Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
34 Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dwóch dróg gminnych na terenie Gminy Naruszewo" Łukasz Krawczyk 2020-08-25
46 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ograniczonym na budowę chodnika w miejscowości Naruszewo Łukasz Krawczyk 2020-08-25
51 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Łukasz Krawczyk 2020-08-25
52 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę Łukasz Krawczyk 2020-08-25
55 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Krysk Ambroziak Jolanta 2020-08-25
115 Ogłoszenie o rozpoznaniu cenowym na wykonanie placu zabaw w Zaborowie Łukasz Krawczyk 2020-08-03
98 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o numerze ew. 115/5 położonej w obrębie Strzembowo Piątkowski Mariusz 2020-08-03
97 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o numerze ew. 196 położonej w obrębie Krysk Piątkowski Mariusz 2020-08-03
96 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Krysk Piątkowski Mariusz 2020-08-03
95 Ogłoszenie o postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego na remont pomieszczeń w Zespole Szkół Naruszewie Łukasz Krawczyk 2020-08-03
92 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Strzembowo Piątkowski Mariusz 2020-08-03
91 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o numerze 169 położonej w obrębie Krysk Piątkowski Mariusz 2020-08-03
90 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie PGR Wróblewo Piątkowski Mariusz 2020-08-03
88 Informacja w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż działki w PGR Wróblewo Piątkowski Mariusz 2020-08-03
87 Informacja w sprawie odwołania przetargu na sprzedaż działki w Krysku Piątkowski Mariusz 2020-08-03
85 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie PGR Wróblewo Piątkowski Mariusz 2020-08-03
84 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o numerze 194/5 położonej w obrębie Krysk Piątkowski Mariusz 2020-08-03
76 Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „obsługę geodezyjną inwestycji Gminy Naruszewo na rok 2009” Łukasz Krawczyk 2020-08-03
231 Wymiana urządzeń grzewczych w ramach lokalnych źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków oraz instalacją OZE celem ograniczenia „niskiej emisji” w gminie Naruszewo. Marciniak Izabela 2020-02-19
230 Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2020 roku Sabalski Dominik 2020-01-28
229 Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską. Marciniak Izabela 2019-12-06
228 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w roku 2020 Sabalski Dominik 2019-11-21
227 Przebudowa drogi gminnej nr 300517W w miejscowości Pieścidła Sabalski Dominik 2019-11-14
226 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2019/2020 Sabalski Dominik 2019-07-15
225 Przebudowa drogi gminnej nr 300523W Radzymin - Wróblewo Sabalski Dominik 2019-06-25
224 Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Skarboszewo Sabalski Dominik 2019-06-11
223 Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2019 roku Sabalski Dominik 2019-01-16
222 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w roku 2019 Sabalski Dominik 2018-11-15
221 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk Sabalski Dominik 2018-08-22
220 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk Sabalski Dominik 2018-08-07
219 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo Sabalski Dominik 2018-07-18
218 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2018/2019 Sabalski Dominik 2018-07-10
217 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2018/2019 Sabalski Dominik 2018-06-25
216 Realizacja Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Nacpolsk. Marciniak Izabela 2018-06-19
215 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo Sabalski Dominik 2018-06-13
214 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stachowo Sabalski Dominik 2018-05-24
213 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w roku 2018 Sabalski Dominik 2018-04-26
212 Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Naruszewo Sabalski Dominik 2018-03-12
211 Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Naruszewo Sabalski Dominik 2018-02-22
210 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 roku Sabalski Dominik 2018-01-19
209 Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2018 roku Sabalski Dominik 2018-01-15
207 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Naruszewo w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 Sabalski Dominik 2017-11-29
206 Doposażenie szkół w sprzęt komputerowy w ramach projektu „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” realizowanego w latach 2017 – 2019 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Sabalski Dominik 2017-11-17
205 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym Sabalski Dominik 2017-10-19
204 Doposażenie szkół w ramach projektu „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” realizowanego w latach 2017 – 2019 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Sabalski Dominik 2017-10-18
