Do zakresu działania referatu finansowego należy w szczególności:
 1. opracowanie projektu budżetu;
 2. przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
 3. zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu;
 4. rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych;
 5. finansowanie powiązanych z budżetem Gminy jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie bieżącego nadzoru nad ich gospodarką finansową;
 6. dokonywanie okresowych analiz sytuacji ekonomiczno – finansowej Gminy i sporządzanie materiałów w tym zakresie oraz referowanie o powyższym na posiedzeniach Rady;
 7. wymiar, pobór i windykacja podatków i opłat w Gminie;
 8. wystawianie zaświadczeń w sprawach należności podatkowych, dochodów z gospodarstwa rolnego, bonów paliwowych;
 9. rozliczanie podatku VAT w Gminie;
 10. sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wymiaru podatków;
 11. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym pracowników;
 12. naliczanie płac dla pracowników Urzędu;
 13. prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 14. sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie realizowanych w referacie spraw;
 15. organizowanie prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji i jej rozliczenie;
 16. pobór i prowadzenie dokumentacji w zakresie opłaty skarbowej;
 17. sporządzanie przelewów bankowych;
 18. sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń z działania referatu;
 19. sporządzanie decyzji w zakresie ulg, umorzeń, rozkładania na raty oraz odraczania terminu zapłaty podatków i opłat lokalnych;
 20. pobór i windykacja czynszów za lokale;
 21. terminowe i wyczerpujące załatwianie wpływających od ludności skarg, odwołań i podań w sprawach podatków i opłat;
 22. rozliczanie delegacji służbowych;
 23. sporządzanie i wydawanie informacji pracownikom urzędu o osiąganych przez nich dochodach–PIT 11,
 24. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
 25. inkaso opłaty targowej;
 26. obsługa kasowa budżetu;
 27. współdziałanie z Urzędem Skarbowym w zakresie planowania i rozliczeń należności budżetowych w zakresie dochodów realizowanych przez US w Płońsku na rzecz budżetu Gminy;
 28. współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-14 14:24:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-10 11:51:24
 • Liczba odsłon: 801
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521911]

przewiń do góry