ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY NARUSZEWO ROK 2012

Zarządzenie Nr 1 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Zarządzenie Nr 2 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 lutego 2012 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 3 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży środka trwałego, będącego własnością Gminy Naruszewo i ogłoszenia przetargu ustnego zobacz>>
Zarządzenie Nr 4 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Drochowo, Naruszewo, Pieścidła, Sosenkowo zobacz>>
Zarządzenie Nr 5 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Zarządzenie Nr 6 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie powołania Komisji skontrowej do przeprowadzenia skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 7 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia zobacz>>
Zarządzenie Nr 8 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie powołania Komitetu Gminnego do spraw organizacji "Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym" w roku szkolnym 2011/12 zobacz>>
Zarządzenie Nr 9 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 20 marca 2012 roku w sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy użytego do odbycia podróży służbowej zobacz>>
Zarządzenie Nr 11 / 2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 04 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 12 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Wykonanie stałej organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 570 z drogą gminną Drochówka - Strzembowo - Kębłowice w m. Kębłowice" zobacz>>
Zarządzenie Nr 13 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 11 kwietnia 2012 roku w sprawie odwołania członka zespołu interdyscyplinarnego i powołania członka zespołu interdyscyplinarnego zobacz>>
Zarządzenie Nr 14 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Zarządzenie Nr 15 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Januszewo, Pieścidła, Zaborowo zobacz>>
Zarządzenie Nr 15A / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia czynności na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Radzyminek zobacz>>
Zarządzenie Nr 16 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobanicach oraz dyrektora Zespołu Szkół w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 17 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży środka trwałego, będącego własnością Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 18 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Zarządzenie Nr 19 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobanicach zobacz>>
Zarządzenie Nr 20 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 21 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie wyłonienia wykonawców na Kierownika projektu oraz Asystenta projektu - projekt pn. "Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj" współfinansowanego ze środków UE w ramach EFSS, POKL - na okres od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2014r. zobacz>>
Zarządzenie Nr 22 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Zarządzenie Nr 23 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 03 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Radzymin" zobacz>>
Zarządzenie Nr 24 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni żwirowej w miejscowości Grąbczewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 25 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Dominiki Piotrowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 26 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marleny Zmysłowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 27 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Ewy Grzegrzółki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 28 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Kaweckiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 29 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 18 lipca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Jaszczur ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zobacz>>
Zarządzenie Nr 30 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie określenia terminów składania wniosków na wyprawkę szkolną w roku szkolnym 2012/2013 zobacz>>
Zarządzenie Nr 31 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 32 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobanicach zobacz>>
Zarządzenie Nr 33 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 lipca 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 34 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Naruszewie zobacz>>
Zarządzenie Nr 35 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobanicach zobacz>> 
Zarządzenie Nr 36 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 18/09 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Naruszewo zobacz>>
Zarządzenie Nr 37 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej w Sobanicach i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej zobacz>>
Zarządzenie Nr 38 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 08 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania zobacz>>
Zarządzenie Nr 39 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 9 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia planu rzeczowo finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Naruszewie na rok 2012 zobacz>>
Zarządzenie Nr 40 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej zobacz>>
Zarządzenie Nr 42 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 13 września 2012 roku w sprawie sprzedaży mienia, będącego własnością Gminy Naruszewo zobacz>> 
Zarządzenie Nr 43 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 17 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Zarządzenie Nr 44 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia Procedur Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy w Naruszewie oraz wprowadzenia systemów kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych zobacz>>
Zarządzenie Nr 45 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 24 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia wszystkich zamówień publicznych dotyczących projektu pn. "Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj" współfinansowanego ze środków UE w ramach EFSS POKL - na okres od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2014r. zobacz>>
Zarządzenie Nr 46 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Zarządzenie Nr 48 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 28 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej przez wieś Kozarzewo" zobacz>>
Zarządzenie Nr 49 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 października 2012 roku w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej w celu wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Pieścidła i Zaborowo zobacz>>
Zarządzenie Nr 50 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Zarządzenie Nr 51 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 31 października 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie wszystkich zamówień publicznych dotyczących projektu pn. "Bądź twórczy - obserwuj, odkrywaj i działaj" współfinansowanego ze środków UE w ramach EFSS POKL - na okres od 31 października 2012r. do 31 sierpnia 2014r. zobacz>>
Zarządzenie Nr 52 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 12 listopada 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>
Zarządzenie Nr 53 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej zobacz>>
Zarządzenie Nr 54 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok zobacz>>
Zarządzenie Nr 55 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego zobacz>>
Zarządzenie Nr 57 / 2012 Wójta Gminy Naruszewo z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Naruszewo na rok 2012 zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-20 11:26:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-22 11:06:05
  • Liczba odsłon: 1609
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521820]

przewiń do góry