203 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym Sabalski Dominik 2017-10-03
202 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym specjalistycznym sprzętem dla OSP Naruszewo celem efektywniejszego zapobiegania katastrofom naturalnym Sabalski Dominik 2017-09-20
201 Dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2017/2018 Sabalski Dominik 2017-08-07
200 Rozbudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej Sabalski Dominik 2017-06-08
199 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej Sabalski Dominik 2017-04-03
198 Sukcesywna dostawa kruszywa na drogi gminne w 2017 roku Sabalski Dominik 2017-03-15
197 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2017 roku Sabalski Dominik 2017-03-02
196 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żukowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych Sabalski Dominik 2017-02-21
195 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Sabalski Dominik 2017-01-13
194 „Poprawa efektywności energetycznej, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania parteru budynku mieszkalno – usługowego na zespół szkolno – przedszkolny z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w Naruszewie”. Sabalski Dominik 2016-11-24
193 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2017/2018 Sabalski Dominik 2016-11-21
192 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 Rykowski Witold 2016-06-09
191 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 Rykowski Witold 2016-06-09
190 Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo-Osiedle – Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej Sabalski Dominik 2016-04-15
189 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych prze okres 4 lat Sabalski Dominik 2016-04-01
188 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Krysk i Postróże Sabalski Dominik 2016-03-14
187 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2016 roku Sabalski Dominik 2016-02-09
186 Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa mieszkania w budynku Szkoły Podstawowej w Krysku dla potrzeb oddziału przedszkolnego Sabalski Dominik 2015-10-29
185 Przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łazęki od km 0+000 do km 1+715 Sabalski Dominik 2015-07-07
184 Dowóz uczniów do szkól na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2015/2016 Rykowski Witold 2015-06-16
183 Dostawa autobusu do przewozu dzieci szkolnych Rykowski Witold 2015-05-15
182 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2015/2016 Sabalski Dominik 2015-04-13
181 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2015 roku Sabalski Dominik 2015-02-18
180 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Naruszewo w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2017 Sabalski Dominik 2014-11-25
179 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo od km 0+000 do km 0+694,7 Sabalski Dominik 2014-08-11
178 Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Potyry Sabalski Dominik 2014-07-24
177 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie gminy Naruszewo Marciniak Izabela 2014-07-23
176 Budowa boiska sportowego w miejscowości Radzyminek Marciniak Izabela 2014-06-24
175 Rewitalizacja ul. Wspólnej w miejscowości Nacpolsk Marciniak Izabela 2014-06-12
174 Budowa boiska sportowego w miejscowości Radzyminek Marciniak Izabela 2014-06-06
173 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2014/2015 Rykowski Witold 2014-05-30
172 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2014/2015 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2014/2015 Sabalski Dominik 2014-05-27
171 Kompleksowa organizacja wyjazdu edukacyjno-rekreacyjnego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie oraz obozów językowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Naruszewie i Szkoły Podstawowej w Radzyminku w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2014-05-20
170 Budowa boiska sportowego oraz trzech placów zabaw na terenie gminy Naruszewo Marciniak Izabela 2014-04-24
169 Kompleksowa organizację wyjazdów edukacyjno-rekreacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół w Nacpolsku, Szkoły Podstawowej w Radzyminku i Szkoły Podstawowej w Zaborowie w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2014-04-17
168 Kompleksowa organizację jednodniowej wycieczki edukacyjnej do miejscowości Lipniki dla Szkoły Podstawowej w Radzyminku w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2014-03-26
167 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2014 roku Sabalski Dominik 2014-03-13
166 Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół w Naruszewie i Radzyminku w ramach projektu "Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj" - współfinansowanego ze środków EFS w ramach POKL -2007-2013. Zaproszenie do złożenia oferty. Rykowski Witold 2013-10-04
165 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanowej na boiskach sportowych w Naruszewie Marciniak Izabela 2013-08-13
