1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Naruszewo przeznaczonych do sprzedaży wykaz_nieruchomosci.doc

2. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogloszenie_wojta_gminy_naruszewo_z_dnia_09.02.2009.doc

3. Decyzja nr Nr 7624/9/08/09 z dnia 12 lutego 2009 roku roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wykonanie urządzeń wodnych – dwóch studni głębinowych o głębokości po 60 m każda m wraz   z obudową dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich, planowanych do realizacji na działce nr ewid. 65 w miejscowości Troski gmina Naruszewo. Zobacz >>

4. Informacja o wydaniu decyzji  Nr 7624/9/08/09 z dnia 12 lutego 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wykonanie urządzeń wodnych – dwóch studni głębinowych o głębokości po 60 m każda m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich, planowanych do realizacji na działce nr ewid. 65 w miejscowości Troski gmina Naruszewo Zobacz >>

5. Decyzja nr Nr 7624/10/08/09 z dnia 12 lutego 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości około 60 m wraz  z obudową dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 23/1 w miejscowości Kozarzewo gmina Naruszewo Zobacz >>

6. Informacja o wydaniu decyzji  Nr 7624/10/08/09 z dnia 12 lutego 2009 roku roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości około 60 m wraz  z obudową dla potrzeb nawodnień upraw zielarskich, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 23/1 w miejscowości Kozarzewo gmina Naruszewo Zobacz >>

7. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 7624-1/1/09 z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 55 m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw sadowniczych i warzywnych na terenie działki nr ewid. 179 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo Zobacz >>

8. Wystąpienie Nr 7624-1/2/09 i 7624-1/3/09 z dnia 16 lutego 2009 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  wykonaniu urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 55 m  wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw owoców i warzyw, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 179 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo Zobacz >>

9. Decyzja Nr 7624/12/08/09 z dnia 23 lutego 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji paliw płynnych oraz stacji LPG na działce nr ewid. 65/9 w miejscowości Skwary gmina Naruszewo Zobacz >>

10. Informacja o wydaniu decyzji Nr 7624/12/08/09 z dnia 23 lutego 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji paliw płynnych oraz stacji LPG na działce nr ewid. 65/9 w miejscowości Skwary gmina Naruszewo Zobacz >>

11. Informacja nr RSG. 7624 / 1 / 08 / 09   z dnia Naruszewo 06.03.2009 r. o  toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i złożonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestycji  polegającej na przebudowie ciągu drogowego Drochówka - Strzembowo – Kębłowice  długości 9084,59 m na terenie obrębów geodezyjnych: Rąbież, Drochówka, Strzembowo, Kębłowice w gminie Naruszewo i na terenie obrębu geodezyjnego Grodziec w gminie Czerwińsk nad Wisłą. Zobacz >>

12. Zawiadomienie NR 7331/CP-1/2/09 z dnia 16 marca 2009 roku  o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia i przyłącza kablowego nn ze złączem kablowo – pomiarowym  na działkach o nr ewid.: 143 i 134/2 dla zasilania działki nr 134/1 w miejscowości  Januszewo  gmina Naruszewo Zobacz >>

13. Wystąpienie Nr 7624-1/6/08/09 i 7624-1/7/08/09 z dnia 23 marca 2009 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo – Kębłowice dł. 9084,59 mb na  terenie obrębów geodezyjnych: Rąbież, Drochówka, Strzembowo, Kębłowice w gminie Naruszewo i obrębu geodezyjnego Grodziec  w gminie Czerwińsk nad Wisłą Zobacz >>

14. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wolno stojących elektrowni wiatrowych wraz z elementami towarzyszącymi (linie kablowe podziemne SN 15 kV, stacje pomiarowe, drogi wewnętrzne oraz place manewrowe) na działkach nr 13 i 14(zjazd z drogi) oraz 19 i 21 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Drochowo gmina Naruszewo Zobacz >>

15. Wystąpienie Nr 7624-2/3/09 i 7624-2/4/09 z dnia 24 marca 2009 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  polegającego na budowie dwóch wolno stojących elektrowni wiatrowych wraz z elementami towarzyszącymi (linie kablowe podziemne SN 15 kV, stacje pomiarowe, drogi wewnętrzne oraz place manewrowe) na działkach nr 13 i 14(zjazd z drogi) oraz 19 i 21 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Drochowo gmina Naruszewo Zobacz >>

