UCHWAŁY RADY GMINY W NARUSZEWIE V KADENCJI ROK 2007

Uchwała Nr IV / 16 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 zobacz >>
Uchwała Nr IV / 17 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa zobacz >>
Uchwała Nr IV / 18 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo w roku 2007 zobacz >> 
Uchwała Nr IV / 19 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo w 2007 roku zobacz >>
Uchwała Nr IV / 20 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie zobacz >>
Uchwała Nr IV / 21 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Gminy Pana Romana Salaka zobacz >>


Uchwała Nr V / 22 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Naruszewo o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego zobacz >>


Uchwała Nr VI / 23 / 2007 Rady Gminy Naruszewo z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia absolutorium Wójtowi zobacz >>
Uchwała Nr VI / 24 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej zobacz >>
Uchwała Nr VI / 25 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 zobacz >>
Uchwała Nr VI / 26 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy nieruchomości stanowiącej własność Agencji Nieruchomości Rolnych zobacz >>
Uchwała Nr VI / 27 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo - Osiedle zobacz >>


Uchwała Nr VII / 28 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 zobacz >>


Uchwała Nr VIII / 29 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2008 - 2010 w ramach programów operacyjnych zobacz >>
Uchwała Nr VIII / 30 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 zobacz >>


Uchwała Nr IX / 31 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr IX / 32 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 zobacz >>
Uchwała Nr IX / 33 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz zaopiniowania wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie zobacz >>
Uchwała Nr IX / 34 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Naruszewo zobacz >>


Uchwała Nr X / 35 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 14 września 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Naruszewo zobacz >>


Uchwała Nr XI / 36 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 października 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Naruszewo o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego zobacz >>
Uchwała Nr XI / 37 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 17 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 zobacz >>


Uchwała Nr XIII / 38 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV / 166 / 06 Rady Gminy Naruszewo z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu zobacz >>
Uchwała Nr XIII / 39 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 zobacz >>
Uchwała Nr XIII / 40 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XIII / 41 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku zobacz >>
Uchwała Nr XIII / 42 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych zobacz >>
Uchwała Nr XIII / 43 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w obrębie Grodziec zobacz >>
Uchwała Nr XIII / 44 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Krysk, stanowiącej mienie gminy Naruszewo zobacz >>


Uchwała Nr XV / 45 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta zobacz >>
Uchwała Nr XV / 46 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Naruszewo zobacz >>
Uchwała Nr XV / 47 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 zobacz >>
Uchwała Nr XV / 48 / 2007 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Naruszewo na rok 2008 zobacz >>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-06 11:43:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 10:54:59
  • Liczba odsłon: 964
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522071]

przewiń do góry