164 Zaproszenie do złożenie oferty na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Bądź twórczy - odkrywaj i działaj", współfinansowanego ze środków EFS. Rykowski Witold 2013-07-23
163 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2013-07-23
162 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2013-07-23
161 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie awaryjnej studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Pieścidłach” Marciniak Izabela 2013-07-19
160 Usługi przewozowe młodzieży do szkół na terenie Gminy Naruszewo, rok szkolny 2013-2014. Rykowski Witold 2013-06-20
159 Kompleksowa organizacja 5-dniowej wycieczki edukacyjnej w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2013-06-03
158 Kompleksowa organizacja obozów językowych w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Rykowski Witold 2013-05-29
157 Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Naruszewo Konczewski Tomasz 2013-05-17
156 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2013 roku Konczewski Tomasz 2013-04-25
155 Kompleksową organizację wycieczek do Maurzyc i do Puszczy Kampinoskiej, w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Rykowski Witold 2013-04-24
154 Kompleksowa organizacja wycieczki w ramach projektu pn: Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj realizowanego w latach 2012-2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konczewski Tomasz 2013-04-18
153 Kompleksowa organizacja jednodniowej wycieczki do miejscowości Łyse w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Krawczyk 2013-03-04
152 Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5 m3 na dobę – Etap III Marciniak Izabela 2013-02-07
151 Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Krawczyk 2013-02-04
150 Doposażenie szkół w ramach projektu „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Krawczyk 2013-01-09
149 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych w latach 2012 – 2014 dla uczniów Zespołu Szkół w Naruszewie w ramach projektu „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Łukasz Krawczyk 2012-11-30
148 Kompleksową organizację wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Krawczyk 2012-11-30
147 Usługi przewozowe uczniów po zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Krawczyk 2012-11-09
145 Organizacja wyjazdów na basen do Płońska i powrotów z basenu do miejsca zamieszkania poszczególnych uczniów wraz z zapewnieniem opiekunów w ramach projektu pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Krawczyk 2012-10-31
146 Dokonanie wyboru specjalisty ds. kadr w projekcie pn: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowany w latach 2012 – 2014 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łukasz Krawczyk 2012-10-31
144 prowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych w latach 2012 – 2014 dla uczniów Zespołów Szkół w Naruszewie i Nacpolsku oraz w Szkołach Podstawowych w Radzyminku i Zaborowie w ramach projektu „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Konczewski Tomasz 2012-10-04
143 Usługi przewozowe uczniów w ramach projektu: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Konczewski Tomasz 2012-10-03
142 Wyłonienie kadry obsługującej projekt „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowany w latach 2012 – 2014 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Krawczyk 2012-10-02
141 Organizacja wyjazdów na basen w ramach projektu: „Bądź twórczy – obserwuj, odkrywaj i działaj” realizowanego w latach 2012 – 2014 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Łukasz Krawczyk 2012-10-02
140 Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie. Marciniak Izabela 2012-09-11
139 Wyłonienie wykonawców usług w zakresie Kierownika Projektu część I zamówienia i Asystenta Kierownika Projektu część II zamówienia projektu pn. BĄDŹ TWÓRCZY - OBSERWUJ, ODKRYWAJ I DZIAŁAJ Współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Łukasz Krawczyk 2012-07-04
138 Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej przez wieś Kozarzewo. Marciniak Izabela 2012-06-29
137 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi przewozu młodzieży do szkół na terenie Gminy Naruszewo w roku szkolnym 2012/2013 Łukasz Krawczyk 2012-06-04
136 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzymin. Marciniak Izabela 2012-04-23
135 Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin. Łukasz Krawczyk 2012-04-19
134 Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Grąbczewo. Marciniak Izabela 2012-02-01
133 Profilowanie i dostawa kruszywa na drogi gminne w 2012 roku. Marciniak Izabela 2012-01-26
132 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Naruszewo w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 Łukasz Krawczyk 2011-12-13
131 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej przez wieś Kozarzewo” Marciniak Izabela 2011-10-06
130 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 400 000, 00 zł. Marciniak 2011-09-22
