1. Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na planowaną realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 155/2 obręb Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

2. Wystąpienie nr RSG. 7624-2/10/10/11 z dnia 18 stycznia 2011 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 155/2 obręb Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

3. Wystąpienie nr RSG. 7624-2/11/10/11 z dnia 18 stycznia 2011 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 155/2 obręb Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

4. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr 6733/CP-1/2/11 z dnia 19 stycznia 2011 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączem pomiarowym do zasilania zakładu usługowego w obrębie geodezyjnym Nacpolsk gmina Naruszewo zobacz>>

5. Zawiadomienie Nr RSG.6733.1.7.2011 z dnia 09 lutego 2011 roku o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia NN ze złączem kablowo - pomiarowym do zasilania zakładu usługowego w miejscowości Nacpolsk, gmina Naruszewo zobacz>>

6. Decyzja Nr 1/2011 z dnia 23 lutego 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia NN ze złączem kablowo-pomiarowym  NN do zasilania zakładu usługowego w m. Nacpolsk gmina Naruszewo zobacz>>

7. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia NN ze złączem kablowo-pomiarowym NN do zasilania zakładu usługowego w m. Nacpolsk gmina Naruszewo zobacz>>

8. Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Nowe Naruszewo zobacz>>

9. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 6220.1.1.2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji warsztatu samochodowego w miejsc. Srebrna gmina Naruszewo zobacz>>

10. Wystąpienie nr RSG.6220.1.2.2011 z dnia 28 lutego 2011 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz wystąpienie nr RSG.6220.1.3.2011 z dnia 28 lutego 2011 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja warsztatu samochodowego w miejscowości Srebrna gmina Naruszewo zobacz>>

11. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 6220.2.1.2011 z dnia 08 marca 2011 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej w obrębach geodezyjnych: Krysk, Drochowo, Wola Krysk w gminie Naruszewo zobacz>>

12. Wystąpienie nr RSG.6220.2.2.2011 z dnia 08 marca 2011 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz wystąpienie nr RSG.6220.2.3.2011 z dnia 08 marca 2011 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej w obrębach geodezyjnych: Krysk, Drochowo, Wola Krysk w gminie Naruszewo zobacz>>

13. Obwieszczenie o prowadzeniu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z otrzymaniem uzupełnienia raportu na planowaną realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 155/2 obręb Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

14. Wystąpienie nr RSG. 7624-2/19/10/11 z dnia 16 marca 2011 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia oraz wystąpienie nr RSG. 7624-2/20/10/11 z dnia 16 marca 2011 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku o opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 155/2 obręb Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

15. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 6220.3.1.2011 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej wraz z wyposażeniem o wydajności do 30 m 3 /h w miejscowości Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

16. Wystąpienie nr RSG.6220.3.2.2011 z dnia 18 marca 2011 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz wystąpienie nr RSG.6220.3.3.2011 z dnia 18 marca 2011 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej wraz z wyposażeniem o wydajności do 30 m 3 /h w miejscowości Drochowo gmina Naruszewo  zobacz>>

17. Decyzja Nr 2/2011 z dnia 31 marca 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii niskiego napięcia NN i przyłącza napowietrznego NN dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Skwary gmina Naruszewo zobacz>>

18. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii niskiego napięcia NN i przyłącza napowietrznego NN dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Skwary gmina Naruszewo zobacz>>

19. Wójt Gminy Naruszewo podaje do wiadomości obwieszczenie Burmistrza Miasta Płońsk o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. "Czysta Energia-Czyste Mazowsze - inwestycja w odnawialne źródła energii" realizowanego na terenie Powiatu Płońskiego zobacz>>

20. Postanowienie Nr RSG.6220.1.4.2011 z dnia 06.04.2011 roku dotyczące obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji warsztatu samochodowego w m. Srebrna gmina Naruszewo zobacz>>