16. Postanowienie Wójta Gminy Naruszewo nr RSG.7624-1/4/09 z dnia 30 marca 2009 roku nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie ujęcia wody podziemnej – studni głębinowej o wydajności 30 m 3 /h do nawodnień upraw owoców i warzyw Zobacz >>

17. Zakończenie postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu studni głębinowej o głębokości ok. 55m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw owoców  i warzyw na działce nr 179 w m. Nowe Naruszewo gmina Naruszewo Zobacz >>

18. Zawiadomienie NR 7331/CP-1/7/09 z dnia 9 kwietnia 2009 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia i przyłącza kablowego nn ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach o nr ewid.: 143 i 134/2 dla zasilania działki nr 134/1 w miejscowości Januszewo gmina Naruszewo    Zobacz>>

19.  Decyzja Nr 7624-1/6/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wykonania urządzenia wodnego -  studni głębinowej o głębokości ok. 55m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw owoców  i warzyw na działce nr 179 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz >>

20. Obwieszczenie Nr 7624-1/7/09 z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wykonania urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości ok. 55 m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw owoców i warzyw na działce nr 179 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz >>

21. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu i wydzierżawienia zobacz >>

22. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7331/CP-1/8/09 z dnia 4 maja 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia i przyłącza kablowego nn ze złączem kablowo-pomiarowym dla potrzeb zasilania działki nr 134/1 w miejscowości Januszewo gmina Naruszewo zobacz >>

23. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr 7624-1/8/08/09 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo – Kębłowice dł. 9084,59 mb na  terenie obrębów geodezyjnych: Rąbież, Drochówka, Strzembowo, Kębłowice w gminie Naruszewo i obrębu geodezyjnego Grodziec  w gminie Czerwińsk nad Wisłą zobacz >>

24. Informacja Wójta Gminy Naruszewo w sprawie sprzedaży nieruchomości w Krysku  zobacz >>

25. Obwieszczenie Nr 7624-1/10/08/09 z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągu drogowego Drochówka-Strzembowo-Kębłowice długości 9084,59 m na terenie obrębów geodezyjnych: Rąbież, Drochówka, Strzembowo, Kębłowice w gminie Naruszewo i na terenie obrębu geodezyjnego Grodziec w gminie Czerwińsk nad Wisłą zobacz >>

26. POSTANOWIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie nr SKO/I/IV/332/2009 z dnia 18 maja 2009r. dot. wznowienia na wniosek strony postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 17 października 2007r. znak: SKO/I/IV/679-680/2007 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 sierpnia 2007r. Nr CP-1/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA NR 22553 Troski (wieża kratowa wraz z posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych i przyłącza energetycznego) na działce o nr ew. 7 położonej w miejscowości Troski gmina Naruszewo.

27. Postanowienie Nr 7624-2/5/09 z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji przez inwestora Windprojekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław polegającego na budowie dwóch wolnostojących  elektrowni wiatrowych wraz z elementami towarzyszącymi (linie kablowe podziemne SN 15 kV, stacje pomiarowe, drogi wewnętrzne oraz place manewrowe) na działkach nr 13 i 14 (zjazd z drogi) oraz 19 i 21 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Drochowo gmina Naruszewo zobacz >>

28. Informacja o wydaniu decyzji  Nr 7624/8/08/09 z dnia 08 czerwca 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wykonania urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości około 55 m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw owoców i warzyw, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 108 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz >>

29.  Decyzja Nr 7624/8/08/09 z dnia 08 czerwca 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dotyczącego wykonania urządzenia wodnego – studni głębinowej o głębokości około 55 m wraz z obudową dla potrzeb nawodnień upraw owoców i warzyw, planowanej do realizacji na działce nr ewid. 108 w miejscowości Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz >>