129 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej Nr 300534W przez wieś kozarzewo." Marciniak 2011-09-07
128 lll Marciniak 2011-08-24
127 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na wykonanie stałej organizacji ruchu (na skrzyżowaniu) na drodze krajowej Nr 50 Płońsk – Sochaczew w km 45+273 strona prawa z drogą wewnętrzną (osiedlową) przez wieś Zaborowo w km 0+000. Łukasz Krawczyk 2011-08-19
126 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na wykonanie stałej organizacji ruchu (na skrzyżowaniu) na drodze krajowej Nr 50 Płońsk – Sochaczew w km 45+273 strona prawa z drogą wewnętrzną (osiedlową) przez wieś Zaborowo w km 0+000. Łukasz Krawczyk 2011-08-08
125 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę szkolnego placu zabaw w Naruszewie w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” Łukasz Krawczyk 2011-07-25
124 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę udzielenia kredytu krótkoterminowego do kwoty 3 000 000, 00 zł Łukasz Krawczyk 2011-07-14
123 Kompleksowa obsługa bankowa budzetu Gminy Naruszewo oraz jednostek organizacyjnych Gminy na okres 4 lat. Łukasz Krawczyk 2011-06-17
122 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi, której przedmiotem jest dowożenie młodzieży do szkół (bez opiekuna) na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2009/2010.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi, której przedmiotem jest dowożenie młodzieży do szkół (bez opiekuna) na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2011/2012 Łukasz Krawczyk 2011-05-30
121 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół oraz Hali Sportowej w Naruszewie. Łukasz Krawczyk 2011-05-18
120 Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy w Naruszewie Łukasz Krawczyk 2011-04-14
119 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg na terenie gminy Naruszewo Łukasz Krawczyk 2011-03-15
118 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kruszywa na drogi gminne Łukasz Krawczyk 2011-03-11
117 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo o wydajności do 5 m3 na dobę Łukasz Krawczyk 2011-03-01
116 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Naruszewo ow wydajności do 5 m3 na dobę Łukasz Krawczyk 2010-10-01
114 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo - Kębłowice Łukasz Krawczyk 2010-08-02
113 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Stachowo" Łukasz Krawczyk 2010-08-02
112 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej przez wieś Zaborowo" Łukasz Krawczyk 2010-08-02
111 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa małego placu zabaw w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA w Zaborowie Łukasz Krawczyk 2010-07-29
110 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka – Strzembowo - Kębłowice Łukasz Krawczyk 2010-07-14
109 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Przebudowa ciągu drogowego Drochówka - Strzembowo - Kębłowice Łukasz Krawczyk 2010-07-07
108 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Modernizacja kotłowni stałopaliwowej w Szkole Podstawowej w Nacpolsku" Łukasz Krawczyk 2010-06-25
107 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na świadczenie stałej usługi bankowej polegającej na obsłudze rachunków zamawiającego w okresie 1 roku Łukasz Krawczyk 2010-06-16
106 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w Naruszewie" Łukasz Krawczyk 2010-06-02
105 Ogłoszenie o postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie dowożenia młodzieży do szkół na terenie gminy Naruszewo Łukasz Krawczyk 2010-05-20
104 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. "Odnowa miejscowości Nacpolsk i Żukowo poprzez budowę chodników" Łukasz Krawczyk 2010-05-13
103 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa kruszywa na drogi gminne" Łukasz Krawczyk 2010-03-17
102 Ogłoszenie o postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego na wykonanie podziałów nieruchomości, okazania/wznowienia granic, oraz sporządzenia dokumentacji dla celów prawnych dla planowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzymin Łukasz Krawczyk 2009-11-24
101 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego Łukasz Krawczyk 2009-10-21
100 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Łukasz Krawczyk 2009-10-08
99 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o wyniku I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o numerze ew. 11/1 położonej w obrębie PGR Wróblewo Piątkowski Mariusz 2009-10-02
94 Ogłoszenie o postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego na: Kompleksowy nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Rozbudowa remizy OSP” Łukasz Krawczyk 2009-09-16
93 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Rozbudowa remizy OSP Łukasz Krawczyk 2009-09-01
89 Ogłoszenie Wójta Gminy Naruszewo o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości o numerze 194/5 położonej w obrębie Krysk Piątkowski Mariusz 2009-08-21
86 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji obiektów szkolnych na terenie Gminy Naruszewo Łukasz Krawczyk 2009-07-17
