30 lipca 2013 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej o głębokości około 50,0 m i wydajności około 17,0 m 3  / h w pobliżu istniejącej studni Nr 1 w miejscowości Pieścidła gmina Naruszewo  zobacz>>

48. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.1.2013 z dnia 31 lipca 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 51 m, dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie w msc. Rąbież, gm. Naruszewo zobacz>>

49. Postanowienie Nr RSG.6220.4.2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk na odcinku od km 3+107 do km 4+772 na terenie obrębu Łazęki gmina Naruszewo zobacz>>  

50. Postanowienie Nr RSG.6220.5.2013 z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo na terenie obrębów geodezyjnych: Naruszewo, Nowe Naruszewo, Skwary i Kozarzewo gmina Naruszewo  zobacz>>

51. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.2.2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VII w miejsc. Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>  

52. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.3.2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji stacji paliw płynnych w miejsc. Nacpolsk, gm. Naruszewo zobacz>>

53. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.4.2013 z dnia 20 sierpnia 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk na odcinku od km 3+107 do km 4+772 na terenie obrębu Łazęki gmina Naruszewo zobacz>>

54. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.5.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo na terenie obrębów geodezyjnych: Naruszewo, Nowe Naruszewo, Skwary i Kozarzewo gmina Naruszewo zobacz>>  

55. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.6.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej o głębokości około 50,0 m i wydajności około 17,0 m 3  / h w pobliżu istniejącej studni Nr 1 w miejscowości Pieścidła gmina Naruszewo  zobacz>>

56. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie III rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w miejsc. Zaborowo, gmina Naruszewo zobacz>>

57. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.2.2012 z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Płońsk" o łącznej mocy do 6 MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłaczem w obrębie msc. Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>

58. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.6.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej o głębokości około 50,0 m i wydajności około 17,0 m 3  / h w pobliżu istniejącej studni Nr 1 w miejscowości Pieścidła gmina Naruszewo zobacz>> 

59. Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo Nr DŚ.6220.1.2012.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego "blok 193" obejmującego m.in. obszar gminy Naruszewo zobacz>>

60. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.2.2013 z dnia 06 września 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża SKARBOSZEWO VII w miejsc. Skarboszewo, gmina Naruszewo zobacz>>

61. Obwieszczenie - Zawiadomienie nr RSG.6733.1.2013 z dnia 13 września 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk od granicy pasa drogowego w km 0+318, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 28/2 na terenie obrębu PGR Nacpolsk gmina Naruszewo zobacz>>

62. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.3.2013 z dnia 16 września 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji stacji paliw płynnych w miejsc. Nacpolsk gmina Naruszewo zobacz>> 

63. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25 września 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego o powierzchni do 20 ha planowanego do realizacji w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo zobacz>>

64. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w dzierżawę zobacz>>

65. Wystąpienie nr RSG.6220.8.2013 z dnia 26 września 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego o powierzchni do 20 ha planowanego do realizacji w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo zobacz>>

66. Wystąpienie nr RSG.6220.8.2013 z dnia 26 września 2013 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego o powierzchni do 20 ha planowanego do realizacji w miejsc. Radzymin gmina Naruszewo zobacz>> 

67. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.4.2013 z dnia 30 września 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk na odcinku od km 3+107 do km 4+772 na terenie obrębu Łazęki gmina Naruszewo  zobacz>> 

68. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.2013 z dnia 04 października 2013 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na  na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk od granicy pasa drogowego w km 0+318, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 28/2 na terenie obrębu PGR Nacpolsk gmina Naruszewo zobacz>>

69. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.2.2012 z dnia 14 października 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku elektrowni wiatrowych "Płońsk" o łącznej mocy do 6 MW, składającej się z dwóch turbin wiatrowych o mocy do 3 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 190 m n.p.t. wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem w obrębie msc. Postróże, gmina Naruszewo zobacz>> 

70. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.5.2013 z dnia 18 października 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo na terenie obrębów geodezyjnych: Naruszewo, Nowe Naruszewo, Skwary i Kozarzewo gmina Naruszewo  zobacz>>

71. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 3067W Radzikowo - Sobanice - Nacpolsk od granicy pasa drogowego w km 0+318, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 28/2 na terenie obrębu PGR Nacpolsk gmina Naruszewo zobacz>> 

72. Ogłoszenie (Wyciąg) Wójta Gminy Naruszewo w sprawie I przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Sobanicach, gmina Naruszewo zobacz>>   Regulamin przetargu  zobacz>>

73. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zobacz>>

74. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 29 października 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 33 m dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie inwestora w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo zobacz>> 

75. Wystąpienie nr RSG.6220.9.2013 z dnia 29 października 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 33 m dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie inwestora w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo  zobacz>>

76. Wystąpienie nr RSG.6220.9.2013 z dnia 29 października 2013 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 33 m dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie inwestora w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo  zobacz>>

77. Postanowienie Nr RSG.6220.7.2013 z dnia 08 listopada 2013 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową i adaptacją na lakiernię proszkową w miejscowości Nowy Nacpolsk gmina Naruszewo zobacz>>

78. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Strzembowie, gmina Naruszewo zobacz>>

79. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.7.2013 z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową i adaptacją na lakiernię proszkową w miejscowości Nowy Nacpolsk gmina Naruszewo  zobacz>> 

80. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.10.2013 z dnia 25 listopada 2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 48 m dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie inwestora w m. Drochowo gm. Naruszewo zobacz>>

81. Wystąpienie nr RSG.6220.10.2013 z dnia 25 listopada 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 48 m dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie inwestora w m. Drochowo gm. Naruszewo zobacz>>

82. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.7.2013 z dnia 02 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego wraz z jego rozbudową i adaptacją na lakiernię proszkową w miejscowości Nowy Nacpolsk gmina Naruszewo  zobacz>> 

83. Postanowienie Nr RSG.6220.9.2013 z dnia 05 grudnia 2013 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości do 33 m dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie inwestora w miejscowości Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>  

84. Obwieszczenie Wójta Gminy Baboszewo Nr DŚ.6220.1.2012.2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszaru koncesyjnego "blok 193", połączonego z robotami geologicznymi i użyciem materiałów wybuchowych wraz z wierceniem otworów poszukiwawczych o głębokości większej niż 1000 m, obejmującego m.in. obszar gminy Naruszewo zobacz>> 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 10.12. 2013r.  zobacz>>

85. Obwieszczenie Nr RSG.6733.2.2013 z dnia 24.12.2013 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn i złącza kablowego nn na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 56/4, 57/1, 94 w miejsc. Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

86. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.9.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni głębinowej o głębokości do 33 m dla potrzeb nawadniania upraw rolnych w gospodarstwie, w miejsc. Postróże, gmina Naruszewo zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-14 15:47:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 09:50:26
  • Liczba odsłon: 1919
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522072]

przewiń do góry