30. Zawiadomienie Nr 7331/CP-2/2/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej na linię kablową wraz z budową elektroenergetycznego przyłącza kablowego dla zasilania stacji paliw i budynku socjalno – usługowego  na działkach nr 65/10, 65/11 i 122/3 w miejscowości Skwary gmina Naruszewo zobacz >>

31. ZAWIADOMIENIE Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie znak: SKO/I/IV/332/2009 z dnia 17 czerwca 2009r. o zakończeniu postępowania dowodowego po wznowieniu na wniosek Pani K. Sz. postępowania zakończonego ostateczną decyzją SKO w Ciechanowie z dnia 17 października 2007r. znak: SKO/I/IV/679-680/2007 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 sierpnia 2007r. Nr CP-1/07 znak: Nr 7332/CP-1/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22553 Troski (wieża kratowa wraz z posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych i przyłącza energetycznego) na działce nr 7 w miejscowości Troski gmina Naruszewo zobacz>>

32. Informacja Wójta Gminy Naruszewo w sprawie II przetargu na nieruchomość położoną w Krysku zobacz>>

33. Informacja Wójta Gminy Naruszewo w sprawie I przetargu na nieruchomość położoną w obrębie PGR Wróblewo zobacz>>

34. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Naruszewo przeznaczonych do sprzedaży  zobacz>>

35. Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  zobacz>>

36. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 7624-3/1/09 z dnia 17 lipca 2009 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 300534W : droga krajowa nr 50 – Kozarzewo, długości około 1200 mb, stanowiąca działki o numerach ewidencyjnych: 115, 114 i część działki 122 położone na terenie obrębu geodezyjnego Kozarzewo gmina Naruszewo zobacz>>

37. Wystąpienie Nr 7624-3/2/09 i 7624-3/3/09 z dnia 17 lipca 2009 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr 300534W : droga krajowa nr 50 – Kozarzewo, długości około 1200 mb, stanowiąca działki o numerach ewidencyjnych: 115, 114 i część działki 122 położone na terenie obrębu geodezyjnego Kozarzewo gmina Naruszewo zobacz>>

38. Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawiadamiająca strony postępowania stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pózń. zm.) o treści decyzji SKO w Ciechanowie z dnia 15 lipca 2009r. znak SKO/I/IV/332/2009 o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej - po rozpatrzeniu wznowionego na wniosek Pani K. Sz. postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 17 października 2007r. znak: SKO/I/IV/679-680/2007 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 sierpnia 2007r. Nr CP-1/07 znak: Nr 7331/CP-1/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22553 Troski (wieża kratowa wraz z posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych i przyłącza energetycznego) na działce o nr ew. 7 położonej w miejscowości Troski gmina Naruszewo zobacz>>

39. Zawiadomienie Nr 7331/CP-2/6/09 z dnia 28 lipca 2009 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej na linię kablową wraz z budową elektroenergetycznego przyłącza kablowego dla zasilania stacji paliw i budynku socjalno – usługowego  na działce nr 65/10 w miejscowości Skwary gmina Naruszewo zobacz>>

40. Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Naruszewo Nr 7624-2/6/09 z dnia 30 lipca 2009r. o złożonym raporcie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie dwóch elektrowni wiatrowych w miejscowości Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

41. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 7624-4/4/09 z dnia 03 sierpnia 2009 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3062W Nacpolsk – Sosenkowo – Kucice obejmującej dwa odcinki, tj. od km 0+000 do km 3+743 i od km 4+343 do km 7+100; o łącznej długości 6500 mb. Planowana przebudowa obejmuje obręby geodezyjne: PGR Nacpolsk, PGR Sosenkowo i Sosenkowo na terenie gminy Naruszewo i obręby geodezyjne: Cumino i Kucice na terenie gminy Dzierzążnia zobacz>>

42. Wystąpienie Nr 7624-4/6/09 z dnia 08 sierpnia 2009 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Nr 7624/4/7/09 do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 3062W Nacpolsk - Sosenkowo - Kucice obejmującej dwa odcinki, tj. od km 0+000 do km 3+743 i od km 4+343 do km 7+100; o łącznej długości 6500 mb. Planowana przebudowa obejmuje obręby geodezyjne: PGR Nacpolsk, PGR Sosenkowo i Sosenkowo na terenie gminy Naruszewo i obręby geodezyjne: Cumino i Kucice na terenie gminy Dzierzążnia zobacz>>

43. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 sierpnia 2009 roku znak RSG. 7331/ CP-2 /09 polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej na linię kablową wraz z budową elektroenergetycznego przyłącza kablowego dla zasilania stacji paliw i budynku socjalno – usługowego na dz. nr 65/10 w miejscowości Skwary gmina Naruszewo zobacz>>

44. Informacja Wójta Gminy Naruszewo w sprawie II przetargu na nieruchomość położoną w Krysku zobacz>> 

45. Informacja Wójta Gminy Naruszewo w sprawie I przetargu na nieruchomość położoną w obrębie PGR Wróblewo zobacz>>

46. Informacja Wójta Gminy Naruszewo w sprawie I przetargu na nieruchomość położoną w Krysku zobacz>>

47. Informacja Wójta Gminy Naruszewo w sprawie I przetargu na nieruchomość położoną w Strzembowie zobacz>>

48. Wystąpienie Nr 7624-5/2/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Nr 7624-5/3/09 do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wykonaniu przebudowy drogi gminnej na działce nr 342 o długości około 650 mb. na terenie obrębu geodezyjnego Zaborowo gmina Naruszewo zobacz>>

49. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 7624-5/1/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 342 w obrębie geodezyjnym Zaborowo gmina Naruszewo zobacz>>

50. Postanowienie Nr 7624-3/4/09 z dnia 27 sierpnia 2009r. Wójta Gminy Naruszewo w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 300534W: droga krajowa Nr 50 – Kozarzewo na działkach nr 115, 114 i część działki 122, położone na terenie obrębu Kozarzewo gmina Naruszewo powiat płoński, długości około 1200 mb  zobacz>>

51. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr 7624-3/5/09 z dnia 02 września 2009 roku w sprawie Gminy Naruszewo dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 300534W relacji : droga krajowa nr 50 – Kozarzewo, długości około 1200 mb, stanowiąca działki o numerach ewidencyjnych: 115, 114 i część działki 122 położone na terenie obrębu geodezyjnego Kozarzewo gmina Naruszewo zobacz>>

52. Obwieszczenie Starosty Płońskiego  o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr AB.7332/3/09 z dnia 27.08.2009r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: przebudowa ciągu drogowego Drochówka - Strzembowo - Kębłowice długości 9084,59 mb   zobacz>>

53. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 7624-6/2/09 z dnia 03 września 2009 roku w sprawie Gminy Naruszewo dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na działkach o numerach ewidencyjnych: 13/1 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo i numerach: 195, część 176, 126 oraz część 120 w obrębie geodezyjnym Radzymin gmina Naruszewo zobacz>>

54. Wystąpienie Nr 7624-6/3/09 z dnia 03 września 2009 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Nr 7624-6/4/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wykonaniu przebudowy drogi gminnej na działce nr 13/1 w obrębie geodezyjnym PGR Wróblewo i numerach: 195, część 176, 126 oraz część 120 w obrębie geodezyjnym Radzymin gmina Naruszewo zobacz>>

55. Wystąpienie Nr 7624-2/7/09 z dnia 04 września 2009 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Nr 7624-2/8/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o uzgodnienie/opinię warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wolno stojących elektrowni wiatrowych wraz z elementami towarzyszącymi (linie kablowe podziemne SN 15 kV, stacje pomiarowe, drogi wewnętrzne oraz place manewrowe) na działkach nr 13 i 14 (zjazd z drogi) oraz 19 i 21 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

56. Postanowienie Nr 7624-4/8/09 z dnia 7 września 2009r. Wójta Gminy Naruszewo w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 3062W Nacpolsk - Sosenkowo - Kucice obejmującej dwa odcinki, tj. od km 0+000 do km 3+743 i od km 4+343 do km 7+100; o łącznej długości 6500 mb. Planowana przebudowa obejmuje obręby geodezyjne: PGR Nacpolsk, PGR Sosenkowo i Sosenkowo na terenie gminy Naruszewo i obręby geodezyjne: Cumino i Kucice na terenie gminy Dzierzążnia  zobacz>>