83 Ogłoszenia Wójta Gminy Naruszewo o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Krysk Piątkowski Mariusz 2009-06-17
82 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi, której przedmiotem jest dowożenie młodzieży do szkół (bez opiekuna) na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2009/2010. Łukasz Krawczyk 2009-06-17
80 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi nr 300509W Radzymin - Bogusławice Łukasz Krawczyk 2009-03-26
79 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę żwiru o frakcji 0÷32 mm na drogi znajdujące się na terenie Gminy Naruszewo w ilości około 8 000 ton. Łukasz Krawczyk 2009-03-26
78 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę Łukasz Krawczyk 2009-03-12
77 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Zaborowo. Łukasz Krawczyk 2009-03-02
75 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nacpolsku Łukasz Krawczyk 2009-01-09
74 Ogłoszenie o postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 2, 55 m3 na dobę Łukasz Krawczyk 2008-10-10
73 Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Nacpolsku Łukasz Krawczyk 2008-10-10
72 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Zaborowo. Łukasz Krawczyk 2008-09-29
71 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie studni awaryjnej dla wodociągu zbiorowego w miejscowości Potyry Łukasz Krawczyk 2008-08-11
70 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu drogi w miejscowości Radzymin Łukasz Krawczyk 2008-08-04
69 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu Szkoły Podstawowej w Radzyminku Łukasz Krawczyk 2008-07-03
68 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kozarzewo Łukasz Krawczyk 2008-06-27
67 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowożenie młodzieży do szkół na terenei Gminy Naruszewo Łukasz Krawczyk 2008-06-16
66 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oczyszczalni wraz z kanalizacją sanitarną w miejscowości Wróblewo - Osiedle Łukasz Krawczyk 2008-05-20
65 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów szkół podstawowych na terenie Gminy Naruszewo Łukasz Krawczyk 2008-05-16
64 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Nr 300514 Nacpolsk - Żukowo Poświętne składającego się z dwóch zadań Łukasz Krawczyk 2008-05-07
63 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym NA DOSTAWĘ ŻWIRU WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I TRANSPORTEM NA WSKAZANE DROGI GMINNE W ILOŚCI OKOŁO 8 000 TON Łukasz Krawczyk 2008-02-22
62 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla dla Urzędu Gminy w Naruszewie i Zespołu Szkół w Naruszewie Łukasz Krawczyk 2008-02-07
61 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem dla Urzędu Gminy w Naruszewie oraz Zespołu Szkół w Naruszewie Łukasz Krawczyk 2008-01-28
60 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym NA DOSTAWĘ ŻWIRU WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I TRANSPORTEM NA WSKAZANE DROGI GMINNE W ILOŚCI OKOŁO 8 000 TON Łukasz Krawczyk 2008-01-18
59 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę węgla la Urzędu Gminy w Naruszewie i Zespołu Szkół w Naruszewie Łukasz Krawczyk 2008-01-15
58 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie studni głębinowej Łukasz Krawczyk 2007-08-02
57 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawa żwiru o frakcji 0÷16 mm na drogi znajdujące się na terenie Gminy Naruszewo w ilości około 10 000 ton Łukasz Krawczyk 2007-06-06
56 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę chodnika w miejscowości Radzyminek Łukasz Krawczyk 2007-06-05
54 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji budynku Zespołu Szkół w Naruszewie Łukasz Krawczyk 2007-05-14
53 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowożenie młodzieży do szkół (bez opiekuna) na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2007/2008 Łukasz Krawczyk 2007-05-14
50 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy dwóch dróg gminnch Łukasz Krawczyk 2007-02-13
49 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zaplecza gospodarczo - sanitarnego dla obiektu sportowego w Krysku Łukasz Krawczyk 2006-08-09
48 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę boisk do piłki nożnej i siatkówki w Krysku Łukasz Krawczyk 2006-08-01
45 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 07260014 Nacpolsk - Żukowo Poświętne Łukasz Krawczyk 2006-07-14
44 Przetarg ograniczony na budowę parkingu przydrożnego przy cmentarzu w miejscowości Radzymin Łukasz Krawczyk 2006-07-10
43 Przetarg ograniczony na budowę chodnika w miejscowości Naruszewo Łukasz Krawczyk 2006-07-10
42 Przetarg nioeograniczony na Dostawę żwiru wraz z transportem i załadunkiem na terenie Gminy Naruszewo Łukasz Krawczyk 2006-06-27
40 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. "Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Radzyminku" Łukasz Krawczyk 2006-06-01
41 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie zadania pn. "Budowa boiska do piłki nożnej i siatkówki w Krysku" Łukasz Krawczyk 2006-05-24