21. Postanowienie Nr RSG.6220.2.4.2011 z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3065 Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo w obrębach geodezyjnych: Wola-Kryska, Drochowo, Krysk na terenie gminy Naruszewo zobacz>> 

22.  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.2.5.2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo w obrębach geodezyjnych: Krysk, Drochowo, Wola-Kryska na terenie gminy Naruszewo zobacz>>

23. Postanowienie Nr RSG.6220.3.6.2011 z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej wraz z wyposażeniem o wydajności do 30 m 3 /h w m. Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

24. Postanowienie Nr RSG.6220.1.5.2011 z dnia 29.04.2011r. o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji warsztatu samochodowego w m. Srebrna gmina Naruszewo w związku z opracowywaniem raportu  zobacz>>

25. Decyzja z dnia 06 maja 2011 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo dł. 1,89 km przebiegającej przez obręby geodezyjne: Wola-Kryska, Drochowo, Krysk, na terenie gminy Naruszewo zobacz>>

26. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.2.7.2011 z dnia 06 maja 2011 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy drogi powiatowej nr 3065W Wola Krysk - Naruszewo - Kozarzewo dł. 1,89 km przebiegającej przez obręby geodezyjne: Wola-Kryska, Drochowo, Krysk, na terenie gminy Naruszewo zobacz>>

27. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.3.7.2011 z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej wraz z wyposażeniem o wydajności do 30 m 3 /h w miejsc. Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

28. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.7624-2/21/10/11 z dnia 12 maja 2011 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejsc. Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

29. Decyzja z dnia 26 maja 2011 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 155/2 obręb Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

30. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.7624-2/23/10/11 z dnia 26 maja 2011 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr ew. 155/2 obręb Nowe Naruszewo gmina Naruszewo zobacz>>

31. Decyzja z dnia 30 maja 2011 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej wraz z wyposażeniem o wydajności do 30 m 3 /h w miejsc. Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

32. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.3.9.3011 z dnia 30 maja 2011 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej wraz z wyposażeniem o wydajności do 30 m 3 /h w miejsc. Drochowo gmina Naruszewo zobacz>>

33. Decyzja o umorzeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. budowa i eksploatacja warsztatu samochodowego w miejsc. Srebrna gmina Naruszewo zobacz>>

34. Obwieszczenie - Zawiadomienie Nr 6733.3.1.2011 z dnia 12 lipca 2011 roku  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej w m. Wola Krysk gm. Naruszewo zobacz>>

35. Obwieszczenie Nr RSG.6162.1.2011 z dnia 15 lipca 2011 roku dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu "Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r." zobacz>>

36. Decyzja Nr 3/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3065W Wola Kryska - Naruszewo Kozarzewo o długości 685,93 m, obręb Wola - Kryska, gmina Naruszewo zobacz>>

37.  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3065W Wola Kryska - Naruszewo Kozarzewo o długości 685,93 m, obręb Wola - Kryska, gmina Naruszewo zobacz>>

38. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego Nr 6220.4.1.2011 z dnia 09 września 2011 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych w m. Sosenkowo-Osiedle, obręb PGR Sosenkowo, gmina Naruszewo zobacz>>

39. Wystąpienie nr RSG.6220.4.2.2011 z dnia 09 września 2011 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych w m. Sosenkowo-Osiedle, obręb PGR Sosenkowo, gmina Naruszewo  zobacz>>

40. Wystąpienie nr RSG.6220.4.3.2011 z dnia 09 września 2011 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych w m. Sosenkowo-Osiedle, obręb PGR Sosenkowo, gmina Naruszewo zobacz>>

41. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych do zasilania w wodę gospodarstwa rolnego, obejmujące wykonanie dwóch studni: nr I podstawową i nr II rezerwową oraz likwidacja dwóch istniejących studni głębinowych w m. Nacpolsk, obręb PGR Nacpolsk, gmina Naruszewo zobacz>>