57. Postanowienie Nr 7624-5/4/09 z dnia 11 września 2009r. Wójta Gminy Naruszewo w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 342 w obrębie geodezyjnym Zaborowo gmina Naruszewo powiat płoński zobacz>>

58. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 300534W w miejscowości Kozarzewo zobacz>>

59. Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawiadamiająca strony postępowania stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) o treści decyzji SKO w Ciechanowie z dnia 7 września 2009r. znak: SKO/I/IV/620/2009 o utrzymaniu w mocy (po ponownym rozpatrzeniu sprawy na wniosek Pani K. Sz.) własnej decyzji z dnia 15 lipca 2009r. znak SKO/I/IV/332/2009 o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej z powodu braku podstaw do jej uchylenia na mocy art. 145 § 1 Kpa - po rozpatrzeniu wznowionego na wniosek Pani K. Sz. postępowania zakończonego ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 17 października 2007r. znak: SKO/I/IV/679-680/2007 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Naruszewo z dnia 6 sierpnia 2007r. Nr CP-1/07 znak: Nr 7331/CP-1/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22553 Troski (wieża kratowa wraz z posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych i przyłącza energetycznego) na działce o nr ew. 7 położonej w miejscowości Troski gmina Naruszewo zobacz>>

60. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr 7624-4/9/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 3062W Nacpolsk - Sosenkowo - Kucice, odcinki od km 0+000 do km 3+743 i od km 4+343 do km 7+100 długości 6500 mb., położone na terenie obrębów geodezyjnych: PGR Nacpolsk, PGR Sosenkowo i Sosenkowo w gminie Naruszewo i obrębów geodezyjnych: Cumino i Kucice w gminie Dzierzążnia zobacz>>

61. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr 7624-5/5/09 z dnia 17 września 2009 roku w sprawie Gminy Naruszewo dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na działce nr 342 w obrębie geodezyjnym Zaborowo gmina Naruszewo, długości około 650 mb zobacz>>

62. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3062W Nacpolsk - Sosenkowo - Kucice, odcinki od km 0+000 do km 3+743 i od km 4+343 do km 7+100 długości 6500 mb., położone na terenie obrębów geodezyjnych: PGR Nacpolsk, PGR Sosenkowo i Sosenkowo w gminie Naruszewo i obrębów geodezyjnych: Cumino i Kucice w gminie Dzierzążnia zobacz>>     

63. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 7624-7/2/09 z dnia 22 września 2009 roku w sprawie Zakładu "Jar - Pal" Renata Pakulska dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów na potrzeby stacji paliw płynnych i gazu LPG oraz warsztatu wulkanizacji na działce nr ewid. 117 w miejscowości Radzymin gmina Naruszewo zobacz>>

64. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na działce nr 342 położonej na terenie obrębu geodezyjnego  Zaborowo gmina Naruszewo zobacz>>

65. Wystąpienie Nr 7624-7/3/09 z dnia 23 września 2009 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Nr 7624-7/4/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów na potrzeby stacji paliw płynnych i gazu LPG oraz warsztatu wulkanizacji na działce nr ewid. 117 w miejscowości Radzymin gmina Naruszewo  zobacz>>

66. Zawiadomienie Nr 7331/CP-3/2/09 z dnia 06 października 2009 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pana Arkadiusz F. w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego w Krysku Nowym gmina Naruszewo zobacz>>

67. Obwieszczenie Nr AB.7332/3/09 z dnia 30 września 2009 roku Starosty Płońskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: przebudowa ciągu drogowego Drochówka-Strzembowo-Kębłowice długości 9084,59 mb zobacz>>

68. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr 7331/CP-4/2/09 z dnia 12 października 2009 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 GSM/UMCS planowanej do realizacji na działce nr 52 w Naruszewie zobacz>> 

69.  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr 7624-2/9/09 z dnia 16 października 2009 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz z elementami towarzyszącymi (linie kablowe podziemne SN 15 kV, stacje pomiarowe, drogi wewnętrzne oraz place manewrowe) na działkach nr 13 i 14 (zjazd z drogi) oraz 19 i 21 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

70. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 7624-8/1/09 z dnia 21 października 2009 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. brykietowanie słomy i ślazowca pensylwańskiego pozyskanego z uprawy we własnym gospodarstwie rolnym przewidziane do realizacji w adaptowanym na powyższe potrzeby istniejącym budynku gospodarczym na działce nr ewidencyjny 70 w miejscowości Troski gmina Naruszewo zobacz>>

71. Wystąpienie Nr 7624-8/2/09 z dnia 21 października 2009 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Nr 7624-8/3/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na  brykietowaniu słomy i ślazowca pensylwańskiego pozyskanego z uprawy we własnym gospodarstwie rolnym przewidzianym do realizacji w adaptowanym na powyższe potrzeby istniejącym budynku gospodarczym na działce nr ewidencyjny 70 w miejscowości Troski gmina Naruszewo zobacz>> 

72. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 7624-9/2/09 z dnia 21 października 2009 roku w sprawie Gminy Naruszewo dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej na części działki o numerze ewidencyjnym 50, długości około 1500 mb w obrębie geodezyjnym Skarszyn gmina Naruszewo zobacz>>

73. Wystąpienie Nr 7624-9/3/09 z dnia 21 października 2009 roku do Starostwa Powiatowego w Płońsku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Nr 7624-9/4/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na wykonaniu przebudowy drogi gminnej na części działki nr 50 w obrębie geodezyjnym Skarszyn gmina Naruszewo, odcinek długości około 1500 mb zobacz>>

74. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr 7331/CP-5/2/09 z dnia 27 października 2009 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia i przyłączy kablowych ze złączami kablowo-pomiarowymi typu ZK-2a+1p i ZK-2a+2p po działkach 104/8, 104/12, 104/13, 104/14 dla zasilania działek 104/8, 104/9, 104/10, 104/11, 104/12, 104/13 w obrębie geodezyjnym Januszewo gmina Naruszewo zobacz>>  

75. Postanowienie Nr 7624-7/5/09 z dnia 30 października 2009r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów na potrzeby stacji paliw płynnych i gazu LPG oraz warsztatu wulkanizacji przewidzianego do lokalizacji na działce nr ewid. 117 w miejscowości Radzymin gmina Naruszewo zobacz>> 

76. Postanowienie Nr 7624-9/5/09 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Gminę Naruszewo przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 300506W zlokalizowanej na części działki nr ewid. 50 w obrębie geodezyjnym Skarszyn gmina Naruszewo powiat płoński zobacz>>

77. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr 7624-9/6/09 z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie Gminy Naruszewo dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu przebudowy drogi gminnej na części działki nr 50 w obrębie geodezyjnym Skarszyn gmina Naruszewo, długości około 1500 mb zobacz>>

78. Zawiadomienie Nr 7331/CP-3/7/09 z dnia 13 listopada 2009 roku o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia i przyłącza kablowego ze złączem pomiarowym na działkach o nr ewid. 2/1 i 2/2 dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 2/1 w miejscowości Nowy Krysk gmina Naruszewo zobacz>>

79. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy drogi gminnej na części działki nr 50 położonej na terenie obrębu geodezyjnego Skarszyn gmina Naruszewo zobacz>>

80. Decyzja Nr 9/09 z dnia 19 listopada 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy drogi gminnej na części działki nr 50 położonej na terenie obrębu geodezyjnego Skarszyn gmina Naruszewo zobacz>>

81. Postanowienie Nr 7624-8/4/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby eksploatacji do brykietowania słomy i ślazowca pensylwańskiego na nieruchomości nr ewid. 70 w miejscowości Troski gmina Naruszewo zobacz>>

82. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr 7624-7/6/09 z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na adaptacji i rozbudowie istniejących obiektów na potrzeby stacji paliw płynnych i gazu LPG oraz warsztatu wulkanizacji planowanego do realizacji na działce nr ewid. 117 w obrębie geodezyjnym Radzymin gmina Naruszewo zobacz>>  

83. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr 7624-8/5/09 z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na adaptacji części budynku gospodarczego na potrzeby eksploatacji instalacji do brykietowania słomy i ślazowca pensylwańskiego na nieruchomości nr ewid. 70 w miejscowości Troski gmina Naruszewo zobacz>>