39 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na dowożenie dzieci do szkół na terenie Gminy Naruszewo. Łukasz Krawczyk 2006-05-10
38 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie zadania pn. "Remont budynku Zespołu Szkół w Naruszewie" Łukasz Krawczyk 2006-04-07
37 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na "Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Nacpolsk i Żukowo Poświętne" Łukasz Krawczyk 2006-01-25
36 TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy drodze krajowej w obrębie PGR Wróblewo. Ambroziak Jolanta 2005-12-20
35 PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Krysk, gm. Naruszewo Ambroziak Jolanta 2005-12-20
33 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Łukasz Krawczyk 2005-10-03
31 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dowożenie młodzieży do szkół (bez opiekuna) na terenie gminy Naruszewo w roku szkolnym 2005/2006 Łukasz Krawczyk 2005-09-13
30 Ogłoszenie o przetargu poniżej 60 000 euro na „Remont korytarza górnego pełniącego rolę Sali gimnastycznej oraz łazienek w Szkole Podstawowej w Krysku” Łukasz Krawczyk 2005-07-19
29 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na dowożenie dzieci do szkół w roku szkolnym 2005/2006 Łukasz Krawczyk 2005-07-18
28 Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlanych z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi i secyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę dwóch dróg gminnych oraz projektu stałej oranizacji ruchu na tych drogach Łukasz Krawczyk 2005-07-12
27 Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro na przebudowę drogi gminnej od km 0+000 do km 2+135 Łukasz Krawczyk 2005-07-12
26 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej przy drodze krajowej Nr 50 w obrębie PGR Wróblewo. Łukasz Krawczyk 2005-06-21
25 Przetarg Łukasz Krawczyk 2005-05-17
24 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej kwoty 60 000 euro na żwirowanie dróg Łukasz Krawczyk 2005-05-02
23 OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego o wartości do 60.000 euro Łukasz Krawczyk 2005-04-14
22 Ogłoszenie o przetargu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na wykonanie map do celów projektowych pod modernizację dróg Łukasz Krawczyk 2005-03-18
21 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro na modernizację Stacji Uzdatniania Wodu w miejscowości Naruszewo Łukasz Krawczyk 2005-03-18
20 Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro na rozbudowę szkoły w Nacpolsku Łukasz Krawczyk 2005-01-03
19 Przebudowa dwóch dróg gminnych na terenie Gminy Naruszewo Łukasz Krawczyk 2004-12-13
18 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów budowlanych z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę dróg gminnych oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na tych drogach Łukasz Krawczyk 2004-11-22
17 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie sieci wodociągowej Łukasz Krawczyk 2004-11-22
16 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej Nr 0726037 Zaborowo - Stachowo. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Łukasz Krawczyk 2004-11-22
15 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 euro na wykonanie sieci wodociągowej Łukasz Krawczyk 2004-09-29
14 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie projektów budowlanych z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę dróg gminnych Łukasz Krawczyk 2004-09-23
13 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Gminy Łukasz Krawczyk 2004-07-09
12 Przetarg na dostawę kosiarki do cięcia trawy i przyczepy do transportu Łukasz Krawczyk 2004-06-24
11 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na przebudowę drogi gminnej Garwolewo - Osiek - Łazęki Łukasz Krawczyk 2004-06-02
10 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro na przebudowę dróg gminnych Łukasz Krawczyk 2004-05-14
9 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 euro Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na bieżące utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Naruszewo Łukasz Krawczyk 2004-05-10
8 Wykonanie usług transportowych na terenie gminy Naruszewo w trybie zapytania o cenę Łukasz Krawczyk 2004-05-06
7 Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Naruszewie Łukasz Krawczyk 2004-03-05
6 Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do wsi Kębłowice: długośs sieci 4439 m.b., długość przyłączy 932 m.b. Łukasz Krawczyk 2004-02-10
3 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Strzembowo-Grodziec długości 2276,00 m Krawczewska Teresa 2003-08-12
1 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Januszewo - Strzembowo długości 1519,80 m Krawczewska Teresa 2003-08-12
4 Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Dłutowo-Naborówiec dł. 1098,00 m Krawczewska Teresa 2003-08-11
5 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie studni głębinowej w Naruszewie Łukasz Krawczyk 2003-07-31

[Liczba odsłon: 1522031]

przewiń do góry