ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NARUSZEWO ROK 2014

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 stycznia 2014 roku zmieniające Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru zobacz>>
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie wszczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru zobacz>>
Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Zarządzenie Nr 9/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego zobacz>>
Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Wykonanie awaryjnej studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Pieścidłach" zobacz>>
Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Profilowanie i dostawę kruszywa na drogi gminne w 2014 roku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 11A/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Profilowanie i dostawę kruszywa na drogi gminne w 2014 roku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 12/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Bibliotek Publicznej /art. 265 pkt 2 ufp/ zobacz>>
Zarządzenie Nr 13/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad sporządzania arkuszy organizacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 14/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy w Naruszewie z wyłączeniem jednostek organizacyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 15/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego zobacz>>
Zarządzenie Nr 16/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę boiska sportowego oraz trzech placów zabaw na terenie gminy Naruszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 17/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od pracy zobacz>>
Zarządzenie Nr 18/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 02 maja 2014 roku w sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Naruszewie na rok 2014 zobacz>>
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 maja 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół zobacz>>
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji zobacz>>
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji zobacz>>
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Naruszewo w sezonie 2014/2015" zobacz>>
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz>>
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie zobacz>>
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 05 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę boiska sportowego w miejscowości Radzyminek" zobacz>>
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Rewitalizacja ul. Wspólnej w miejscowości Nacpolsk" zobacz>>
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz>>
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie zobacz>>
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania zadań z realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Krysku zobacz>>
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 01 lipca 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaborowie zobacz>>
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Michalak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 08 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Grzymały ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie gminy Naruszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Potyry" zobacz>>
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 lipca 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do przyznawania Karty Dużej Rodziny zobacz>>
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Grzymały ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>> 
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 06 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia terminów składania wniosków na wyprawkę szkolną w 2014 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 07 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaborowo od km 0+000 do km 0+694,7" zobacz>>
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zobacz>>
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn. "Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Nacpolsk" zobacz>>
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 września 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację ul. Wspólnej w miejscowości Nacpolsk" zobacz>>
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 15 października 2014 roku w sprawie wskazania pracowników samorządowych Gminy Naruszewo oraz gminnych jednostek organizacyjnych do składu obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województw oraz wyboru wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 16 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Budowa boiska sportowego w miejscowości Radzyminek" zobacz>>
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku zobacz>>
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla Części II zamówienia, tj. budowa placów zabaw w miejscowościach Nacpolsk, Krysk, Radzyminek w ramach zadania pn. "Budowa boiska sportowego oraz trzech placów zabaw na terenie gminy Naruszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na terenie gminy Naruszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Nacpolsk" realizowanego w ramach operacji pn. "Wzmocnienie potencjału miejscowości Nacpolsk poprzez budowę boiska do piłki siatkowej" zobacz>>
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zobacz>>
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaborowo od km 0+000 do km 0+694,7" zobacz>>
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Wykonanie kotłowni gazowej i instalacji zasilającej na gaz płynny w Szkole Podstawowej w Radzyminku" zobacz>>
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Naruszewo w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2017" zobacz>>
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Naruszewo w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2017" zobacz>>
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 69/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 69A/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Zaborowo - Potyry w ramach realizacji inwestycji pn. "Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 70/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 71/2014 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2014 zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-02 14:03:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-17 13:51:34
  • Liczba odsłon: 975
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521833]

przewiń do góry