INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY NARUSZEWO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZOBACZ>>>


INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT NA DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY NARUSZEWO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOŻYWIANIE UCZNIÓW
W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY NARUSZEWO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.


 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia  zobacz>>>  
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  zobacz>>>
 •  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ zobacz>>>
 • Formularz ofertowy trybie przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych załącznik nr 2 do SIWZ zobacz>>>
 • Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3 do SIWZ zobacz>>>
 • Wykaz zrealizowanych zamówień załącznik nr 4 do SIWZ zobacz>>>
 • Umowa - projekt w sprawie zamówienia publicznego nr gops.331.1.2016 załącznik nr 5 do SIWZ zobacz>>>


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grażyna Bielska
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-04 10:57:49
 • Informacja zaktualizowana przez: Grażyna Bielska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-31 06:48:02
 • Liczba odsłon: 34104
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1522063]

przewiń do góry