84. Zawiadomienie Nr 7624-2/16/09 z dnia 27 listopada 2009 roku o niezałatwieniu sprawy w terminie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wolnostojących elektrowni wiatrowych wraz z elementami towarzyszącymi (linie kablowe podziemne SN 15 kV, stacje pomiarowe, drogi wewnętrzne oraz place manewrowe) na działkach nr 13 i 14 (zjazd z drogi) oraz 19 i 21 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

85. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części budynku gospodarczego na potrzeby eksploatacji instalacji do brykietowania słomy i ślazowca pensylwańskiego na nieruchomości nr ewid. 70 w miejscowości Troski gmina Naruszewo zobacz>>

86. Zawiadomienie Nr 7331/CP-5/7/09 z dnia 30 listopada 2009 roku o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia i przyłączy kablowych nn ze złączami kablowo-pomiarowymi typu ZK-2a+1p i ZK-2a+2p po działkach nr 104/8, 104/12, 104/13, 104/14 dla zasilania działki nr 104/13, 104/12, 104/11, 104/10, 104/9, 104/8 w miejscowości Januszewo gmina Naruszewo zobacz>>

87. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 7331/CP-3/09 z dnia 02 grudnia 2009 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia i przyłącza kablowego typu YAKY 4x70 mm 2 ze złączem pomiarowym dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 2/1 w miejscowości Nowy Krysk gmina Naruszewo zobacz>>

88. Zawiadomienie Nr RSG.7331/CP-4/8/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLN 4410 A planowanej do realizacji na działce nr ewid. 52 w miejscowości Naruszewo, gmina Naruszewo Zobacz >>

89. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 7331/CP-6/2/09 z dnia 04 grudnia 2009r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie dróg wewnętrznych z placami manewrowymi, budowie zjazdów na drogę gminną, wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, linii kablowej energetycznej SN 15 KV wraz z dwoma słupami energetycznymi, rury osłonowej OPTO-50 łączącej dwie elektrownie oraz dwóch elektrowni wiatrowych wraz ze stacjami kontenerowo-pomiarowymi planowanych do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 12, 13, 14, 19, 21 w miejscowości Drochowo, gmina Naruszewo zobacz>>

90. Decyzja z dnia 16 grudnia 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji, rozbudowie i modernizacji istniejących obiektów na potrzeby stacji paliw płynnych i gazu LPG oraz warsztatu wulkanizacji planowanych do realizacji na działce nr ewid. 117 w miejscowości Radzymin gmina Naruszewo zobacz>>

91. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji, rozbudowie i modernizacji istniejących obiektów na potrzeby stacji paliw płynnych i gazu LPG oraz warsztatu wulkanizacji planowanych do realizacji na działce nr ewid. 117 w miejscowości Radzymin gmina Naruszewo zobacz>>

92. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr 7331/CP-5/9/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia typu YAKY 4x70 mm 2 ze złączami kablowo pomiarowymi typu ZK-2a+1p i ZK-2a+2p dla zasilania działek nr 104/13, 104/12, 104/11, 104/10, 104/9, 104/8 w miejscowości Januszewo gmina Naruszewo zobacz>>

93. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wolno stojących elektrowni wiatrowych wraz z elementami towarzyszącymi (linie kablowe podziemne SN 15 kV, stacje pomiarowe, drogi wewnętrzne oraz place manewrowe) na działkach nr 13, 12 (oddziaływanie retora) i 14 (zjazd z drogi) oraz 19, 18 (oddziaływanie retora) i 21 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

94. Decyzja z dnia 30 grudnia 2009 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch wolno stojących elektrowni wiatrowych wraz z elementami towarzyszącymi (linie kablowe podziemne SN 15 kV, stacje pomiarowe, drogi wewnętrzne oraz place manewrowe) na działkach nr 13, 12 (oddziaływanie retora) i 14 (zjazd z drogi) oraz 19, 18 (oddziaływanie retora) i 21 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Konczewski Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-09 15:19:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 09:58:49
  • Liczba odsłon: 1499
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522037]

przewiń do góry