42. Wystąpienie nr RSG.6220.5.2.2011 z dnia 22 września 2011 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych do zasilania w wodę gospodarstwa rolnego, obejmujące wykonanie dwóch studni: nr I podstawową i nr II rezerwową oraz likwidacja dwóch istniejących studni głębinowych w m. Nacpolsk, obręb PGR Nacpolsk, gmina Naruszewo zobacz>>

43. Wystąpienie nr RSG.6220.5.3.2011 z dnia 22 września 2011 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych do zasilania w wodę gospodarstwa rolnego, obejmujące wykonanie dwóch studni: nr I podstawową i nr II rezerwową oraz likwidacja dwóch istniejących studni głębinowych w m. Nacpolsk, obręb PGR Nacpolsk, gmina Naruszewo zobacz>>

44. Postanowienie Nr RSG.6220.4.2011 z dnia 05 października 2011r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności około 30 m 3 /h w m. Sosenkowo-Osiedle, gmina Naruszewo zobacz>>

45. Postanowienie Nr RSG.6220.5.2011 z dnia 11 października 2011r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do zasilania w wodę gospodarstwa rolnego, obejmujące wykonanie dwóch studni: Nr 1 - podstawową i Nr 2 - rezerwową oraz likwidację dwóch istniejącychy studni głębinowych w m. Nacpolsk, obręb PGR Nacpolsk, gmina Naruszewo zobacz>>

46. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego Nr RSG.6220.4.2011 z dnia 19 października 2011 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności około 30 m 3 /h w m. Sosenkowo - Osiedle, gmina Naruszewo zobacz>>

47. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.4.2011 z dnia 02 listopada 2011 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności około 30 m 3 /h w m. Sosenkowo - Osiedle, obręb geodezyjny PGR Sosenkowo, gmina Naruszewo zobacz>>

48. Decyzja z dnia 02 listopada 2011 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych o wydajności około 30 m 3 /h w m. Sosenkowo - Osiedle, obręb geodezyjny PGR Sosenkowo, gmina Naruszewo zobacz>>

49. Zawiadomienie - Obwieszczenie Nr RSG.6220.5.2011 z dnia 17 listopada 2011 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do zasilania w wodę gospodarstwa rolnego obejmującego wykonanie dwóch studni głębinowych - Nr I podstawowa i Nr II awaryjną oraz likwidację dwóch istniejących studni głębinowych w m. Nacpolsk, obręb PGR Nacpolsk, gmina Naruszewo zobacz>>

50. Decyzja z dnia 16 listopada 2011 roku o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych do zasilania w wodę gospodarstwa rolnego obejmującego wykonanie dwóch studni głębinowych - Nr I podstawowa i Nr II awaryjną oraz likwidację dwóch istniejących studni głębinowych w m. Nacpolsk, obręb PGR Nacpolsk, gmina Naruszewo zobacz>>

51. Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej z wyposażeniem o głębokości 67 m dla potrzeb nawodnienia upraw rolnych na działce nr 7 w miejscowości Stary Nacpolsk (obręb geodezyjny Nacpolsk) gmina Naruszewo zobacz>>

52. Wystąpienie nr RSG.6220.6.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej z wyposażeniem o głębokości 67 m dla potrzeb nawodnienia upraw rolnych na działce nr 7 w miejscowości Stary Nacpolsk (obręb geodezyjny Nacpolsk) gmina Naruszewo zobacz>> 

53. Wystąpienie nr RSG.6220.6.2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w sprawie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni głębinowej z wyposażeniem o głębokości 67 m dla potrzeb nawodnienia upraw rolnych na działce nr 7 w miejscowości Stary Nacpolsk (obręb geodezyjny Nacpolsk) gmina Naruszewo zobacz>>

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piątkowski Mariusz
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-18 15:33:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Piątkowski Mariusz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-18 09:53:37
  • Liczba odsłon: 1191
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1521873]

przewiń do góry